elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrikli Araçlar Yolda... Dönüşüme Hazır mısınız?

Elektrikli araçlarda yaygınlaşma nasıl sağlanacak ve elektrikli araçlar kimler tarafından tercih edilecek? Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki engeller ve yaygınlaşmayı destekleyecek faktörler nelerdir?A- A+
13.11.2011 tarihli yazı 5049 kez okunmuştur.

Otomotiv sektöründeki paydaşlara yön göstermek ve tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerini anlamak üzere Deloitte 7 Avrupa ülkesini (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere) kapsayan bir tüketici anketi çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, Türk tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentileri genel Avrupa ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak sizlere sunulmaktadır. 


Araştırma sonuçları; çevresel duyarlılık, firmaların elektrikli araç satınalma maliyetine yönelik çalışmaları ve benzin fiyatlarındaki yükseliş trendi sonucunda tüketicinin elektrikli araçlara ilgisinin arttığını ortaya koymaktadır. Deloitte'un yayınladığı "Otomotiv Sektöründe Dönüşüm – 2020’ye Doğru Yeni Bir Çağ" başlıklı raporunda belirtildiği üzere 2020 itibarı ile elektrikli araçların ve diğer çevre dostu otomobillerin gelişmiş ülkelerdeki otomobil satışlarının üçte birini, gelişmekte olan ülkelerin kentsel bölgelerdeki satışlarının da beşte birine yakınını oluşturacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu pazarın büyümesinde her ülkede karbon salınımının azaltılması konusuna verilen önem, enerji politikaları, hükümetlerin uygulayacağı politikalar, mevzuatlar ve teşvikler gibi birçok etken belirleyici olacaktır. Çevre dostu elektrikli araçların geleceği parlak olarak öngörülmesine rağmen yaygınlaşmanın önünde çeşitli engeller de bulunmaktadır. Tüketicilerin performans ve fiyat beklentileri, sürüş menzili, şarj altyapısı ve toplam maliyet konularındaki kaygıların giderilmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar yaygınlaşmanın sağlanabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun yanısıra eş zamanlı olarak tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığının geliştirilmesi de yaygınlaşma açısından kritik olarak görülmektedir.


Bu rapor kapsamında, elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik olarak Türkiye ve Avrupa’daki potansiyel tüketici profilleri, Türkiye’deki tüketiciler açısından yaygınlaşmanın önündeki engeller ve beklentiler, Avrupa’daki sonuçları ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.  


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız. 


 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar