elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Frekans Konvertörü Güvenilirliği Yolundaki Kritik Aşama – Test Aşaması

Ürünlerin pek çok farklı ortamda denenmesi, üreticilerin yaptıkları en önemli araştırma süreçlerinden bir tanesidir. Ürünlerin belirtilmiş zaman periyotlarında güvenilir bir şekilde çalıştığından, verilen çevresel ve operasyonel koşullar altında kurallara uygun üretilmiş olduğundan ancak ürünün ve parçalarının tam olarak test edilmesi ve performans analizleri sayesinde emin olabiliriz. Bu yazımızda Danfoss'un İtalya ile Finlandiya’daki Dizayn Merkezleri'nin detaylarını inceleyeceğiz.A- A+
16.10.2016 tarihli yazı 17788 kez okunmuştur.
Güvenirlilik testlerinde çevrenin, ürün ve parçaları üzerindeki etkisi bütün bir cihaz ömrü göz önüne alınarak araştırılmalıdır.  Bu testler, piyasada var olan ve geliştirilmekte olan bütün ürünler için hayati derecede önem arz etmektedir. 

 

Genel test planı süreci tasarlanırken, göz önüne alınması gereken bazı aşamalar ve işin asıl felsefesi gözden kaçırılmamalıdır. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabılır:
 

► Parça düzeyinde test (parçaları performans ve hata oranlarının ölçülmesi)
► Alt sistem düzeyinde test (hata mekanizmalarının birbirlerini nasıl etkilediğinin belirlenmesi)
► Sistem düzeyinde test (etkileşimlerdeki önemli bilgilerin bir araya getirilmesi)
► Niteliksel test (parça, malzeme veya farklı yapılar arasındaki kıyaslama testi)
► Niceliksel test (ürün veya malzemenin istatiksel olarak güvenirlilik analizi)
 
Danfoss Drives, test merkezlerine ciddi yatırımlar yapmış ve İ
talya ile Finlandiya’daki Dizayn Merkezleri'nde bu geniş çapta mühendislik ve test süreçlerini uygulamakta olan bir firmadır. Bu yatırımların bir sonucu olarak Danfoss Drives, yüksek kalite ve güvenirlikte ürünler ürettiğinin garantisini vermektedir ve bu sürecin iyileşmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Test çalışmaları üzerindeki bu yoğun uğraşlar sonucunda da ortaya son derece verimli ürünler çıkmaktadır.

Güvenirlilik testlerindeki 5 ana kategori aşağıdaki gibidir:

 Yüksek ivme limit testi (HALT)
 İvmelenme ömür testi (ALT)
 Aşırı çoklu ortam stres testi (MEOST)
 Dayanıklılık testi
 Sıcaklık ve nem testi


 

Yüksek İvme Limit Testi (HALT) 

Bu test prosedürleri, ürünün dayanımını sağlamak için ve daha zor kullanım şartlarında daha uzun süre çalışma sağlamak için oluşturulmuştur. Alt sistem düzeyinde uygulanan bu test, tasarımdaki en zayıf bağlantıları belirlemede yardımcı olur.

 

İvmelenme Ömür Testi (ALT) 

Bu test prosedürleri, materyallerin veya parçaların farklı ortamlarda davranışlarını belirleyebilmek için kullanılır. İvmelenme faktörleri veya hatalı fizik modelleri kullanarak normal ve hareketli kullanımlarda nasıl ve ne zaman hata oluşacağı tahmin edilmeye çalışılır. İvme stresi, sıcaklık, nem, güç döngüsü veya geçici gerilim gibi bazı terimlerden bu testler esnasında faydalanılır.

 

Aşırı Çoklu Ortam Stres Testi (MEOST) 

Bu test prosedürleri, ivmelendirilmiş ortam ve  bunların sebep olduğu hataların kombinasyonunu test etmek için oluşturulmuştur ve dizayndaki en zayıf bağlantıları ortaya çıkarır. Vibrasyon, şok, güç veya sıcaklık döngüsü ve voltaj gibi pek çok faktör stres seviyesini arttırabilir. Bu test, parça, alt sistem veya sistem seviyesinde uygulanabilir bir testtir.
 
 ► İlginizi Çekebilir: Servo Drive mı? AC Asenkron Sürücü mü?
 


Dayanıklılık Testi 

Zor ortam şartlarının simüle edildiği statik ve döngüsel testleri içeren prosedürlerden oluşan bir testtir. Bu testte amaç ürünlerin piyasaya çıkmadan önceki safhalarında erken teşhis edebilmek ve ürünün tüm ömrü boyunca oluşabilecek hataları minimize edebilmektir.
 

Sıcaklık ve Nem Testleri
Sıcaklık ve nem, çalışma koşullarında her zaman var olan faktörleridir. Bu sebeple de bu konularda yeterli düzeyde testlerin yapılması son derece önem taşır. Nem, elektronik parçalar üzerinde oluşan arızaların birincil sebeplerindendir ve bu sebeple de Danfoss'un test merkezlerinde nemli bölge simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Dayanıklılık testlerinin önemli bir kısmı sıcaklık, nem ve bunların kombinasyonundan oluşur. Dayanıklı ve güvenilir ürünlerinin asıl başarısı da tüm bu çevresel etmenlerin, ürünler üzerinde nasıl etki oluşturduğunun gözlemlenebildiği ve buna yönelik ürünlerin ömrünü arttırma çalışmaları yapılabildiği bu test ortamları sayesinde mümkün olmaktadır.
 

Test Merkezleri

 
Dizayn Merkezi'n de küçük AC sürücülerden büyük kabinlere kadar pek çok ürününün dayanıklılığının test edilebildiği, zorlu koşulların simüle edildiği test çemberleri mevcuttur. Bu çemberler 230-690V ve 32A’e kadar enerji ağı ile donanımlıdır.
-40
°C ile 300°C aralığında ivmelendirilmiş sıcaklık testi yapmaya uygun 8 adet çember çalışmaktadır. 2 tanesi -70°C ile 180°C aralığında sıcaklık ve %10-95 RH nem testi yapmaya elverişlidir. Bir çember -100°C ile 200°C aralığında sıcaklık ve 0-50 Grms vibrasyon stresi test etmek için uygundur. Ayrıca, yeni bir çember de daha büyük ürünlerin testi için elverişlidir. 30m³ hacim içerisinde -40°C ile 100°C derece sıcaklık, %10-97 RH nem testleri yapabilmeyi mümkün kılar. 37 ayarlanabilir sıcaklık çemberi 60°C'ye kadar dayanıklılık testlerinde kullanım için test merkezinde mevcut konumdadır.
 
 

Hata Analiz Destek Testleri

 
Finlandiya’daki dizayn merkezinde malzeme, parça özellikleri ve kalite analizleri yapabilen materyal analiz laboratuvarı bulunur. Bu donanımlı laboratuvarda mikroskop, cross-section ekipmanları, sertlik-kabalık ölçüm cihazları, koordinat ölçüm cihazları, hava kalitesi ölçüm cihazları, sıcaklık, nem, basınç, 3 eksenli şok ölçüm cihazı ve X-ray flüoresan analizörü gibi son derece çeşitli ölçüm cihazları mevcuttur.
 
Test ve analizlerin en nihai amacı güvenirlilik risklerini elimine etmek, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak ve ürünlerin kullanım ömürleri boyunca yasal gerekliliklerini sağlayabilmektir. Test prosedürleri ve cihazların en son durumlarını incelemek için Danfoss'un sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak:


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar