elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

R Programlama

İstatistiksel hesaplama, veri analizi ve grafikler için geliştirilen bir bilgisayar programı olan ve aynı zamanda bir programlama dili olan R programlama dilini, özelliklerini, çeşitli uygulamalarını gelin bu yazımızda öğrenelim...A- A+
05.12.2014 tarihli yazı 15306 kez okunmuştur.

R programlama dili

R istatistiksel hesaplama ve grafikleri için bilgisayar programı olup aynı zamanda programlama dilidir. Yeni Zelanda Auckland Üniversitesinden Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından ortaya çıkarılan R hâlihazırda R Geliştirme Çekirdek Ekibi tarafından geliştirilmekte. S programlama dilinin açık kaynak kodlu versiyonu olan R bundan dolayı bazen GNU S olarak da anılmaktadır.

R programlama

İstatistiki yazılım geliştirme için istatistikçiler arasında standart haline gelen R istatistiki yazılım geliştirme ve veri analizi alanında kullanılmaktadır.

GNU projesinin bir parçası olan R nin kaynak kodları GNU Genel Kamu Lisansı altında olup değişik işletim sistemleri için sürümleri mevcuttur. R komut satırı ara yüzü kullanıyor olsa da değişik grafik kullanıcı ara yüzleri de bulunmaktadır.

 

►İlginizi Çekebilir: Dennis Ritchie | C Dili Yaratıcısı


Özellikler

R çok geniş istatistiki (doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sınıflandırma, kümeleme ve diğer) ve grafik çizim teknikleri sunmaktadır. R de S gibi tam anlamıyla programlama dili olarak tasarlanmış olup kullanıcıya yeni fonksiyonlar tanımlayarak ilave özellikler geliştirme imkânı sunmaktadır. Bazı önemli farklılıklar olmasına rağmen S için yazılan kodlar aynen R de de çalışır. R sisteminin büyük çoğunluğu aynı dille yazıldığından kullanıcının yapılan algoritmik seçimleri takip etmesi kolaylaşmaktadır. Yoğun hesaplamalar gerektiren görevler için C,C++ ve Fortran kodu çalışma zamanında bağlanıp çalıştırılabilmektedir. İleri seviye kullanıcılar R nesnelerinin manipülasyonu için C kodu yazabilirler. 

R, kullanıcıların eklediği özel fonksiyonlar veya çok özel araştırma alanlarına ait paketlerle oldukça geliştirilebilirdir. S dilinin mirasından dolayı R diğer birçok istatistiki hesaplama dilinden daha kuvvetli bir nesneye yönelik programlama kabiliyetine sahiptir. 

R'nin bir diğer güçlü yönü matematiksel sembolleri de içeren yayın kalitesinde grafikler çizebilen grafik imkânlarıdır. R'nin ister online ister baskı amaçlı kullanılabilen çok geniş içerikli LaTeX benzeri dokümantasyon imkânı vardır.

 

►İlginizi Çekebilir: Mikro Denetleyici Programlama (Firmware) | Elektrikport Akademi 

 


Örnekler

Bu örnekler dilin temel kurallarını ve komut satırının kullanımını göstermektedir:

> x <- c(1,2,3,4,5,6) # x sıralı 6 lısı oluştur
 
> y <- x^2 # y x in elemanlarının karelerinden oluşsun
 
> mean(y) # y nin aritmerik ortalaması
 
[1] 15.16667
 
> var(y) # Örnek varyansını hesapla
 
[1] 178.9667
 
> summary(lm(y ~ x)) # y nin x'e bağımlı doğrusal regresyon modeli
 
Call:
 
lm(formula = y ~ x)
 
Residuals:
 
1 2 3 4 5 6
 
3.3333 -0.6667 -2.6667 -2.6667 -0.6667 3.3333
 
Coefficients:
 
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
 
(Intercept) -9.3333 2.8441 -3.282 0.030453 *
 
x 7.0000 0.7303 9.585 0.000662 ***
 
---
 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
 
Residual standard error: 3.055 on 4 degrees of freedom
 
Multiple R-squared: 0.9583, Adjusted R-squared: 0.9478
 
F-statistic: 91.88 on 1 and 4 DF, p-value: 0.000662
 
> par(mfrow=c(2, 2)) # 2x2 lik çizim alanı oluştur
 
> plot(lm(y ~ x)) # Regresyon modelinin tanısal grafikleri

 
grafikler
byplot.lm() fonksiyonu ile oluşturulmuş grafikler 
Özellikler arasında sol altta göründüğü gibi eksen etiketlerinde matematiksel notasyon kullanımı da var.

BU DİLİ ÖĞRENMEK İSTEYEN ARKADAŞLAR TIKLAYINIZ
 

 

Önerilen Çeşitli kaynak kitaplar:
S programlama
Veri Analiz Yazılımı - R ile Programlama
 

Kaynak:
►Vikipedi – Özgür Ansiklopedi
Coursera.org


Hüseyin GÜZEL Hüseyin GÜZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar