elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

ÇED Alımında Kolaylık Sağlanacak

ÇED raporu alımını kolaylaştırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harkete geçti. Çimento fabrikalarına, HES’lere , tavuk çiftliklerine, maden sahalarına teminat karşılığı ÇED raporu verilebilecek.A- A+
21.09.2012 tarihli yazı 7146 kez okunmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıyla ilgili kolaylaştırıcı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, rapor alımını kolaylaştırmak için HES’ler, taş ocakları, tavuk çiftlikleri gibi yerlerin kurulmasında istenen ÇED raporlarının veriliş süresini kısaltacaklarını açıkladı.Bayraktar, “Baktık ki inceleme uzun sürüyor, o zaman başvuru sahibinden teminat alıp, raporu vereceğiz. Ama yaptığımız denetimde bize verdiği taahhütten aykırı bir durum tespit edersek o zaman teminatını yakacağız” dedi.
 
Bayraktar, bu uygulama için yönetmelik değişikliğinin yeterli olduğunu belirtirken, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşın sözüne güveneceklerini, ancak sonrasında denetimi sıkı tutacaklarını vurguladı.
 

Çed Nedir?

 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içeriyor.
 
Bir hidroelektrik santralın, maden sahasının ya da çimento fabrikasının yatırım gerçekleştirilmeden önce ve yatırımın ömrünü tamamlamasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisi detaylarıyla inceleniyor. Yöre halkının ikna edilmesi gerekiyor. Tüm bu süreçler sonunda hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuluyor. Bakanlık ‘olumlu’ ya da ‘olumsuz’ raporu veriyor.
 

Otoyolda da  Aranıyor Balık Çiftliğinde de

 
ÇED raporu, atık bertaraf tesisleri, balık çiftlikleri, barajlar, hidroelektrik santraller, çimento fabrikaları, entegre et tesisleri, kıyı yapıları, nükleer enerji santralleri, otoyollar, tekstil fabrikaları, termik enerji santralleri, toplu konut ve turizm konaklama tesisleri gibi birçok sektörde alınıyor.
 

ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.