elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu ve Enerji Performansı

Binalardaki enerji kullanımının yönetimi, kurumların operasyonlarını yerine getirirken sürdürülebilir olmalarında kritik bir rol oynuyor. Geleceğin enerji dünyasının bir parçası olarak, dünyayı daha temiz, güvenli ve yaşanabilir haline getirmeyi hedefleyen Hager, enerji izleme sistemler ile bir binada enerjinin nasıl kullanıldığına dair daha doğru bilgi sağlayarak, verimliliği artırıp enerji tüketimini minimuma indirmeye destek oluyor.A- A+
03.11.2023 tarihli yazı 7295 kez okunmuştur.

Enerji Yönetiminin Önemi Nedir?


Binalar, enerji tüketimi açısından büyük bir etkiye sahiptir ve bu nedenle enerji yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik verimlilik ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Daha verimli ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer enerji sistemleri sayesinde binalar daha az enerji tüketmekte, bu da enerji maliyetlerini azaltarak tasarrufu sağlamaktadır. Buna ek olarak, enerji yönetimi sera gazı emisyonlarının azaltımına büyük ölçüde katkıda bulunarak çevresel etkileri minimum seviyede tutmaktadır. Enerji yönetimi aynı zamanda daha iyi havalandırma sistemleri, filtreler ve enerji verimli aydınlatmalar vasıtasıyla iç mekan kalitesini de artırarak insan sağlığını birçok açıdan olumlu yönde etkilemektedir.
 

Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu ve Enerji Performansı


Günümüzde enerji verimliliği ve tasarrufu, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik faydalar açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada da enerjinin daha verimli kullanılması ya da gereksiz enerji israfından kaçınılarak tasarruf elde edilmesi sonucunda sürdürülebilir çevre yolunda önemli adımlar atılabilmektedir. Birbiri ile bağlantısı olan fakat aralarında farklar bulunan verimlilik ve tasarruf terimlerini şu şekilde tanımlayabiliriz:

Enerji verimliliği, bir binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi hizmetlerinin normalde harcanması beklenenden daha az enerji miktarı ile sağlanmasını ifade etmektedir. Daha verimli binalar, daha az enerji kullanarak aynı veya daha iyi hizmeti sunmaktadır. Enerji verimli binalar; iyi yalıtım malzemelerinin kullanılması, enerji tasarruflu pencerelerin ve kapıların kullanılması ile izolasyon kontrollerinin yapılması gibi aksiyonlar sayesinde daha düşük enerji faturaları, daha az çevresel etki ve daha konforlu iç mekanlar sağlamaktadır.

Enerji tasarrufunda, mevcut kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılarak ya da gereksiz enerji tüketimlerinin kesilerek enerji maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Enerji tasarrufunda enerji verimliliğine ek olarak, tüketici kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak konforundan bir miktar ödün verecek şekilde tüketimini kısabilmektedir. Buna örnek olarak aydınlatma alanından şu örnek verilebilmektedir: Bir ortamda konvansiyonel lambaların kullanılması yerine LED dönüşümü yapılarak enerji verimliliğinde artış sağlanmakta ve aynı hizmet daha az enerji ile gerçekleşmektedir. Fakat, kullanılan lamba türünden bağımsız olarak, açık lambalardan bazılarının kapatılması ile enerji tasarrufu sağlanmış olmaktadır.

Enerji performansı ise, bir binanın enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını değerlendiren bir ölçüttür. Aynı ya da daha fazla işin minimum enerji tüketimi ve karbon emisyonu ile yapılması enerji performansının yüksek olmasını sağlamaktadır. Enerji performansı değerlendirmeleri, bina sahiplerine ve yöneticilerine enerji kullanımını izleme ve iyileştirme fırsatları sunmaktadır.
 

Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörler


Enerji verimliliğini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerin göz önünde bulundurulması elde edilen verimi daha da artırabilmektedir. Bu kapsamda örneğin, izleme ve kontrol sistemleri, enerji tüketimini sürekli olarak izleyerek gereksiz enerji kayıplarını tespit etmekte ve minimum seviyede tutulmasını sağlamaktadır. Binalarda yalıtım ve izolasyon, ısıtma ve soğutma gereksinimlerini azaltırken enerji verimli cihazlar ve aydınlatma sistemleri enerji tüketimini minimize etmektedir. Doğru iklimlendirme ve enerji verimli sistemlerin düzenli bakımı, enerji kayıplarını önlemeye yardımcı olurken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamaya teşvik etmektedir. Son olarak da, enerji politikaları ve yönetmelikler ile eğitim ve farkındalık, kullanıcıların enerjiyi bilinçli bir şekilde kullanmalarına katkı sağlamaktadır.

Hager Enerji Verimliliği Çözümleri


Konut Ticari Bina / Endüstriyel Yapılar ve Altyapı gibi elektrik tüketiminin yüksek olduğu yapılarda Elektrik Enerjisi Verimliliği aşağıdaki kriterlerde ölçülebilir olmalıdır:

► Enerji tüketiminde azalma (kW)
► Elektrik maliyetlerinde azalma ($-TL) = Tasarruf
► Daha düşük çevresel etki (CO2)

Enerji verimililiği için global bazı normlar belirlenmiştir. Yeni teknoloji ve gerekliliklerle bu normlar revize edilmektedir. IEC 60364'ün 8-1 genel verimli elektrik kullanımını optimize etmek için lokal üretim ve enerji depolaması da dahil olmak üzere her türlü alçak gerilim elektrik tesisatının tasarımı, montajı, çalışması ve doğrulanması için ek gereklilikler, önlemler sunmaktadır. Bu normda belirtilenler zorunlu değildir, ancak hepsi bir enerji verimliliği seviyesine ulaşmaya katkıda bulunur.

Bunlardan bazıları;
► Varlık sensörlerinin kullanımı ile aydınlatmayı gerektiği kadar kullanılırken, boş olduğu tespit edilen bölgelerde iklimlendirme çalışma modları değiştirilerek ciddi enerji tasarrufları sağlanabilmektedir.
► Enerji verimlilik sınıfı yüksek cihazlar kullanılarak enerji verimliliğine katkı sağlanmaktadır.
 
 
Hager gerçekleştirdiği projelerde müşterilerinin konfor/normal çalışma şartlarından ödün vermeden en yüksek şekilde enerji verimliliği için farklı çözümler sunmaktadır.
 


Bunu örnekler ile açıklamak gerekirse, Hager'in mevcuttaki otel çözümlerinden bir örnek ile konuyu açıklamaya çalışalım.

Normal şartlarda bir otel odasına girdiğimizde energy saver cihazına oda kartı takıldığında iklendirme ve aydınlatma çalışmaktadır. Odadan çıkış senaryosunda ise kart energy saverdan çıkarıldığında iklimlendirme ve aydınlatma kapatılmaktadır. Bu tür sistemlerde en büyük sorun müşterinin, yaz aylarında çok ısınmış bir oda ile, kışın ise çok soğuk bir oda koşulu ile karşılaşmasıdır. Oda müşterinin konfor şartlarını yakalayıncaya kadar müşteri için ciddi zaman kaybı ve işletme için ise fazladan enerji maliyeti oluşturmaktadır.
 
Hager KNX ürünler ile sağlanan çözümlerde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.

Öncelikle odalar boş iken mahal belirli sıcaklıklarında tutulmaktadır. Bu sıcaklık set değerleri enerji tasarruf için belirlenen normlardaki hesaplanmış değerlerdir. Bu kontrol yalnızca klima gibi iklimlendirme cihazları ile sağlanmaz. Örneğin kış için güneş gören cephelerdeki odalar güneş ışınları ile ısınması sağlanır. Bunu çatıya yerleştirilen GPS özelliği bulunan Hager KNX hava istasyonu ile güneşin konumu açısı gibi parametreleri otomatik hesaplayıp buna göre perdeleri kontrol edebilirsiniz. Bu tür mühendislik çözümleri gerçekleştirmek, günleriniz hatta haftalarınızı almaktaydı. Günümüzde, cihaz içerindeki parametrelerin bir kaç dakikada yapılacak düzenleme ile binanın farklı cephelerindeki oluşabilecek etkiler otomatik hesaplanmaktadır.


KNX Çözüm Kataloğu'na ulaşmak için tıklayınız.


Bu seneryo yaz sezonunda otomatik olarak ters yapıda çalışmaktadır. Oda içerinde müşteri olmadığı durumlarda odanın dış etkilerden ısınmasını engellemek için perde ve panjurlar otomatik olarak kapatılmaktadır. Müşteri odaya girdiği anda Hager KNX varlık dedektörü varlık algılaması yapar. Sistem otomatik olarak müşterinin odayı önceki bıraktığı konuma getirir.
 

Varlık Dedektörleri Her Şey Gözetim Altında


Müşterinin veya otel çalışanların, oda penceresini açtığı anda B.IQ Akıllı termostatlı anahtar iklimlendirmeyi otomatik olarak kapatmaktadır. Kışın pencerenin uzun süreli açık kalması halinde sistem otomatik olarak teknik servisi bilgilendirir ve durum devam etmesi halinde oda sıcaklığının belirlenen sıcaklığın altına düşmesinde kaynaklı mobilya veya elektronik cihazların zarar görmemesi için koruma modunu aktif hale getirir. Kısaca oda sıcaklığının kritik seviyelere karşı, kışın ısıtma yazın ise soğutma yaparak koruma sağlar. Enerji verimiliğinin analiz edilebilemesi için, enerji tüketim yaptığımız noktaların geçmişe dönük bilgilerinin elimizde olması gerekiyor. Bu bilgiler ile sistemimizde yapacağımız iyileştirmelerin bizlere ne kadar tasarruf sağladığı ve sisteme nasıl bir etkisi olduğunu bizlere bildirir. Buraki kritik nokta; tasarruf yaparken tesisimizin konfor şartlarından / normal çalışmadan uzaklaşmaması gerekmektedir.

Enerji ölçüm ve elektrik koruma cihazları genellikle Modbus protokolü ile haberleşmektedir. Modbus cihazının anlık aktivitesini izleyebilen Hager agardio.manager, enerji izleme sisteminizin merkezindeki akıllı, becerikli ve daima güncel sunucu çözümüdür. Bilgi sağlar ve sağladığı verilerin yorumlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, alçak gerilimli tesisatlarınızın tasarımı ve günlük kullanımı söz konusu olduğunda daha iyi kararlar almanızı sağlar.
 
Tahmin ile bilgi arasındaki fark vardır. 

Ölç ve Topla


Hager Enerji İzleme Sistemi gerekli ölçümleri yapar ve verileri bilgisayar ihtiyacı olmadan depolar/toplar.

Enerji İzleme Çözümünüzün Beyni

► Bağlı cihazların etkinliklerini kaydederek ve sorgulayarak elektrik tesisatlarınızın tüketimini ölçer
► Takılabilir iletişim modülü sayesinde Hager cihazları ve diğer Modbus cihazları için idealdir
► Tak-çalıştır montaj
► Kolay yapılandırma
► Gaz, su veya enerji sayaçları gibi üçüncü parti cihazların entegrasyonu
► Belirlenen sınır aşımında (yüksek akım vs.) e-posta uyarıları


İzle ve Analiz Et


Sisteminizi bir dizüstü bilgisayardan veya tabletten 5-10 dk gibi inanılmaz kısa zamanlarda yapılandırabiliyorsunuz.

Her yerden, doğrudan web tarayıcısı kullanarak kolay erişim

Anlaşılması ve uygulanması kolay çözüm

► Ekstra yazılıma veya Modbus haritalama tablolarına gerek olmaksızın, dizüstü bilgisayardan veya tabletten yapılandırma olanağı
► Tüm uygulamalar için farklı görüntüleme yöntemleri (tüm uygulama veya bireysel tüketici)
► Daha fazla işleme için tüm değerler excell formatında dışa aktarılabilir


Son Aşama ise Sistemi Yönetmek

 
Grafiksel karşılaştırmalar yapın ve enerji tüketimi çok yüksek olduğunda müdahale edebileceğiniz şekilde uyarıları ayarlayın.

Daha fazlasını görmek, daha doğru kararlara götürür.

Hızlı yorumlama: Sisteminizi bir dizüstü bilgisayar veya tabletten uzaktan yapılandırın ve izleyin. Daha önce gizli olan görünür duruma gelir.

 Net ve anlaşılır tüketim şemaları maliyetli maksimum tüketimleri ortaya çıkarır.
► Genel enerji tüketimini azaltmadan, kullanım alışkanlıklarınızı değiştirerek nasıl tasarruf edebileceğinizi bir bakışta görebilirsiniz.


Her yerde avantajlı


Geliştiriciler Binanızı daha yeşil ve çekici hale getirin
► Tüketimi azaltmak için alışkanlıklarınızı nasıl değiştirebileceğinizi belirleyerek elektrik faturasını düşürün
 Enerji maliyetini bölgeler, uygulamalar ve diğer enerji kaynakları arasında dağıtın
► Mülkiyet ve tesisat değerini arttırın
 Elektrik talep ücretini ve işletme maliyetini azaltın
 Küçük bütçeli yatırımTesis yöneticileri Sisteme güvenli erişim
Kolay kullanım ve izleme
► Anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde sunulan güncel ve geçmiş ölçüm değerleri
► Maliyeltli maksimum tüketimlerin vurgulanması
 Net trend analizi
► Rapor fonksiyonu
 Kesintisiz hizmet garantisi


Projeciler► IEC 60364-8-1 enerji verimliliği yönetmeliği ile uyumluluk
► Üçüncü parti ürünlerle uyumlu açık sistem
► BACnet sayesinde Bina Yönetim Sistemlerine bağlantı. Binada bulunan mevcut otomasyon yazılımlarına ileri mühendislik bilgileri gerekmeden tüm istenilen ölçüm noktaları dakikalar içerisinde entegre edilebilmektedir.Sistem Entegratörleri► Kolay yapılandırma
 Ürün ekleme veya kaldırma olanağı
► Kolay devreye alma fonksiyonları
► agardio.manager ile iletişim kuran ürünlerin kolay bir şekilde görüntülenmesi • Zamandan tasarruf sağlayan otomatik devreye alma sistemi mevcuttur.


Kaynak:
      


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar