elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Doküman Benzerlik Kontrolü

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü Yıldızlı Projeler Yarışması Finalist Projesidir.A- A+
27.09.2011 tarihli yazı 10239 kez okunmuştur.

Doküman Benzerlik Kontrolü (DBK) projesi intihalin önüne geçme düşüncesiyle ortaya çıkmış bir çalışmadır. Ödev, staj defteri, tez çalışmaları, makalelerin yazımları akademik hayatta daima önemli bir rol oynamaktadır. Tüm akademisyenlerin veya staj defteri, ödev gibi yazıların kontrolünü yapanların aklında, ilgili yazıların özgünlüğü, orijinalliği konusunda şüpheler olmaktadır. Zaman zaman elle internet üzerinden, zaman zaman da daha önceden verilmiş yazıları karşılaştırarak orijinalliklerini kontrol edenler için bu kontrol sisteminin bilgisayarlaştırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, projenin daha önce bahsedilen yazıların dışında bir çok yazıyı sistematik bir biçimde kontrol edip benzerliklerinin ölçülmesi bu çalışmanın bir ürünü olup, proje gerçek hayatta kullanılmaya başlamıştır. Projenin çalışma safhasındaki adımları inceleyecek olursak özetle şunları sıralayabiliriz: DBK yazılımı öncelikle kullanıcıdan kısıtlamaları alır, kelimeleri köklerine ayırır ve sonrasında bu kökleri uygulanacak olan algoritmaya uygun olmak üzere listeler, nümerik benzerlik algoritmalarını kullanarak ilgili algoritmanın ürettiği sonucu kullanıcıya gösterir. Toplamda 4 adet algoritma kullanılmıştır (Cosine, Binary Cosine, Binary Dice Coefficient, Jaccard Coefficient) bu algoritmaların ürettiği sonuçlar 0-1 arasında olmak üzere, sonucun 1' e yakınlığı karşılaştırılan belgelerin benzerliklerinin güçlü olduğunu gösterir.Yazılım, Microsoft Visual Studio 2008 kullanılarak .NET 3.5 versiyonu üzerinde C# ile geliştirilmiştir. Bu aşamada Microsoft'un 2007'de ortaya koyduğu WPF (Windows Presentation Foundation) teknolojisi kullanılmıştır. WPF, Microsoft'un en yeni teknolojilerinden birisi olan Silverlight paralel gelişmekte olan bir platformdur. Projede, WPF'nin sunduğu MVVM(Model-View-ViewModel) framework üzerinde XAML gibi yeni teknolojiler ile çalışılmıştır. Proje çerçevesinde Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Zaman fizibilitesi olmak üzere 4 adet önemli nokta analiz edilmiştir. Bunlar arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesi sosyal açıdan eğitim kurumlarına veya uygulamayı kullanacak kişilere kazandıracağı bilgidir. Tüm Türkiye genelinde senede 100.000' in üzerinde Tez çalışması yapıldığı göz önüne alındığı var sayılırsa bunların birbirleriyle kıyaslanması, orijinalliklerinin ölçülmesi ve intihal olup olmadığının tespiti elle yapılmak istendiğinde oldukça zahmetli olurken, bu çalışmayla birlikte, Ekonomik ve Teknik fizibilite sonucu elde edilen bilgi ışığında gerekli donanım ve yazılımsal altyapının sağlanması sonucunda oldukça hızlı ve verimli bir sonuca varılabilecektir. Projenin devamında yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi programı, intihal(plagiarism)' in mevcut olup olmadığını, bu söz gruplarının alıntı yüzdelerini belirtecek şekilde geliştirmektir. Bu işlemi yapabilmek için büyük bir donanımsal kaynağa ihtiyaç olacaktır. Aynı zamanda web üzerinden bir platform kurulur ve bu platform üniversite öğretim görevlilerine ve öğrencilerine açılırsa çevrimiçi tez/ödev değerlendirme mümkün olacaktır.Ali Gençay

Yıldız Teknik Üniversitesi


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar