elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Yönetimi ve Sayaç Otomasyonu |
Aktif Group Çözümleri

Enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu enerjinin, akıllı mühendislik çözümleriyle üretimden dağıtımına tüm aşamalarında tüketimi ve güç kalitesini takip etmek ve raporlamak ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanılan bir alt yapıdır. Bu yazımızda, Aktif Group'un enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu konusunda, ölçüm cihazlarının yanı sıra haberleşme ekipmanları, yönetim yazılımları (OSOS, MDM) ve mühendislik hizmetlerini inceledik.A- A+
12.10.2017 tarihli yazı 11512 kez okunmuştur.

Enerji Yönetimi ve Sayaç Otomasyonu

Enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmakta ve bu durum da bizleri enerjiyi verimli kullanmaya yönlendirmektedir. Teknolojinin hızlı gelişmesi yle birlikte, eskiye göre daha kaliteli ve verimli enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ve bunun sağlanması için birçok çözüm üretilmektedir. Aktif Group, yenilikçi aktiviteleri, açık fikirli yaklaşımları, öne çıkan kalite farklılıkları ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla, dünyada enerji sektöründeki en bilinen, güvenilen ve tercih edilen şirketlerdendir.
 
 
Aktif Group, enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu konusunda, ölçüm cihazlarının yanı sıra haberleşme ekipmanları, yönetim yazılımları (OSOS, MDM) ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu; enerjinin verimli bir şekilde üretilip iletilmesinin yanı sıra müşterilere, itibar ve marka imajı, enerji performanslarında iyileşme, güvenli enerji tedariki, teknolojik gelişmeler için itici güç, enerji maliyetlerinde düşüş ve iş performanslarında iyileşme sağlamaktadır. Ayrıca verimli enerji kullanımı doğanın korunması ve çevre kirliliğinin açısından da oldukça önemli bir konudur. Aktif Group enerji yönetimi ve otomasyonu konusunda, Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi ve Actwin Smart Enerji Yönetimi & Sayaç Otomasyonu çözümleri sunmaktadır.
 

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi | Ürünün Avantajları


Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi; süper kapasitörler ile enerji kesintisi altında 15 dakika çalışabilme ve durum bildirimi, iki adet genişleme yuvası ile ek haberleşme ve IO desteği, geniş AC/DC besleme girişi avantajlarıyla elektrik, su, doğalgaz vb. sayaç ve diğer ölçüm/kontrol ekipmanlarını GSM/GPRS üzerinden izlemek ve yönetmek için kullanılan akıllı GPRS modemdir. Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi yaygın olarak kullanılan IEC 62056-21, DLMS/Cosem, Modbus-RTU, M-Bus (ek modül ile) vb. tüm protokolleri desteklediğinden Türkiye pazarında kullanılan yerli ve yabancı sayaçlar ile çalışabilmekte ve bu sayaçları otomatik olarak okuyup “Head-End” sistemine aktarabilmektedir.

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi'nin, sayaçtan verinin otomatik olarak okunup, merkezi OSOS yazılımına aktarıldığı “Push” ve OSOS yazılımının okuma istediği gönderdiği “Pull” metotları ile çalışabilme özelliği sayesinde modem içerisinde tanımlanan zaman çizelgeleri ile modeme bağlı olan tüm sayaçlar okunup, merkezi sisteme otomatik olarak aktarılabilmektedir.


NCP12 Push Pull GPRS Modem 

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi; üzerinde bulunan dijital girişler pulse girişi olarak da kullanılabilmekte ve bu sayede pulse çıkışlı mekanik sayaç tüketimleri de takip edilebilmektedir. Aynı zamanda bu girişler kontak girişi olarak da kullanılabilmekte ve pano kapağı açılması, kesici/valf pozisyonu değişimi algılama ve diğer alarm girişi olarak da kullanılabilir.

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi modüler bir yapıya sahip olup iki adet modül takılarak cihazın fonksiyonları artırabilir. Bu modüller:

► Yedekli çalışma için ethernet modülü
► Mekanik sayaçların okunabilmesi için M-Bus modülü
► Daha fazla giriş veya dijital/röle çıkışı elde etmek için IO modülü
► Daha geniş hafıza için hafıza modülü olabilir.

Modeme aynı anda beş farklı bağlantı açılabilmektedir. Tüm bu bağlantılar istedikleri haberleşme çıkışına (RS485, RS232, USB) veri gönderip alabilirler. Hatta aynı haberleşme portuna dahi istek gönderebilirler. Modem istekleri sıraya koyup, sırasıyla işleyecek ve ilgili TCP soket bağlantısının cevabını otomatik olarak gönderecektir.

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi üzerindeki modemin GPRS ağında herhangi bir problem olması durumunda bu problemi algılama yeteneğine sahip olması ürünün diğer büyük avantajlarından birisidir. Problem algılandıktan sonra cihaz kendini yeninden başlatacak ve GPRS ağına tekrardan çıkacaktır. Ayrıca cihaz watchdog mekanizmasına ek olarak, belirli bir saatte kendini baştan başlatmaya da programlanabilmektedir.

Asset NCP12 GPRS Haberleşme Ünitesi aşağıdaki avantajları ile dikkat çeker:

► Süper kapasitörler ile enerji kesintisi altında 15 dakika çalışabilme ve durum bildirimi
► İki adet genişleme yuvası ile ek haberleşme ve IO desteği
► Geniş AC/DC besleme girişi


Actwin Smart Enerji Yönetimi & Sayaç Otomasyonu


Actwin Smart Sayaç Otomasyonu; elektrik, gaz, su sayaçları, kalorimetreler, enerji analizörleri ve hacim düzelticiler gibi cihazlardan gelen tüketim, analiz ve durum bilgilerinin otomatik olarak toplanıp, toplanan veriler üzerinden raporlar ve faturalar oluşturulmasına sağlayan enerji yönetim ve OSOS yazılımıdır.

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu, IEC 62056-21 Mod C ve sabit band hızı ,DLMS/Cosem, Modbus-RTU, Modbus-TCP/IP, M-Bus, Kablosuz M-Bus haberleşme protokelleri ve Seri haberleşme (RS485, RS232), GPRS, M-Bus, Ethernet haberleşme arayüzlerini desteklemektedir. Ayrıca heberleşme prensibi “push” ve “pull” metodlarıyla çalışabildiğinden hangi cihazın hangi zaman aralıklarında okunacakları, okunan cihazlardan hangi verilerin hangi sıklıkla veri tabanında saklanacağı yönetim ekranında, ölçüm noktası bazında tanımlanabilmektedir.
 Actwin Smart Sayaç Otomasyonu üstün özelliklere sahip raporlama yeteneklerine sahiptir. Actwin Smart Sayaç Otomasyonu ile toplanan veriler üzerinden aşağıda belirtilen raporlar alınabilmektedir. Yeni raporlar eklenmesine olanak sağlayacak modüler yapı bu kısımda da yer almaktadır. Bu sayede yeni rapor eklenirken sistemin değiştirilmesine gerek kalmamaktadır. Alınan tüm raporlar MS Excel, MS Word, HTML ve PDF dosyası olarak aktarılabilmektedir. Actwin Smart Sayaç Otomasyonu;

► Cihazlardan alınan tüm ölçümlerin tablo şeklinde, ölçüm bazında gruplanarak raporlanması
► Cihazlardan alınan ölçümler ile grafiklerin çizdirilmesi
► Birden fazla ölçüm noktasının tüketim, ortalama vb. algoritmalar ile karşılaştırılması
► Elektrik sayaçları için reaktif enerji ve aktif enerjiye tüketimine göre oranlarının raporlanması
► Elektrik sayacı bazlı enerji tarifelerindeki tüketimlerin raporlanması
► Dağıtım şebekesi yüklenme (trafo, gaz istasyonları) raporları
► Ölçüm noktası ve genel bazlı günlük, aylık, yıllık tüketim raporları
► Harita üzerinde ölçüm noktalarının gösterilmesi ve problemli olan (reaktif enerji, düşük tüketim, kayıp/kaçak, haberleşme olmayan vb.) noktaların belirtilmesi, filtrelenmesi
► Trafo kaybı raporu
► Aylık ve yıllık bazda tüm yerleşke enerji tüketimleri, alınan/satılan kıyaslaması
► Tanımlanan ve tanımlanamayan gaz komponentleri raporu
► Doğalgaz asgari/azami saatlik, günlük çekiş raporu
► Ölçüm noktası envanter raporu
► Ölçüm noktası erişim (haberleşme) raporu
► Su sayaçları düşük/aşırı tüketim raporu, sağlamaktadır.

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu sayesinde elektrik dağıtım şebekesi tek hat üzerinde gösterilebilmekte ve bu hat zerinde elektrik sayaçları, sekonder koruma röleleri ve güç kalitesi gibi cihazlardan alınan bilgiler eklenebilmektedir. Sayaçların enerji, güç, akım/gerilim değerleri, sekonder koruma rölelerinin açma/trip durumları, kalite kaydedicilerin ise güç, akım/gerilim bilgileri tek-hat üzerinde görüntülenebilmekte ve gaz sayaçları için de B ve C tipi istasyonlara ait ölçüm bilgileri, filtre kirlilik durumu, kapı/vana durumu tek hat üzerinde görüntülenebilmektedir.

Actwin Smart Sayaç otomasyonu kayıp kaçak tespiti konusunda da oldukça gelişmiş özellikler barındırmaktadır. Kayıp kaçak raporları isteğe göre manuel ya da otomatik olarak oluşturulabilmekte ve bu raporlar e posta aracılığıyla ilgili kişilere gönderilmektedir. Elektrik sayaçlarının olaylarını, akım/gerilim/güç/güç faktörü/faz açısı vb. parametrelerini sürekli olarak takip ederek beklenmedik durumlarda operatör uyarılabilmektedir. Ayrıca ana dağıtım merkezlerinin tüketimleri alt merkezler ve/veya tüketicilerin tüketimleri ile karşılaştırılarak beklenmedik farklar tespit edilmektedir. Sayaç, pano kapağı gibi müdahaleler algılanıp anında operasyon sağlanmakta ve diğer olası sorunlar da anında müdahale edilebilmesi için alarm olarak tanımlanabilmektedir.

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu, veri doğrulama ve hızlı entegrasyon özellikleri sayesinde kulanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle sahadan alınan ölçümler bir veri doğrulama sisteminden geçmeden faturalarda ve raporlarda kullanılmamalıdır.

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu ile;

► Belirlenen bir limit içerisinde olup olmadığı
► Geçmiş dönem tüketimlerine göre oranı
► Bir önceki ölçüme göre durumu
► Son faturalama periyodu içerisindeki ortalaya göre standart sapma içerisinde olup olmadığı
► Eğer varsa ölçüm birimimin ölçüm ile uyumu
► Veri doğrulama yöntemleri, kullanımaktadır.

Ayrıca sistemin entegrasonu kolay bir şekilde başka sistemler ile (ERP, Muhasebe, Coğrafi Bilgilendirme, Banka vb.) eş zamanlı bağlantısını sağlayabilecek mimaride web servisleri kullanılarak sağlanabilmektedir. Actwin Smart Sayaç Otomasyonu kullanıcılara abone yönetimi desteği sağlamaktadır. Bu sayede sisteme tanımlı olan ölçüm noktalarının ve bu ölçüm noktalarının ait olduğu abonelerin her türlü kaydı tutulmaktadır. Bu kayıtlar üzerinden istenirse envanter raporu alınmaktadır.
 


Actwin Smart Sayaç Otomasyonu Harita Gösterim Ekranı

► Abone yönetim sisteminde yeni abone ve/veya ölçüm noktası tanımlanması için uzman bilgisine sahip olmaya ihtiyaç olmadan mevcut bir aboneden veya noktadan kopyala/yapıştır mantığı ile yeni kayıtlar açılabilir.

► Abonelere tanımlanacak bilgiler; abone no, ünvan, adres, tip, gps koordinatları gibi bilgiler olup tanımlama için herhangi bir sınırlama yoktur. Ayrıca tanımlanan aboneler üzerinden raporlar alınabilinmekte ve bu raporlar üzerinden gruplama, sıralama, filtreleme yapılabilmektedir.

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu gelişmiş bir internet arayüzüne sahiptir. Bu arayüz şebekenin akıllı şebeke olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan tedarikçi/tüketici arası etkileşimli sağlamak için kullanılmaktadır. İnternet arayüzüne erişim kullanıcı adı ve parola korumalı olacak olup, tüm kullanıcılar sadece kendi abonelerine ait ölçüm noktalarını takip edebilmektedir. Güvenlik açısından, sistem internette olmasına rağmen veritabanı ile direkt iletişimli değildir. İnternet arayüzü ile veritabanı arası iletişim güvenli bir web servisi katmanı üzerinden gerçekleştirilecektir. İnternet arayüzü kullanıcıların kendi ölçüm noktalarına ait anlık ve geçmişe yönelik ölçüm değerlerini görüntüleyebilmelerini, yönetimin kendilerine bildirmiş olduğu toplu veya kişisel mesajları görüntüleyebilmelerini, doğalgaz tüketicilerinin tüketim tahminlerini merkeze bildirebilecek ve gerçekleşip gerçekleşmeme durumlarını çevrimiçi takip edebilmelerini, reaktif ceza, demand aşımı, azami ve asgari gaz tüketimi gibi uyarıları alabilmelerini sağlamaktadır.
 


Reaktif Ceza Takip Ekranı

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu'nda, ölçüm cihazlarında oluşan olay kayıtları veri tabanında kayıt altına alınıp raporlanabilmekte, sistem reaktif enerji tüketimlerini sürekli olarak takip ederek limite yaklaşan ve aşan kullanıcıları e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapmakta, e-posta ve SMS ile bilgilendirmeler kayıt altına alınarak, daha sonradan raporlanabilmektedir.

Sistemde daha önceden tanımlanmış yetkilere göre roller tanımlanabilir. Farklı personellerin sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcılar tanımlanabilir ve roller bu kullanıcılara atanabilir. Yetkiler genel anlamda, kullanıcıların hangi raporları oluşturabileceklerini, hangi ayarları değiştirebileceklerini, hangi işlemleri durdurup/başlatabileceklerini tanımlayacak şekildedir ve sistem ölçüm noktası bazında yetkilendirme yapabilmektedir.

Actwin Smart sayaç otomasyonu birçok özelliğiyle dikkat çeker:

► Türkçe ve İngilizce dil desteği sağlamaktadır.
► Piyasada yaygın olarak kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış Microsoft SQL, Oracle vb. veritabanları kullanılabilmektedir.
► Yazılım “sunucu”, “istemci” ve “internet” arayüzü şeklinde üç ayrı yapıda çalışmaktadır.
► Sunucu, arka planda çalışarak sistemin ana motorunu oluşturacak kısım olarak çalışmaktadır.
► İstemci, sunucu ile etkileşimde olup sistemin yönetiminin yapılacağı ve detaylı yetkilendirmenin bulunduğu uygulama kısmıdır. Sunucu ve istemci yapıları masaüstü uygulaması olarak çalışmaktadır.
► İnternet arayüzü, katılımcıların (fabrika vb.) sisteme girip, kendi tüketim bilgilerini ve raporlarını görüntüleyebilecekleri kısım olarak çalışmaktadır.

Actwin Smart sayaç otomasyonu; haberleşme ve veri doğrulama, raporlama, faturalandırma, kayıp kaçak takip, tek hat ve harita üzerinde gösterim, entegrasyon, alarm yönetimi, SMS ve e-posta bildirimi, gelişmiş internet arayüzü, abone yönetimi ve envanter ve yetkilendirme yetenekleriyle enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu alanında ön plana çıkmaktadır.


Detaylar için videoyu izleyiniz.Kaynak: 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar