elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Isı pompası kontrol cihazı |
Siemens RVS61

Günümüzde bağımlı olduğumuz fosil yakıtların yakın gelecekte tükeneceği ön görülmektedir. Bu yakıtlar çevre kirliliğine sebep olan kömür, petrol ve doğalgazdan oluşmaktadır. Bu faktörler düşünüldüğünde, tükettiği enerji ve COP (performans katsayısı) bakımından ısı pompası ön plana çıkmaktadır.A- A+
05.08.2016 tarihli yazı 10022 kez okunmuştur.
Elektrik enerjisini ısıya dönüştüren cihazların performans katsayısı (COP) 1’dir.
 
Şekil 1: Elektrikli ısıtıcı

 

Isı pompalarını çekici kılan nedir?


Isı pompaları yaklaşık olarak %75 çevreden ve %25 elektrik gücünden yararlanarak ısıtma enerjisi ortaya çıkarmaktadır. Burada performans katsayısı (COP) 4 veya 5 olmaktadır.

Hava, toprak ve su kaynaklı olmak üzere farklı kaynakları kullanırlar.

Toprak kaynaklı ve hava kaynaklı ısı pompalarının çalışma maliyetleri ve enerji tüketimleri gaz, sıvı yakıt ve palete kıyasla daha düşüktür.

Isı pompaları verimlidir.

Gaz ve sıvı yakıta göre CO2 emisyonu daha düşüktür.
 

Isı pompaları nasıl çalışır?


Isı pompası, ısıyı düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir ısı kaynağına taşımaktadır. Bu işlemi yaparken de toprak, su, hava gibi doğal kaynaklar kullanılır.

Şekil 2: Isı pompası çalışma prensibi

Isı pompaları ile yapılan genel uygulamalar ortam ısıtması/soğutması, sıcak kullanım suyu ısıtması (DHW) ve ısı geri kazanımı olmaktadır.

Isı pompasının bileşenleri genleşme vanası, kondenser, kompresör, evaporatör ve soğutucu akışkan olmaktadır.

Siemens ısı pompası kontrol cihazı olarak RVS21... ve RVS61... kodlu cihazlar kullanılabilmektedir. Bu kontrol cihazlarıyla birlikte sisteme ilave modül (AVS75... veya AVS55...) ya da zon kontrol cihazı (RVS46...) da eklenebilmektedir.
 
Şekil 3: RVS61...kontrol cihazı


Şekil 4: RVS21... kontrol cihazı

 

Isı pompası kontrol cihazının sunduğu avantajlar


Donanım ve ilave modüllerin giriş / çıkışlarının esnek şekilde kullanımı
► İnverter teknolojisi ile modülasyonlu ısı pompaları
► Modülasyonlu pompa ve fanlar
► Dahili sürücü ile elektronik genleşme vanası
► COP / SPF optimizasyonu
► Hibrit ve kontrollü havalandırma gibi yeni uygulama alanları
► Kolay ve akıllı işletim üniteleri

Kontrol cihazı bugüne kadar C, D, E ve günümüzde F serisiyle karşımıza çıkmaktadır.

Gelişim süreci incelendiğinde F serisi ile birlikte aşağıdaki özellikler sunulmaktadır.

► 3 adet ısıtma/soğutma devresi
► Maksimum 3 zona kadar konut havalandırma kontrolü

     ♦ Hava kalitesi kontrolü
     ♦ Hava nemi sınırlama işlevleri
     ♦ Gece soğutma
     ♦ Uzaktan kontrol
     ♦ Giriş havasının ön ısıtması/soğutması

► Kondenser pompası için genişletilmiş hız sınırlama seçenekleri
► Geliştirilmiş Ex alarm seçenekleri
► AVS74... ekran ile grafiksel enerji ölçümü ve kurulum sihirbazı

Isı pompası sistem olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Cihazla birlikte devreye alma çalışmaları kolaylıkla yapılabilmektedir.

► Tak ve çalıştır sistem 
► Ön tanımlı uygulama şemaları
► Cihaz tipi ön tanımlama
► Çalışma durumu, bakım ve hata mesajları
► Hata izleme için tanılama modu
► En son 10 hatanın hafızada kalması
► Oda ünitesi ve dış hava sensörü için radyo frekansı ile çalışma 
► Çok işlevli giriş/çıkışlar
► İnternet veya modbus ile uzaktan kontrol imkanı
► Devreye alma, trend ve tesis izleme için servis aracı
► Kullanılmayan menülerin gizlenmesi

Isı pompasının fonksiyonlarını ise şu şekilde özetleyebiliriz.

► Isı pompası uygulamasının kaynak, soğutma devresi, dağıtım ve depolama aşamalarının tamamıyla kontrolü ve denetimi
► Topraktan suya, sudan suya ve havadan suya uygulama imkanı
Elektronik genleşme vanaları (EEV) ile SHC ve EVI için modülasyonlu, 1 ve 2 kademeli kompresörlerin kontrolü
► Unipolar step motor ile EEV için gömülü sürücü
► Defrost işlevi ve hava/su ısı pompaları için fark basıncı denetimi
► Hava/Su uygulamaları için sessiz mod
► Pasif ve aktif soğutma için geniş çaplı soğutma işlevleri
► Boyler, akümülasyon tankı için elektrikli daldırma tip ısıtıcı
► COP ve SPF hesaplaması (son 10 yıla ait bilgiler kaydedilir)
► Hata durumunda acil durum işlevleri
► Akıllı şebeke (4 kademe, 3 tarif, 2 giriş) 
► Yüksek (maks.kondenzasyon) ve düşük (min.evaporatör) basınç denetimi
► Süper ısıtma kontrolü • Boyler için sıcak gaz ısı eşanjörü
► Hibrit çalışma imkanı, tamamlayıcı kaynak
► Soğutma durumunda ters akış

Tabloda hem RVS21 hem de RVS61... kontrol cihazları ve beraberinde kullanılan ilave modüllerdeki giriş/çıkış sayıları gösterilmiştir.
 
Tablo 1: RVS61 kontrol cihazı ile ilave modüllerin giriş-çıkış sayıları


Tablo 2: RVS21 kontrol cihazı ile ilave modüllerin giriş-çıkış sayıları

RVS61... ile modbus haberleşmesi kurularak bina otomasyon sistemine entegrasyon yapabilirsiniz.
 
Şekil 5: Modbus ile bina otomasyon sistemine entegrasyon imkanı

OZW672... ile bulut sistemi üzerinden veya akıllı telefon uygulaması SiemensApp ile uzaktan kontrol yapabilirsiniz.
 


Şekil 6: Web server ile uzaktan kontrol
Şekil 7: SiemensApp ile kontrol


Yazar: Gürkan Pazarcık
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bina Teknolojileri
e-mail:Gurkan.pazarcik@siemens.com
Tel:+90 (216) 4593752Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar