elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri
 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  block

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeRandom

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  blindWidth

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeStop

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeHide

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeSize

En aktif durumdaki hibe programı

Şu an ülkemizde hibe veren kuruluşlar arasında 365 gün açık durumda bulunan TÜBİTAK-TEYDEB 1507 Kobi Arge Başlangıç Destek Programı ile TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programlarıdır. Bu programların özellikleri aşağıdaki gibidir.

TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı

Programın Amacı:
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Kurumların Ar-Ge çalışmaları desteklenerek Türk Sanayisinin Ar-Ge ye ayırdığı payı %0,3’lerden %3’lere çıkarmak hedeflenmektedir.

Projelerin Taşıması Gereken Özellikler: 
Programa başvuru yapılacak projenin aşağıdaki niteliklerinden en az birine sahip olması gerekmektedir:

1. Yeni Ürün Geliştirme
2. Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması
3. Maliyet Düşürülerek Yeni Tekniklerin Uygulanması
4. Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları: 
• Kavram Geliştirme (Araştırma)
• Fizibilite Çalışmaları
• Laboratuar Çalışmaları
• Tasarım Çalışmaları
• Prototip Denetimi/ Geliştirme Çalışmaları
• Pilot tesisin kurulması
• Deneme Üretimi ve tip testlerinin yapılması

Desteklenen Proje Harcamaları: 
• Personel Giderleri
• Seyahat Giderleri
• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
• Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
• Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
• Malzeme Giderleri
• Patent Giderleri

Program ve Proje Limitleri:
Destekleme Oranı: %50-60
Destek tipi: Hibe (geri ödemesiz)
Proje Bütçesi Limiti: Yok
Proje Süresi: Max. 36 ay
Kimler Başvurabilir: 250 kişiden çok yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL’den fazla olan bütün işletmeler başvurabilir.

TÜBİTAK-TEYDEB 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı

Programın Amacı:
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan Kobilerin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Projelerin Taşıması Gereken Özellikler: 
Programa basvuru yapılacak projenin aşağıdaki niteliklerinden en az birine sahip olması gerekmektedir:
1. Yeni ürün Geliştirme
2. Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması
3. Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Uygulanması
4. Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları: 
• Kavram Geliştirme (Araştırma)
• Fizibilite Çalışmaları
• Laboratuar çalışmaları
• Tasarım çalışmaları
• Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
• Pilot tesisin kurulması
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Desteklenen Proje Harcamaları: 
• Personel Giderleri
• Seyahat Giderleri
• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
• Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri (Proje Hazırlama ve Yürütme Danışmanlık ve YMM Giderleri Dahil)
• Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan isler
• Malzeme Giderleri
• Patent Giderleri

Program ve Proje Limitleri 
Destekleme Oranı: %75
Destek türü: Hibe (geri Ödemesiz)
Proje Bütçesi Limiti: 400.000 TL
Proje Süresi: Max. 18 ay
Kimler Başvurabilir: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir.

ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar