elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Arduino Pinleri ve Fonksiyonları

Projelerde büyük bir kolaylık sağlayan Arduino üzerinde bulunan pinleri ve bu pinlerin fonksiyonlarını biliyor musunuz? Bu yazımızda Arduino pinleri ve fonksiyonlarını ele aldık.A- A+
07.08.2021 tarihli yazı 20646 kez okunmuştur.
Arduino birçok farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Arduino Uno kartı üzerinde 14 tane dijital giriş/çıkış pini mevcuttur. Bu dijital pinlerden 6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca 6 tane analog giriş pini vardır.
 

Arduino Güç Pinleri

GND: Topraklama pinidir. Arduino Uno üzerinde 5 tane GND pini vardır. Bu pin üzerinden 200ma akım geçebilmektedir.

5V:  Mikrodenetleyiciye ve karttaki diğer bileşenlere güç sağlamak için kullanılır.  5V’luk bir çıkış gerilimi sağlar ve çıkış akımı 450ma’dır.
3V3:  3,3 voltluk bir besleme gerilimi sağlar.

VIN Pin: Harici bir güç kaynağı kullanılarak Arduino uno kartına güç sağlamak için kullanılır. 9V ile 12V arasında bir gerilim kullanılır.


 
 

Analog Pin

Arduino uno da toplam 6 tane analog pin vardır. Analog giriş pinleri analogRead() işlevi ile 10-bit analogtan dijitale dönüştürmeyi (analog-to-digital conversion, ADC) destekler.

Analog-to-Digital Conversion (ADC): ADC, analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmek için kullanılan elektronik bir devredir. Arduino’nun A0-A5 pinleri analog voltajları okuyabilir. Arduino'da ADC 10 bit çözünürlüğe sahiptir, yani analog voltajı 1024 dijital seviyeyle temsil edebilir. ADC, voltajı mikroişlemcinin anlayabileceği bitlere dönüştürür.

I2C: Arduino üzerindeki A4(Serial Data, SDA) ve A5(Serial Clock Line, SCL) pinleridir. SDA(Serial Data), verilerin iletildiği pindir. SCL(Serial, Clock Line), veri senkronizasyonunu ve clock sinyallerinin iletildiği pindir.


 

Dijital Pinler

Arduino üzerindeki dijital pinler, pinMode(), digitalRead() ve digitalWrite() komutları ile genel amaçlı giriş ve çıkış için kullanılabilirler. Her pin, bir giriş olarak yapılandırıldığında digitalWrite() (sırasıyla YÜKSEK veya DÜŞÜK bir değerle) kullanılarak açılıp kapatılabilen dâhili bir pull-up direncine sahiptitr. Pin başına maksimum akım 40mA’dır.

Serial Input/Output(Seri Giriş/Çıkış):  Arduino ‘daki 0(RX) ve 1(TX) pinleridir.  Bu iki pin ile Arduino’nun seri iletişim kurması sağlanır. TX veri gönderiri, RX ise veri alan pindir.

External Interrups(Harici Kesiciler): Arduino’daki 2 ve 3 pinleridir. Bu pinler, düşük bir değerde bir kesme, yükselen veya düşen bir kenar veya değerdeli bir değişikliği tatikleyecek şekilde yapılandırılabilir.

PWM: Arduino’daki 3,5, 6, 9, 10 ve 11 pinlerdir. Bu pinler aracılığı ile 0-5V arası gerileme sahip kare dalgalar şeklinde 8 bitlik PWM çıkışı sağlanabilir.

SPI: Arduino üzerindeki 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK) pinleridir. Bu pinler SPI haberleşmesini destekler. SS (Slave Select) pini, Master-Slave bağlantısındaki slave seçimi için kullanılır. MOSI(Master Out Slave In) pini, master çıkış pinidri. MISO(Master In Slave Out) pini, master giriş pinidir. SCK(Serial Clock) pini, haberleşmede kullanılan 2 cihazın çalışma saat hızlarını eşitleyip senkronizasyonu sağlayan pindir. 

Diğer Pinler

AREF: Analog girişler için referans voltajı, analogReference() ile kullanılır.
Reset: Mikrodentleyiciyi sıfırlamak için kullanılır.

SPI (Serial Perpheral Interface) Haberleşme Protokolü

Mikro denetleyiciler tarafından kısa mesafede bir veya daha fazla çevresel aygıtla hızlı bir şekilde iletişim kurmak için kullanılan senkronize bir seri veri protokolüdür. İki mikro denetleyici arasındaki iletişim içinde kullanılır. SPI haberleşmede, her zaman çevresel aygıtları kontrol eden bir master vardır.

MISO(Master In Slave Out):  Master’a veri göndermek için kullanılan Slave hattı.
MOSI(Master Out Slave Out): Çevre birimlere veri göndermek için kullanılan Master hattıdır.
SCK(Serial Clock): Master tarafından gönderilen verinin iletimini senkronize eder.
SS(Slave Select): Master’ın belirli aygıtları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılan pindir.

I2C (Inter Integrated Circuits) Haberleşme Protokolü

İletişim için sadece iki kablonun kullanıldığı protokoldür. TWI( two wire intetface) olarak da adlandırılmaktadır. Bu iki kablo SDA(Serial Data) ve SCL(Serial Clock)’tur.

I2C haberleşme protokolünde verici, verilerin alıcı tarafından başarıyla alınıp alınmadığını bilmek için verileri ilettikten sonra alıcıdan bir alındı bildiriminin gönderilmesi beklenir.

SDA(Serial Data): Master ile Slave cihazları arasında veri alışverişi için kullanılır.
SCL(Serial Clock): Master ile Slave cihazları arasındaki saat senkronizasyonu için kullanılır.

I2C cihazlarında 7-bit veya 10-bit’lik benzersiz adres vardır. Bu nedenle, bu cihazlara erişmek için bir Master’ın 7-bit veya 10-bit benzersiz adresle adreslendirmesi gerekir.

I2C, RTC okuma, harici EEPROM belleğe erişme gibi birçok uygulamada kullanılır.


Kaynak:


► https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/
► https://roboticsbackend.com/arduino-uno-pins-a-complete-practical-guide/
► https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations/AnalogInputPins
► https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations/DigitalPins
► https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations/PWM
► https://www.arduino.cc/en/reference/board
► https://www.arduino.cc/en/reference/SPI
► https://www.electronicwings.com/arduino/arduino-i2c
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar