elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Motor Durum İzleme Sisteminin Vibrasyon Teknolojisine Göre 7 Üstünlüğü

Günümüzde giderek artan enerji maliyetleri karşısında mühendisliğin önemi her geçen gün artıyor. Peki mühendisliğin bize bir armağanı olan Motor Arıza Tespit Cihazı'nın rakip teknolojilere göre üstün kılan özellikleri nelerdir? Ne gibi özellikleri Motor Alarm Sistemini farklı kılıyor? Sizler için bu yazımızda araştırdık.A- A+
29.08.2013 tarihli yazı 22917 kez okunmuştur.
Enerji fiyatları ve enerji tüketiminde artış enerji verimliliğini hiç olmadığı kadar önemli bir noktaya getirdi. Tüketilen her 10 birim elektriğin 4 biriminin sanayide kullanıldığını düşündüğümüzde, enerji yönetiminin sanayi ve bina tesisleri için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

 

2008-2017 yılları arası Türkiye Elektrik Talebi ve yıllara göre artış beklentisi (GWh). Tahminler 2017 yılında 352.444 GWh sınırına dayanan talebin, ancak %81.6'sının karşılanabileceğini gösteriyor. Ülkemizin sınırlı enerji kaynakları da düşüldüğünde giderek artan talep karşında doğru enerji yönetimi kaçınılmaz.
 
 
Şüphesiz elektrik motorlarının endüstriyel alanda enerji verimliliğine, kalitesine ve tüketimine etkisi gözden kaçırılmayacak kadar büyüktür. Yapılan çalışmalara göre, sadece elektrik motorlarında yapılabilecek olan tasarruf ile yılda ortalama %11-18 arasında tasarruf yapmak mümkündür. Yine çalışmalar şunu gösteriyor ki; sanayide kullanılan elektriğin %60'dan fazlası elektrik motorlarında kullanılıyor. Bu iki veriden yola çıkacak olursak; elektrik motorları özellikle sanayide kullanılan enerjinin verimliliği için çok büyük önem taşıyor.
 

Uluslararası Enerji Ajansına göre; dünyada kullanılan elektriğin %43-46'lık kısmını elektrik motorları tüketiyor.


İşte tam da bu noktada ortaya çıkan Motor Arıza Uyarı teknolojisi getirdiği yeniliklerle, geleneksel vibrasyon teknolojisi ve buna alternatif olarak geliştirilen akım imza analizinin olumsuz özelliklerine karşı koyuyor. Peki nedir vibrasyon teknolojisinde yaşanan olumsuz durumlar? MCM motor durum izleme teknoloji ile arasındaki farklar neler? Şimdi bu soruların cevaplarına bir bakalım:
 


1) Maliyet

► Vibrasyon teknolojisinde kullanılan sensörler ve buna bağlı olan elektronik sistemler pahalıdır. Dolasıyla sistem maliyeti artar.
 

► MCM motor durum izleme teknolojisinin hem kendisi hem de aksesuarları ucuzdur.
 

 

2) Kurulum Zorluğu

► Vibrasyon analizi yaparken, duyarlılığı optimize etmek için ivme ölçerler motora en doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. Bu da uzmanlık gerektirir. Dahası sensörleri ulaşılması zor ve tehlikeli yerlere entegre etmek gerekebilir. 
 

► MCM motor durum izleme teknolojisinde Kullanılan sensörler kolayca kurulabilir, tüm elektrik personeli tarafından tanınır. Üstelik MCM izlenen sistemin yanında olmak zorunda değildir. Çünkü sensörler ve ana birim motor kabinine yerleştirilebilir.
 

3) Kullanımdaki Zorluklar

► Vibrasyon analizinde hem verilerin toplanması hem de analizi uzun zaman gerektirir. Üstelik toplanan verilerin analizi sonucu elde edilen verilerin yorumlanması da uzmanlık ister. Vibrasyon analizi yapmak için motorun bulunduğu bölgeye giderek (tehlikeli yerler olabilir) temas etmek gerekir.
 

► MCM motor durum izleme teknolojisi sayesinde sistem otomatik veri tabanı kurmasına ve parametrelerin izlenilmesini olanak sağlar. Arızanın derecesi bir değişken ölçek üzerinde gösterilir. Böylece uzman personele ihtiyaç duyulmaz.
 

MCM teknolojisi sayesinde şekildeki gibi karmaşık grafikleri yorumlamanıza gerek yoktur. Sadece motordan akım ve gerilim bilgisi alıp, kendi içinde yorumlayarak tespitlerini size rapor olarak sunar. 


4) Tekrarlanabilirlik

► Vibrasyon analizinde toplanan veriler tekrarlanabilir değillerdir. Daha da önemlisi ölçülen sinyal  ile arkadaki titreşim karışabilir.
 

► MCM teknolojisinde veriler tekrarlanabilirdir.  MCM cihazının izlediği cihazlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

 

5) Teşhis Alanı

► Vibrasyon analizi mekanik arızaların tespitinde etkindir. Elektriksel arızaların tespitinde etkin değildir. Üstelik bu teknoloji elektriksel verileri kullanmadığı için enerji verimliliği ile ilgili bilgi veremez.

Not:Vibrasyon teknolojisine alternatif olarak geliştirilen akım imza analizinde veri toplama basittir. Üstelik akım imza analizi hem elektriksel hem de mekaniksel arızaları önceden tesbit edebilir. Ancak, akım imza analizde de verilerin toplanması uzun zaman alır ve bu verileri yorumlayabilmek için uzman personele ihtiyaç duyulur.
 

► MCM motor durum izleme teknolojisi hem elektriksel hem de mekaniksel arızaların tespitinde etkindir. Buna ilaveten hem üretim hem de enerji verimliliğini ölçümünde kullanılabilir. Bu nokta önemlidir. Çalışmalar göstermektedir ki; motorlardaki arızalar enerji verimliliğini %18'e kadar etkileyebilmektedir.

 


 

6) Otomasyon Sistemlerine Entegrasyonu

 Vibrasyon sistemlerinin önemli çoğunluğu seyyardır ve fabrika otomasyon sistemlerine entegre edilemez.

► MCM teknolojisi OPC server özelliği yardımıyla, MCM fabrika otomasyonuna kolayca entegre edilebilir.
 

MCM teknolojisi her türlü sisteme kolaylıkla entegre olabilir.

 

7) Erken Uyarı

 Vibrasyon analizinde eşik değerleri ekipmanın çalışma koşullarına bağlıdır. Bu da sürekli titreşim izleme sistemleri için daha yüksek eşik değerler kullanılmasına neden olur. Böylece uyarı almak için geçen süre uzar.

 MCM teknolojisinde eşik değerleri sistem koşullarından etkilenmez. Bu sebeple MCM erken ve doğru uyarıyı verebilir.

 

 


Kaynak:
►   Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar