elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji ve Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Elektrik enerjisine olan talepteki hızlı artışa rağmen elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısı aynı hızda gelişememektedir. Bu durum, elektrik şebekelerinde güç ve enerji kalitesi problemlerinin daha sık görülmesine neden olmaktadır. Gelişen teknoloji aynı zamanda yük karakteristiklerinin de değişimine yol açmıştır. Mikroişlemci ve yarıiletken tabanlı yükler güç kalitesi problemlerinden etkilenen yük çeşitlerinin başında gelmelerine rağmen birçok güç kalitesi probleminin de kaynağını oluşturmaktadırlar. Güç ve enerji kalitesinin ölçülmesinde kullanılan aletlerin sisteme uyması ve doğru tespit yapabilmesi gerekir. Bu yazımızda "Enerji ve Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri"ni inceledik.A- A+
14.02.2024 tarihli yazı 1936 kez okunmuştur.
Elektrik güç kalitesi, son kullanıcı yüklerinin veya elektrik şebekesine bağlı ekipmanlarının, önemli bir performans ve ömür kaybı yaşamadan, istenilen şekilde çalışmasını sağlayan bir dizi elektriksel parametreler ve limitler olarak tanımlanabilir. Elektrik güç kalitesi problemleri ise, son kullanıcı yüklerinin veya elektrik şebekesine bağlı ekipmanlarının arızalanmasına veya hatalı çalışmasına sebep olan gerilim, akım ve frekans değişimlerinden kaynaklı güç problemleri olarak tanımlanabilir.

Güç kalitesinin ölçülmesinde kullanılan cihazların sisteme uyması ve doğru tespit yapabilmesi gerekir. Kullanıcılar, enstrümantasyonun kullanımı ile bakımı konusunda ve güç kalitesi alanında iyi eğitilmiş olmalı ayrıca, güvenlik bilincine de sahip olmalıdır. Tüm bu faktörler, güç kalitesi problemlerinin çözümünde eşit derecede önemlidir. Güç kalitesi alanında çalışmanın sabır, özen ve azim gerektirdiğini unutmamak gerekir. Çünkü bir sorunun çözümünün kendiliğinden kazara ortaya çıkması çok nadirdir.
 

Güç Sistemlerinde Kalite Nedir?


Enerji, pratikte bir takım zorluklarla sağlanabilir. Güç sistemine bağlanan bazı elemanlar ve bunların yol açtığı olaylar sebebiyle tam sinüsoidal değişimden sapmalar olabilmektedir. Tam sinüsoidalden sapma, genellikle harmonik adı verilen bileşenlerin ortaya çıkması ile ifade edilir ve buna sebep olan etkenlerin başında ise manyetik ve elektrik devrelerindeki lineersizlikler (nonlineerlik) gelir.

Kaliteli elektrik enerjisi, şebekenin tanımlanan bir noktasında, gerilimin genlik ve frekansının anma değerlerini koruması ve gerilim dalga şeklinin sinüs biçiminde bulunmasıdır. Bu tanımın tersi olarak; gerilimin genliğinin değişmesi, kesintiler, gerilim darbeleri, fliker, gerilimin doğru bileşen içermesi, dalga şeklinin sinüsten uzaklaşması, frekans değişimleri, üç faz dengesizlikleri enerji kalitesizliğidir. Enerji kalitesi çoklukla yük tarafından bozulur. Gerilim-akım karakteristiği lineer olmayan yükler şebekeden sinüs olmayan akımlar çeker ve bu akımlar şebekede sinüs olmayan gerilim düşümleri oluşturarak besleme noktasındaki gerilimin dalga şeklini bozar. Gerilim ve/veya akım dalga şekli sinüs biçiminde değilse, bu dalgaya Fourier analizi uygulanarak harmonikler bulunur.

 

Elektrik Güç Kalitesi Problemlerinin Etkileri Nelerdir?


Elektrik güç kalitesi problemleri, kabloların ve transformatörlerin aşırı ısınmasına ve ömür kaybına, kapasitör banklarının arızalanmasına, koruma ekipmanlarının hata vermesine, izolasyon ekipmanlarının aşırı strese maruz kalarak arızalanmasına, şebekeye bağlı cihazların devre dışı kalmasına veya arızalanmasına ve iletişim hatlarında gürültüye yol açmaktadır. Bu etkiler, şebeke operatörleri ile tüm endüstriyel, ticari ve mesken müşterileri için ciddi seviyelere ulaşan ekonomik kayıplara yol açmaktadır.


"MPR 47 SE Enerji Analizörü Broşürü | Entes
"

 

Elektrik Şebekelerinde Karşılaşılan Başlıca Güç Kalitesi Problemleri Nelerdir?


Elektrik şebekelerinde en çok karşılaşılan güç kalitesi problemlerinin başında ani gerilim düşmesi/yükselmesi (sag/swell) gelmektedir. Bunlarla beraber, elektrik şebekelerinde değişken reaktif güç akışından kaynaklanan düşük gerilim, aşırı gerilim, gerilim dalgalanması (fliker) ile hatların dengesiz yüklenilmesi sebebiyle ortaya çıkan gerilim ve akım dengesizliği olayları da sıklıkla görülen güç kalitesi problemleridir.

Her elektrik şebekesinin harmonik, geçici gerilimler ve bozulmalarla ilgili sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları giderebilmek için kapsamlı bir planlama, ölçme ve sorunun nerede olduğunu anlamamız gerekir. Güç kalitesini ölçmek ve şebekeyi zor duruma sokan sorunu bulmak güç sistemleri mühendisi tarafından yapılır ve bu işlem oldukça yüksek maliyetlidir.

Elektrik şebekesinden güç ve güç kalitesi verilerini otomatik şekilde toplayarak, şebekenin gerçek-zamanlı olarak izlenmesi, geçmiş verilerin sorgulanması ve raporlanması oldukça kritiktir.


ENTES EMK Serisi Class A Kalite Analizörü

AG ve OG sistemlerde EN61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini ve enerji kalitesinin EN 50160 standardına göre izlenmesini sağlayan kalite analizörüdür.
 

EMK-01

AG ve OG sistemlerde EN61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini ve enerji kalitesinin EN 50160 standardına göre izlenmesini sağlayan kalite analizörüdür.
 

EMK-10P

EMK-10P taşınabilir kalite analizörü AG ve OG sistemlerde EN 61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini  sağlar. EMK-10P taşınabilir kalite analizörü,  içeriğinde bulunan 5 gerilim ve 4 akım bağlantı uçlarıyla çeşitli  uygulamalarda rahatça kullanılır. Rogowski tipi kelepçeler  ile kolay ve hızlı bağlantı  imkanı sağlar.

 

ENTES Güç Kalitesi ve Enerji grubu ürünleri, elektriksel parametrelerin ölçülmesi için tasarlanmıştır. Cihazlardaki haberleşme özelliği sayesinde enerji ölçümleri tek bir izleme merkezinden takip edilebilmektedir. Elektrik dağıtım/iletim tesisleri, endüstriyel tesisler ve binalarda kullanılan şebeke analizörleri ile enerji kalitesi ve verimlilik analizleri yapılabilmektedir.
ENTES Şebeke Analizörleri, tesislerdeki sistemlerin tüm elektriksel parametrelerini ölçmek için tasarlanmışlardır.


ENTES'in Yeni Nesil Şebeke Analizörü broşürünü incelemek için tıklayın.


Enerji Analizörleri ile Enerji Verimliliği ve İşletme Maliyetine Etkisi


Elektrik enerjisi kalitesini arttırmanın en önemli basamaklarından birielektriği bir otomasyon sistemi ile izleyerek kontrol edip şebekeyi bir otomasyona adapte edebilmektir. Böylelikle elektrik enerjisinin iletilip dağıtıldığı şebekede oluşabilecek bir arızaya yakından veya uzaktan hemen müdahale edilebildiği gibi, verim ve kalitede oluşabilecek herhangi bir düşüş; örneğin harmoniklerdeki artış veya reaktif gücün istenmeyen oranlara gelmesi enerji analizörü ile anlık olarak ölçülüp kontrol birimlerinin devreye girmesini sağlayacaktır. Özellikle yarı iletken anahtarlama elemanlarının şebekede yaygınca kullanılması, lineer olmayan şebeke elemanlarının da kullanımı, kesintisiz güç kaynaklarının varlığı, saf sinüs veya buna çok yakın üretilen elektrik enerjisinin gerilim dalga formunu bozar. Son tüketiciye ulaştırılan elektrik enerjisi enerji analizörü tarafından izlenerek, ileride faturalandırma veya ceza olarak karşılaşılabilecek verimsiz kullanımların önüne geçilmesini sağlar. Enerji analizörü ayrıca elektrik şebekesinde oluşabilen ve özellikle elektronik cihazların ve tüm ekipmanlardaki elektronik kartların arızalanmasına neden olan; ani gerilim düşümü (Sag), ve ani gerilim yükselmesi (Swell) değerlerini ölçer ve hafızasına kaydeder. Bu sayede şebekenin kalitesi çözümlenebilir ve gerekli müdahalelerle arızalar meydana gelmeden engellenebilir.

Daha detaylı bilgi için ENTES Yeni Nesil Şebeke Analizörleri ve Uzaktan İzleme Donanım - Yazılımlarını inceleyebilirsiniz. Günümüzde, en az enerjinin üretimi kadar hayati öneme sahip başlıklardan biri de enerji kalitesidir. Elektriğin yüksek nitelikte ve kesintisiz olarak iletilmesi ve dağıtılması amacına hizmet etmek üzere geliştirilen çeşitli cihazlardan biri olan enerji analizörü (şebeke analizörü), en genel ifade ile enerjinin sürekli izlenebilmesine ve kayıt altında tutulmasına olanak sağlayan yüksek teknolojili bir cihazdır.

Bir sistemin enerji tüketim karakteristiklerinin enerji analizörü ile takip edilip iyi bir şekilde analiz edilmesi sonucu harmonik bileşenler tespit edilir; çalışan ünitelerin sisteme etkisi, gizli tüketimler, aşırı yüklenmeler diğer arızalar gün yüzüne çıkar. Bahsi geçen teknik problemlerin giderilmesi ve özellikle gizli tüketimlerin önlenmesi halinde ise kullanılan enerjinin kalitesi yüksek oranda artmış olur. Bu artış sayesinde de sistemde en az %10-15 arasında enerji kazancı elde edilmiş olur ve bu kazanç maliyet açısından sistemin yükünü büyük ölçüde hafifletir.
 


MPR-47SE Ethernet Haberleşmeli Şebeke Analizörleri


 
MPR-47SE Ethernet Haberleşmeli Şebeke Analizörleri, MPR-4 serisi pano tipi şebeke analizörleri, elektriksel parametrelerin detaylı ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlayan 96*96*45 mm boyutu ile kompakt bir çözümdür. Class 1 ve Class 0,5 ölçüm sınıflı modelleri mevcuttur. 50-270VAC/DC gibi geniş bir aralıkta besleme gerilimine sahiptir. 3F4T (Üç Faz Dört Telli), 3F3T (Üç Faz Üç Telli, nötrsüz ARON, 3F4T telli dengeli, 3F3T dengeli gibi 5 ayrı bağlantı imkanı sunar.

Analizör üzerinde bulunan 4. Gerilim girişi ile nötr-toprak gerilimi ölçülebilmektedir. İhtiyaca ve kullanım alanına göre eklenebilen modüler yapı ile geniş I/O çözümleri sunmakta, sahadaki cihazların durumunu algılayıp kontrol etmeye olanak sağlamaktadır. Ethernet özelliği ile Modbus TCP protokolü üzerinden doğrudan yerel ağa bağlanma imkanı sunar. Ayrıca seri portu üzerinden Modbus RTU haberleşme özelliğine sahiptir. Koruma sınıfı IP54'tür.

Pillerin değiştirilmesini sağlayan pil yuvası kullanıcılara biten pilleri kolay ve hızlı bir şekilde değiştirme avantajı sağlar. MPR-47SE enerji analizörü, enerji kalite analizörlerinde bulunan 51. harmoniğe kadar ayrıntılı çözüm Akım & Gerilim dengesizlik ölçümü Sag & Swell ölçümü gibi üst seviye özelliklere sahiptir.

Olay ve Log kayıtlarını 16 MB dahili hafızasında saklar. ENTES Enerji İzleme Yazılımları ile haberleşirken bu verileri iletir. Haberleşme bağlantısında kopma olması durumunda kayıtları hafızasında saklar ve haberleşme tekrar sağlandığında eksik olan kayıtları izleme yazılımına gönderir.
 
MPR-4 Serisi Şebeke Analizörleri, 45 mm derinliği sayesinde panoda az yer kaplayan, geniş çalışma gerilimi aralığına sahip, modüler yapısı ile geniş I/O çözümleri sunan şebeke analizörleridir.
 
 

Enerji Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir? Faydaları Nelerdir?


Enerji Yönetimi, enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması adına kontrol, planlama, uygulama süreçlerini kapsayan stratejik kararlar bütünüdür. Bu yönetim yaklaşımı; enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliğin arttırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi gibi hedeflerle enerji kullanımını optimize etmektedir.

Dünyada enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji fiyatlarının da yükselmesi ile birlikte enerji yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yaklaşım; enerji verimliliği sağlayarak maliyetleri düşürürken çevresel etkileri azaltır, böylece sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur. Enerji yönetimi, enerji kaynaklarının doğru kullanımını ve enerji tüketiminin etkin bir şekilde kontrol edilmesini konu almaktadır. Böylece hem işletmelere hem de bireylere ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan bu anlayış birçok yönden önem arz etmektedir.

Enerji yönetiminin faydaları çeşitli yönlerden incelenebilir. Bunlardan ilki enerji yönetiminin sağladığı ekonomik faydadır. Enerji tüketimini izlemeyi, verimlilik projeleri uygulayarak enerjiyi etkin bir şekilde kullanmayı konu alan bu kavram, işletmelerin ve bireylerin enerji faturalarını azaltırken ekonomik bir avantaj sağlamaktadır. Öte yandan enerjinin verimli bir şekilde kullanılması çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunur. Daha az enerji tüketimiyle beraber sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevresel kaynakların korunması gibi faydalar da ortaya koymaktadır.
 

Enerji Takibi Nedir? Ne İşe Yarar?


Enerji takibi, bir organizasyonun, tesisin veya bireyin enerji tüketimini izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için kullanılan bir süreçtir. Temel amacı enerji maliyetlerini düşürmek, çevresel etkileri azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmektir.

Bu süreç, enerji tüketimini ölçen sensörler, akıllı sayaçlar ve enerji izleme sistemleri aracılığıyla veri toplama aşaması ile başlar. Toplanan verilerin analizi sonucunda enerji tüketim desenleri belirlenir ve raporlar aracılığıyla bu bilgiler paylaşılır. Enerji verimliliği çalışmaları, aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemleri gibi enerji tüketen sistemlerin optimize edilmesini içerir. Ayrıca, çalışanlara ve kullanıcılara enerji tasarrufu konusunda eğitim verilir ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için çaba gösterilir.

Yasal uyum, enerji takibinin bir başka önemli yönüdür ve yerel, ulusal ve uluslararası enerji verimliliği standartlarına uymayı içerir. Teknolojik ilerlemeler ise enerji izleme ve kontrol sistemlerindeki yenilikleri takip etmeyi ve akıllı bina teknolojilerini entegre etmeyi kapsar. Süreç, enerji tüketimini düzenli olarak izleme ve değerlendirme, iyileştirme potansiyeli olan alanları belirleme ve sürekli olarak enerji performansını optimize etmeyi içerir.

Son olarak, düzenli raporlar oluşturularak paydaşlarla, çalışanlarla ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurularak enerji takibi süreci anlatılır. Bu, sürdürülebilirlik ve ekonomik avantajlar elde etmek amacıyla enerji tüketimini anlamak ve etkili bir şekilde yönetmek için önemli bir araçtır.

Enerji takibi, enerji tüketiminin izlenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç, bireyler ve işletmeler için önemli avantajlar sağlar. Öncelikle, enerji takibi sayesinde enerji tüketim alışkanlıkları detaylı bir şekilde anlaşılabilir, böylece gereksiz enerji harcamaları belirlenip tasarruf potansiyeli ortaya çıkar. Ayrıca, işletmeler için önemli bir maliyet unsurunu oluşturan enerji giderleri, enerji takibi ile analiz edilerek kontrol altına alınabilir. Enerji takibi, fazla enerji tüketiminin çevresel etkilere neden olabileceği gerçeğinden hareketle, enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirlik çabalarını destekler. İş süreçlerini ve ekipmanı optimize ederek verimliliği artırmak da enerji takibinin sağladığı avantajlardan biridir. Ayrıca, uzun vadeli enerji yönetimi stratejileri geliştirmek için temel oluşturur ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik eder. Sonuç olarak, enerji takibi, enerji kullanımını etkili bir şekilde yönetme, maliyetleri düşürme ve çevresel etkileri azaltma konularında kilit bir stratejidir.
 


 


Enerji Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


Enerji takibi, işletmelerin enerji tüketimini ve enerji kalitesini takip etmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelerin enerji verimliliğini artırmalarına ve enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir.


Enerji takibi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Hedefler belirleyin: Enerji takibinin amacını ve hedeflerini belirleyin. Bu, hangi verileri toplayacağınızı ve bu verileri nasıl analiz edeceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.
Doğru verileri toplayın: Enerji tüketimini ve enerji kalitesini doğru bir şekilde takip etmek için doğru verileri toplamanız gerekir. Bu verileri, enerji analizörleri, sayaçlar veya diğer veri toplama cihazları kullanarak toplayabilirsiniz.
Verileri düzenli olarak analiz edin: Enerji tüketiminizi ve enerji kalitenizi düzenli olarak analiz edin. Bu, enerji verimliliği potansiyeli olan alanları belirlemenize yardımcı olacaktır.
Önlemler alın: Enerji verimliliği potansiyeli olan alanları belirledikten sonra, gerekli önlemleri alın. Bu önlemler, aydınlatma armatürlerini değiştirmek, enerji tasarruflu cihazlar kullanmak veya enerji verimliliğini artıracak yeni sistemler kurmak olabilir.
 

ENTES Enerji Doktoru ile Enerji Takibi Nasıl Yapılır?


ENTES Enerji Doktoru, tesisinizdeki enerji tüketimini ve enerji kalitesini takip etmek için kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Bu yazılım ile, enerji tüketiminizi ve enerji kalitenizi analiz edebilir, enerji tasarrufu için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Enerji Doktoru ile enerji tüketiminizi takip etmek için, anlık enerji tüketimi, günlük, haftalık, aylık ve yıllık enerji tüketimi verilerini inceleyebilirsiniz. Bu verileri kullanarak, enerji tüketiminizi zaman içinde nasıl değiştiğini görebilir, enerji tasarrufu için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Enerji Doktoru ile enerji kalitenizi takip etmek için, reaktif güç tüketimi ve enerji kalitesi verilerini inceleyebilirsiniz. Reaktif güç tüketimi, elektrik şebekesinde dengesizliklere neden olan bir güçtür. Enerji kalitesi ise elektrik şebekesinin kalitesini ifade eder. Bu verileri kullanarak, enerji kalitenizi iyileştirmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

ENTES Enerji Doktoru ile enerji tasarrufu yapmak için, enerji tüketiminizi ve enerji kalitenizi inceleyerek, enerji tasarrufu potansiyeli olan alanları belirleyebilirsiniz. Bu alanlar aydınlatma, makineler, klimalar ve diğer cihazlar olabilir. Bu alanlarda enerji tasarrufu yapmak için, aydınlatma armatürlerinizi değiştirmek, enerji tasarruflu cihazlar kullanmak veya enerji verimliliğini artıracak yeni sistemler kurmak gibi önlemler alabilirsiniz.

"ENTES Uzaktan İzleme Çözümleri, ölçülen elektriksel parametrelerin tek bir merkezden izlenmesini ve analizini gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. “Enerji Doktoru” ve “Enerthings” yazılımları ile uzak noktalardaki parametreler analiz edilerek kıyaslanabilmektedir. Bu sistem ile kompanzasyon takibi yapılabilir, farklı noktalardaki enerji tüketimleri karşılaştırılabilir ve enerji maliyetlerinde iyileştirme sağlanabilir. "
 

Enerji Doktoru ile enerjinizi her an her yerden izleyin!Enerji Doktoru
 ile reaktif oranlarınızı kolaylıkla takip edebilir, reaktif bedel ödeme riskiniz oluştuğunda uyarı ve alarmlar ile bilgilendirilirsiniz. Enerji kalitenize ilişkin gösterimlerle elektronik cihazlarınızın arızalanmasını engelleyebilir, karşılaştırmalı tüketim özeti gösterimi ile enerji verimliliği sağlayabilirsiniz.

Reaktif bedel ve kalitesiz enerjinin yol açabileceği arıza maliyetlerini üstlenmek istemeyen işletme yöneticileri, Enerji Doktorunu tercih ederek; Kompanzasyon Doktoru’nun özelliklerine ilave olarak Enerji Kalitesi ve Enerji Verimliliğine ilişkin özellikleri de kullanabiliyor.

 
► İlginizi Çekebilir: Reaktif Ceza Nedir? Nasıl Engellenir?


Enerji Doktoru ile;

• Reaktif oranlarınızı kolaylıkla takip edebilir,
• Reaktif bedel ödeme riskiniz oluştuğunda uyarı ve alarmlar ile bilgilendirilir,
• Enerji kalitenize ilişkin gösterimlerle elektronik cihazlarınızın arızalanmasını engelleyebilir,
• Karşılaştırmalı tüketim özeti gösterimi ile enerji verimliliği sağlayabilirsiniz.
• Rapor çıktıları, rapor arayüzü tarafından pdf, excel, e-mail ve grafik formatlarında alınabilir.
• Sanal donanım ekleme özelliği, gerçek cihazların verilerini kullanarak farklı sonuçlar üretebilir ve yeni bir cihaz gibi görünen bir görüntü oluşturabilir.
• Tarifeler bölümünde, tüketim raporları birim-fiyat ve tutar olarak gösterilir.
• ENTES.NET özelliği, sahadaki cihazları anlık olarak izlemek ve bağlantı kontrolleri yapmak için lisans satın alımı gerektirmeden offline olarak kullanılabilir.
• Enerji Doktoru yazılımı, lisans sayısını yönetmek için esnektir ve ihtiyaç duyulduğunda mevcut sisteme yükseltilebilir.
• TEP(Ton eşdeğer petrol) ile maliyet gösterimi.


Enerji Doktoru, kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

Gerçek zamanlı enerji tüketimi izleme, enerji kalitesi analizi, kompanzasyon yönetimi, enerji verimliliği raporlama, enerji maliyetleri analizi ve Bulut tabanlı veya yerel kurulum öne çıkan özellikleridir.

Enerji Doktoru ile ilgili detaylı bilgi için www.enerjidoktoru.com 'u ziyaret edebilirsiniz.Enerji Doktoru Firmalara Hangi Özellikleri Sunuyor?


Enerji Doktoru, ENTES Enerji Analizörünün ölçtüğü akım, gerilim ve enerji tüketim parametrelerini anlamlandırarak, firmaların enerji kalitesine ilişkin gösterimler olarak sunar. Sınırların üzerindeki durumlarda firma yetkililerini yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriyor ve yol gösterir. Aynı uyarı ve alarmları ENTES çözüm ortakları ile de paylaşarak siz ilgilenemeseniz bile çözüm ortaklarımızın enerji kalitenizi optimum düzeyde tutmasını sağlar.

Firmaların enerji verimliliği sağlayabilmesi için; belirli bir tarih aralığı seçmesine olanak sağlayan, her şubesinin, şubelerdeki kaynaklarının hatta makinelerinin tüketimlerinin analiz edilmesine, istenirse karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlayan Enerji Tüketim İstatistikleri sunar.

Tüm bunların yanında, sadece Enerji Doktoru’nda sunulan “Kademe Bakımı” özelliği ile kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin kapasiteleri takip edilebilir. Aslında önleyici bakım olarak da adlandırabileceğimiz bu özellik sayesinde, kritik seviyeye düşen kondansatörler için uyarı ve alarm bildirimleri gönderilerek, sisteme olumsuz etki yaratmadan önce kondansatörlerin değiştirilmesi sağlanır.

ENTES, tüm bu özelliklere sahip Enerji Doktoru’nu, tanıtıma özel olarak çok uygun aylık lisans fiyatları ile sunuyor. Siz de hem reaktif bedel ödeme riskini almak istemiyor hem de enerji kalitenizi ölçmek, enerji tüketim verilerinizi analiz etmek istiyorsanız www.enerjidoktoru.com adresinden bize ulaşabilir, ücretsiz olarak sunulan demo uygulamasıyla Kompanzasyon Doktoru’nun tüm özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

Elektrik Sayaçları


Elektrik sayaçları yaptığı güç ölçümüne iki farklı tiptedir. Konut, mesken gibi yerlerde sadece aktif gücü ölçen aktif sayaçlar kullanılmaktadır. Aktif sayaçlar, aktif tüketim bilgisini ölçen elektrik sayaçlarıdır. Daha çok hane ve ticari binalarda kullanılır. Düşük düzeyde ve aktif enerji tüketimini takip ederek toplar.

Enerji tüketimi yüksek olan fabrikalar, endüstriyel tesisler, AVM, iş merkezleri, hastane gibi yapılarda aktif ve reaktif enerji tüketimini takip etmek için reaktif sayaçlar kullanılır. Reaktif enerjinin endüktif ve kapasitif olarak iki tipi vardır. Özellikle sistem için gerekli olan reaktif enerjinin yüksek olması, kompanzasyon ihtiyacını doğurur. Belirli sınırlar aşıldığında cezai müeyyideler oluşur. Bunun için bu gibi noktalarda reaktif enerjinin de ölçülmesi şarttır. ENTES’in yeni 3 fazlı sayaç serisi aktif ve reaktif enerjiyi birlikte takip etmenize olanak sağlar.

Gelişen teknoloji ile mekanik sayaçlar yerini elektronik sayaçlara bırakmaya başladı. Mekanik sayaçlara kıyasla, elektronik sayaçlarda mekanik bir yapı olmaması daha hassas bir ölçüm sağlanmaktadır. Ölçüm sonucu numaratör üzerinde değil, LCD veya LED ekran aracılığıyla okunmaktadır. ENTES ES3 serisi elektonik sayaçlar, kullanılan enerjiyi ölçmenin yanı sıra, anlık ve maksimum demandları, gerilimleri, ve kullanılan aktif, reaktif, görünür güç gibi yük ve arzın diğer parametrelerini de kaydedebilmektedir. Ayrıca haberleşme özelliği ile ölçüm değerlerini Enerji Doktoru enerji izleme yazılımına iletebilmektedir.


ENTES ES3 serisi 3 fazlı elektrik sayaçları endüstriyel tesislerde, üretim bölümlerinin enerji tüketimini izlemenin yanı sıra; akım, gerilim, güç ve maksimum demand gibi değerlerin takibine olanak sağlar.
Modbus ve Ethernet haberleşme yöntemleri ile sayaç üzerinden alınan ölçüm değerlerinin, Enerji Doktoru yazılımı sayesinde uzaktan izlenerek etkin bir enerji yönetimi sağlanmış olur.ENTES Yeni Nesil 3 Fazlı Sayaç Serisinin Özellikleri 


► 3 fazda 4 Kadranlı Enerji Ölçümü,
► Dahili Hafıza &Log Kaydı,
► Enerji Doktoru ile ölçümleri uzaktan izleme
► 8 Tarife 48 Farklı Zaman Dilimi,
► Dijital Giriş/Çıkış,Pals Sayacı (Elektrik, su, doğalgaz vb. sayaçlar bağlanarak izlenebilir),
► 8 Tarife+1 Jeneratör (Dijital girişe atanacak fonksiyon ile bu girişin aktif edilerek jeneratör tarifesinde çalıştırılır.) Dijital giriş aktif değilse 8 tarifeden geçerli olana yazar.
► Aktif enerji için Class1 ölçüm sınıfı Reaktif enerji için Class2 ölçüm sınıfı 
► Gerçek zaman saati 
► IP51 ön panel koruma sınıfı 
► 2 adet dijital giriş 
► 2 adet dijital çıkışKaynak:


 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar