elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Alternatif Enerji Kaynakları Gelecek İçin Doğru Seçim

Tüketimin giderek arttığı yeryüzünde enerji kaynaklarında da aynı ivmeyle azalma gözlemlenmektedir. Değişen ve gelişen dünyamız şartlarında her geçen gün enerjiyi kullanım miktarımızda sürekli olarak artış göstermektedir.A- A+
21.12.2012 tarihli yazı 23943 kez okunmuştur.
Özellikle petrol ve doğalgazın kısıtlı bulunduğu yerküremizde başta Amerika , Rusya ve Çin olmak üzere , büyük ülkeler yeni alternatif enerji kaynakları bulmak üzere çalışmalar yapmaktadırlar. Alternatif enerji kaynakları günümüzde; jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, biyomas enerji ve biyodizel enerji olmak üzere çeşitlendirilebilir. Geleceğin enerji kaynakları hiç kuşkusuz bu alternatif enerji kaynakları olacaktır. Gelecekte alternatif enerji kaynaklarını doğru kullanan ülkeler diğer bütün dünya ülkeleri arasında söz sahibi olan ve büyük ekonomiye sahip ülkeler konumuna gelecektirler.Alternatif enerji kaynaklarını biraz daha yakından incelediğimiz zaman dünyamızın sağlığı açısından da  kullanılması gereken enerji kaynakları olduğunu görürüz.Bunlardan  jeotermal enerji diye isimlendirdiğimiz alternatif enerji kaynağı, yüzyıllar boyunca yer kürenin katmanlarında sıkışan buhar, gaz, sıcak su, sıcak kaya parçalarının sahip olduğu termal enerji yani bir başka deyişle ısı enerjisidir. Jeotermal enerji küresel değişikliklerin en önemli sebebleri arasında gösterilen sera gazlarının azalmasına neden olmaktadır. Türkiye ve birçok ülke topraklarında mevcuttur. Hem çevre dostu hemde ucuz olması nedeniyle gelecekte çok önemli bir yere sahip olacaktır. Jeotermal enerjiyi turistik işletmelerde , ısıtma sistemlerinde , elektrik üretiminde kullanmak mümkündür.

Geleceğin bir başka alternatif enerji kaynağıda rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve doğal enerji kaynağı olması sebebiyle günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Rüzgar gücünü belirli bazı mekanik sistemlerden geçirip enerjiye dönüştüren bir alternatif enerji sistemidir. Bugün birçok ülke rüzgar enerjisi teknolojilerine oldukça yüklü miktarlarda yatırımlar yapıyorlar. Bu nedenle bu teknoloji gün geçtikçe daha da gelişip ilerleme kaydediyor. Uluslararası bazı kuruluşların yaptığı çalışmalar gösteriyor ki dünyanın rüzgar enerji kapasitesi yılda 53.000 TWh/yıl olarak kaydedilmiştir.

Rüzgar enerji santralleri en fazla Kuzey Amerika, Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya’da kurulmuştur.
 


Bu saydığımız alternatif enerji kaynakları haricinde özellikle ülkemiz gibi güneşli gün sayısı fazla olan ülkelerin faydalanabileceği güneş enerjisi geleceğin enerjisi olmaya aday. Avrupa ülkelerine oranla 3 kat daha fazla güneş alan ülkemiz için güneş enerji sistemleri  önemli bir yere sahiptir. Henüz tam anlamıyla kullanamasakta ilerleyen yıllarda ülkemizin gelecekteki kaderini değiştirecek bir enerji sistemidir.

Güneş enerjisini en çok kullanan ülkelerin sıralamasına bakacak olursak ilk sırada japonya’yı görürüz.Hemen ardından güneşli gün sayısı bizim epey altımızda olan Almanya ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri gelir. 10 metre kareden yaklaşık 1kW enerji elde edilebilir. Pahalı bir sistem olmakla beraber bu sistem fotovoltaik  paneller adı verilen güneş pilleri ile elde edilir.
 
YAZAR : Sertan SAMBUR \ Karadeniz Teknik Üniversitesi EEM


 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar