elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Aşırı Akım Koruma Testi |
Soru - Cevap

Sizler için derlenen 20 soru ile aşırı akım koruma bilginizi ölçebilirsiniz. Bu test ile aşırı akım nedir, aşırı akım koruma cihazları nelerdir ve nasıl çalışır gibi konularda da bilgiler edinebilirsiniz.A- A+
17.08.2017 tarihli yazı 14084 kez okunmuştur.
Aşırı Akım Nedir?
 
Bir elektrik güç sisteminde aşırı akım, iletkenlik süresi boyunca beklenenden daha büyük bir elektrik akımı bulunduğunda aşırı ısı üretilmesi ve bununla birlikte yangın veya ekipman hasarına yol açılmasına sebep olan durumdur. Aşırı akıma sebep olan genel nedenler aşırı yük, yanlış tasarım veya  topraklama hatasıdır.

Aşırı Akım Koruma Cihazları Nelerdir?
 
Bildiğiniz gibi sigortalar, sıcaklık sensörleri, akım sınırlayıcıları  ve devre kesiciler gibi güvenilir aşırı akım koruma cihazları, trafo, iletken, motor, ekipman ve komple bir elektrik sistemini oluşturan diğer birçok bileşen ve yükün hasar görmesini önler veya en aza indirir.
 


►İlginizi Çekebilir: Termik Manyetik Şalter

SORU 1:
Bir devre kesici açıldığında, çalışma kolu aşağıdaki pozisyonlardan hangisinde olacaktır?

A)   Kapalı (enerjilenmiş) pozisyon
B)   Açık pozisyon
C)   ON ve OFF pozisyonlarının arasında
D)   Değişiklik olmaz


SORU 2: 
Aşağıdaki iletken maddelerden hangisi konut elektrik servisinde aşırı akım korumasına ihtiyaç duyar?
 
A)   Topraklama iletkeni
B)   Bağlı iletken
C)   Topraklanmamış iletkenler
D)   Topraklama ekipman
ı


SORU 3: 
Sırasıyla 40, 20 ve 20 Amper tam yük akımı derecelerine sahip üç tek fazlı motor besleyen bir devre, aşağıdaki hangi çift elemanlı zaman geciktirmeli sigorta boyutuna ihtiyaç duyar?
 
A)   110 Amper
B)   150 
Amper
C)   200 Amper
D)   250 Amper
 
SORU 4:
Zaman gecikmesi olmayan bir sigorta, 40 
Amper'lik bir tam yük akımı çeken en büyük motoru ve her biri 15 Amper'lik bir tam yük akımı çeken diğer iki motoru, tüm motor yükleri olan bir devreden korur. Bu durumda hangi sigorta boyutu kullanılmalıdır?

A)   100 
Amper
B)   150 Amper
C)   175 Amper
D)   250 Amper
 
SORU 5:
İletkenlerin eğer bağlantı ucunda aşırı akım koruması yok ise gerekli koşullar sağlanıyorsa bir besleyiciye veya dönüştürücünün ikinci sargısına bağlanabilirler. Eğer bağlantı iletkeninin izin verilen akım şiddeti, devredeki bağlantı iletkeni tarafından sağlanan birleşmiş, hesaplanmış yükten az değil ise bağlantı iletkeninin uzunluğu aşağıdakilerden hangisini geçemez?

A)   5 feet
B)   10 feet
C)   15 feet
D)   25 feet

 

SORU 6:
Bir devrede aşırı akım cihazı nerede olmalıdır?
 
A)   İletkenin beslenme sağlandığı noktada
B)   Devredeki son çıkışta
C)   Elektrik sayacının hat tarafında
D)   Devredeki ilk bağlantı noktasında veya konektörde

SORU 7:
Çok kablolu bir şebekede hattan hata yükleme sağlanılıyorsa, şebeke koruma aygıtı her bir hat için açılmalıdır:

A)   Tüm topraklanmamış iletkenler aynı anda
B)   Topraklama iletkeni
C)   Bağımsız topraksız iletken
D)   Bağlı iletken

SORU 8:

NEC düzenlemelerine uymak için paralel bağlı sigortalar veya devre kesiciler için şunlar yapılmalıdır:
 
A)   Elektrikçi veya teknisyen tarafından işyerlerinde monte edilmelidir
B)   PVC gövde içine yerleştirilmelidir
C)   Fabrika paralel olarak monte edilmelidir
D)   200 
Amper üzerinde derecelendirilmelidirSORU 9:
Devre koruması için bir sigorta veya devre kesici kullanıldığında, sigorta veya aşırı akım açma ünitesi bağlanacaktır:

A)   Seri halinde
B
)   Seri ve paralel olarak
C
)   Paralel
D
)   Birbiri ardına koşullu olarak

SORU 10:
Bir dal-devre  aşırı akım koruma cihazı hangi noktada bir elektrik sistemine yerleştirilmelidir?

A
)   Ekipmanın ana yerine
B
)   Korunan iletkenin kaynağını aldığı yerde
C
)   Korunmakta olan iletken üzerindeki bir musluğa
D
)   Enerji tükenen çıkışta
 
 
SORU 11:
25 fitten daha kısa bir besleyici muslukta, musluk iletkeninin akım kapasitesi en az:

A
)   Besleyici iletkeninin% 50'si
B
)   Besleyici iletkeninin% 40'ı
C
)   33 Besleme iletkeninin% 1/% 3'ü
D
)   Besleyici iletkeninin% 20'si

olması durumunda musluk için aşırı akım korumasını gerekmez.

SORU 12:
Sağlık kuruluşlarındaki arıza tespit ekipmanı devrelerini tasarlarken veya kurarken, şebeke iletkenlerini ve aşırı akım korumasını boyutlandırırken ekipmanın anlık akım kapasitesi için izin verilen minimum yüzde nedir?

A
)   % 25
B
)   % 50
C
)   % 75
D
)   %100
 
SORU 13:
Bir ototransformatör, 40 
Amper'lik bir tam yük giriş akımına sahipse, izin verilen maksimum aşırı akım koruma aygıtının derecesi nedir?

A
)   45 amper
B
)   50 amper
C
)   60 amper
D
)   70 amper
 
SORU 14:
Bir ototransformatörde aşırı akım cihazları aşağıdaki durumlardan hangisi gibi kurulmamalıdır?

A
)   Çıkış iletkenlerine paralel olarak
B
)   Şönt sargı ile paralel olarak
C
)   Çıkış iletkenleri ile seri halinde
D
)   Şönt sarımlı seri ile


SORU 15:
Topraklama ototransformatörü, üç fazlı, üç telli, topraklanmamış bir sistemden üç fazlı, dört telli bir dağıtım sistemi oluşturmak için kullanılır.
Aşırı akım olması durumunda, aşırı akım aleti hangi yüzde değerinde açılmalıdır?

A
)   Transformatörün faz başına düşen sürekli  akımının % 100'ü veya nötr değerinde
B
)   Transformatörün faz başına düşen sürekli  akımının % 110'u veya nötr değerinde
C)   Transformatörün faz başına düşen sürekli  akımının % 125'i veya nötr değerinde
D)   Transformatörün faz başına düşen sürekli  akımının % 150'si veya nötr değerinde
 

SORU 16:
3 fazlı ve 3 kablolu topraklanmamış bir sistemden 3 fazlı ve 4 kablolu bir dağıtım sistemi oluşturmak için kullanılan bir otomatik transformatör için sürekli nötr akım değeri ne olmalıdır?

A
)   Minimum nötr dengesiz yük kullanmak yeterli olacaktır.
B
)   Maksimum nötr dengesiz yük kullanmak yeterli olacaktır.
C
)   Nötr dengesiz yükün % 75'ini işlemek yeterli olacaktır.
D
)   Dengesiz yükün % 50'sini kullanmak yeterli olacaktır.

SORU 17:
Elektrik aralık oranı 8 kW ya da daha fazla olan bir ev elektriği devresi için, maksimum akım koruması ve minimum kolda devre olması için akım değeri kaç olmalıdır?

A
)   20 Amper
B)   30 Amper
C)   40 Amper
D)   50 Amper
 
SORU 18:
Bir otobüs yol şeridi için izin verilen akım değeri 46 amper ise, aşırı akım cihazına izin verilen maximum değer nedir?

A
)   40 Amper
B)   50 Amper
C)   60 Amper
D)   70 Amper
 
SORU 19:
120/240 Volt kesme oranı  olan bir devre kesici  ne kadar voltajla toprağa  bağlanmalıdır?

A
)   Zemine 120 Volt ile
B
)   Zemine 240 Volt ile
C
)   240'a kadar herhangi bir Volt değerli ile
D
)   Bunlardan hiçbiri

SORU 20:
Topraklanmis iletkenler için aşırı akımın gereklilikleri hangi nitelikte olmalıdır?

A
)   Kasıtlı olarak topraklanmış her iletken için bir aşırı akım aygıtı paralel olarak verilmelidir.
B
)   Kasıtlı olarak topraklanmış her iletken için bir aşırı akım aygıtı seri olarak sağlanmalıdır.
C
)   Kasıtlı olarak topraklanmış herhangi bir iletken ile seri olarak aşırı akım aygıtına izin verilmez.
D
)   Kasıtlı olarak topraklanmış her iletken için hem seri hem de paralel bir aşırı akım aygıtı sağlanmalıdır.
 

CEVAPLAR

1.C 
Geleneksel şalterin 4 pozisyonda olma ihtimali vardır. Açık, kapalı, reset ve trip (şalter atması). Şalter atınca şalter kolu orta pozisyona sıçrar.
2.Şalterin bir sigortası veya bir şalterin atmış birimi her bir topraklanmış iletkenlerle seri olarak bağlanmalıdır.
3.Sigortayı en büyük motorun tam yükteki akımının % 175'i + diğer tüm motorların tam yükteki akımı şeklinde boyutlandır.
4.B Sigorta en büyük motorun tam yükteki akımının % 300'ü + diğer tüm motorların tam yükteki akımı şeklinde boyutlandırılmalıdır.
5.B  
Musluk iletkeninin uzunluğu 10 feeti geçmemelidir. 
6.A Aşırı akımlı bir cihaz, iletkeni korumak amacıyla, iletkenin kaynağına bağlanmalıdır.
7.A 
Örnek olarak eğer bir 3 kablolu bir devre, 3 kutuplu bir şaltere bağlanırsa ve bu 3 kablodan birisinde hata meydana gelirse, şalter bu 3 kabloyu da aynı anda açmalıdır, sadece hata vereni değil.
8.C 
Sigortalar, şalterler veya bunların birleşimleri eğer fabrikadan bu şekilde montajlanmamış ve bir birim olarak listelenmemiş ise paralel bir şekilde bağlanmamalıdırlar.
9.A Sigortalar veya şalterler aşırı yüklenmede veya bir topraklanma hatasında şalter atması konumuna geçmeleri için topraklanmış bir iletken ile seri olarak bağlanmalıdırlar.
10.B
 Örnek olarak, devre parçaları gücünü aldıkları bir panel kutusunda korunmalıdırlar.
11.C NEC'te Bölüm 240.21 B/2, besleyici musluk iletkenlerinin 25 feeti geçmemesini ve musluk iletekeninin izin verilen akım şiddetinin besleyici musluk iletkeninin 3'te birinden az olmamasını şart koşmaktadır.Bu yüzden doğru cevap C dir.12.B 
NEC'te Bölüm 517.73' e göre devre parçası iletkenlerinin izin verilen akım şiddeti ve yüksek akım koruyucu cihazların akım derecesi, anlık akım derecesinin % 50'sinden veya uzun süreli akım derecesinin tamamından az olmamalıdır. Burada büyük olan değer baz alınmalıdır.
13.B 
40 Amper x 1.25 = 50 Amper
14.D NEC'te Bölüm 450.4(a), aşırı akımlı bir cihazın  herbiri topraklanmış bir giriş iletkenine seri olarak bağlanmasını ister. Fakat aşırı akımlı bir cihaz şönt sargı ile seri bir şekilde bağlanmamalıdır.
15.C 
NEC'te Bölüm 450.5(a),eğer aşırı akımlı bir cihazın ototransformatöründeki yük onun herbir fazdaki devamlı akımının veya boştaki akımının %125'ini geçerse açık konuma veya şalter atması konumuna geçmesini şart koşar.


Ototransformatör aşırı akım cihazında algılanan geçici aşırı akımlar için kullanılacak olan gecikmeli tetiklemeye,  kablolu sistemde şebeke veya besleyici koruma cihazlarının düzgün çalışmasına olanak sağlamak amacıyla izin verilir.
16.B  NEC'te Bölüm 450.5, ototransformatörün dengesiz akımlı 4 kablolu bir sistemin mümkün olan en yüksek boş akım yükünü kaldırabilecek kadar boş akım gücünün olmasını şart koşar.
17.C  
NEC'te Bölüm 210.19 der ki bu yük için minimum devre parçası gücü 40 Amper olmalıdır. 40 Amper'lik bir devre için en fazla izin verilen 40 amperlik bir şalter veya kartuşlu sigortadır.
18.B  46 Amper'lik bir sınıflandırma standart bir aşırı akımlı cihaza göre değildir. Fakat 50 Amper bunun için standart bir sınıflandırmadır ve 
NEC'te Bölüm 240.4 ile beraber uyumlu olarak kullanılabilir.
19.A  
NEC'te Bölüm 240.85'e göre yere olan voltajın kesik olarak sınıflandırılmış bir şalterdeki 2 değerden düşük olmasını istemektedir.
20.C  
NEC'te Bölüm 240.22’e göre  hiçbir aşırı akımlı cihaz eğer iki koşuldan birisi sağlanmadıkça bilerek topraklanmış hiçbir iletkenle seri olarak bağlanmamalıdır.


Kaynak:
Electrician’s Exam Study Guide
►EEP

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar