elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri
 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  block

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeRandom

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  blindWidth

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeStop

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeHide

 • elektrik port sinerji buluşmaları ve proje danışmanlık desteği

  cubeSize

Hibe Kazanmanın Önemi

Gelişen ve durmadan büyüyen dünya ekonomisinde var olabilmek, KOBİ’ler ve büyük sanayi kuruluşları için günden güne daha zor hale gelmektedir. Bundan yaklaşık 30-40 yıl önce devamlı büyümeyi ve ileriye yönelik yatırımlar yapmayı düşünen işletmeler, değişen piyasa koşulları ve periyodik olarak ortaya çıkan krizler nedeniyle artık “ayakta kalabilmeyi” hedefler durumdadırlar. Bu strateji ile hem ülke piyasası hem de tüm dünyada yer alan rakipleri ile aralarında fark oluşmaması için rekabet düzeylerini üst sınırlara taşımaya çalışmaktadırlar.

İşletmelerin rekabetçi yapılarını korumaları ve geliştirmeleri için yapmaları gereken hamleler:

Katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler üretmek, Gelişime açık sektörlere dahil olma olanağı yaratmak, Markalarını rakiplerinden farklı adımlar atarak ön plana çıkarmak  

Akıllara şu soru gelebilir: “Doğru bir projemiz olsa bile onu hayata geçirebilmek için yeni bir yatırım politikası izlememiz gerekecektir ve bu finansal zorlukta nasıl yeni yatırımlara açık olabiliriz?”.

Ülkemizde birçok kuruluşun haberdar olmadığı, haberdar olsalar bile doğru bir projelendirme yapamadıkları için yararlanma imkanı bulamadıkları bir çok HİBE VE DESTEK programı mevcuttur.

Yeni Ürün Geliştirme Mevcut Ürün Kalitesini Artırma Maliyet Düşürülerek Yeni Tekniklerin Uygulanması Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi imkanlarını sağlayacak onlarca hibe programı, ülkemiz KOBİ VE SANAYİ kuruluşlarının hizmetindedir. 

ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar