elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yapısal Kablolamada Doğru Kablo Seçimi
(UTP ve FTP Kablolar)

Günümüzde yeni yapılan ve tekrardan dizayn edilen binalarda sıkça duyduğumuz bina içi data sistemleri neredeyse olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir. Bu sistemlerin dizaynı sırasında tüm dünyaca kabul görmüş çeşitli standartlar ve normlar dikkate alınmaktadır. Özellikle ekipman ve kablo seçimleri bu standartlar ışığında yapılmaktadır. Dizayn edilen sistemin düzgün çalışması ve diğer sistemlerle haberleşmesi için yapılacak olan kablolamanın doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir.A- A+
29.01.2019 tarihli yazı 18947 kez okunmuştur.
Yapısal kablolama sistemleri herkesin bildiği gibi sistemlerin çalışılabilirliği konusunda çok büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde sıklıkla kullanılan çeşitli Network topolojileri olmasına rağmen (BUS, RING, STAR ve FDDI…) hemen hemen hepsinde en önemli noktalar; kablolar, kablo sonlandırmaları, patch kabloları ve ekipmanların doğruluğudur.

Yeni ya da yeniden kurulacak olan tüm sistemler günümüz ihtiyaçlarını karşılarken geleceğe yönelik de olmalıdır. Bu gözden baktığımızda yapılacak olan kablolamanın değişimi son ihtimal olarak değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sistemdeki olası bir kablolama değişimi sistemin çalışmasını kısmi ya da tam olarak durduracak olup veri, zaman ve para kaybına neden olacaktır.

Günümüzde yapısal kablolamada kullandığımız kablo tipleri bakır kablolar ve fiber kablolardır. Dizayn edilen sistemin gereksinimine göre hangi kablo tipinin kullanılacağına karar verilir.
 

 

Bakır Kablolar


Uluslarası arenada kabul görmüş olan ISO/IEC, CENELEC ve ANSI/TIA/EIA standartları incelendiğinde dikkat edilmesi gereken “sınıf” ve “kategori” tanımları ortaya çıkmaktadır.

Sınıf tanımı tanımlanmış olan hattı göstermekteyken; kategori tanımı ise bir kablolama sistemini oluşturmak için kullanılan bileşenleri tek tek açıklar.
 
Tablo1- Bakır Kabloların Sınıflandırması

Yukarıdaki tablo incelendiğinde dizayn edilecek sistemin bant genişliği ve transfer hızı dikkate alınarak; ihtiyaca uygun bir CAT tipi kablo seçilmesine olanak vermektedir.

Hemen hemen kullandığımız tüm Ethernet kablolarının bükümlü olması; Alexander Graham Bell tarafından hattaki parazitleri yok etmek için bulduğu bir yöntemin devamı niteliğindedir.

Günümüzde ise bu durum Graham Bell’ in bulmuş olduğu bu çözümü daha da geliştirilerek ethernet kablolarının elektromanyetik parazitlenmeden etkilenmesinin önüne geçilmeye çalışmaktadır.
 
Ethernet sistemlerinin bulunduğu binalarda olmama ihtimali olmayan ve elektromanyetik alan oluşturan elektrikli cihazlar(floresan lamba, klima, bilgisayar, cep telefonları…) birer parazit kaynağıdır.

Kabloyu elektromanyetik parazitlerden korumak için çeşitli kablo tipleri üretilmiştir. Bu kablolar parazitlerin korunma seviyesine göre UTP, S/UTP – F/UTP, FTP, S/FTP olarak adlandırılmaktadır.

Genel anlamda baktığımızda yapısal olarak farklı diyeceğimiz iki tip kablo bulunmaktadır. Bunlar UTP ve STPdir.

 
► İlginizi Çekebilir: Yangına Dayanıklı Kablo Nedir?
 

UTP (Unshielded Twisted Pair); kablolar elektromanyetik parazitlenmenin önüne geçmek için Graham Bell’ in bulmuş olduğu mantıkla üretilmiştir. Bina içi uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır.

FTP (Foiled Twisted Pair); kablolarda ise elektromanyetik parazitlenmenin etkisini önlemek için bükümlü çiftlerin etrafı folyo ile sarılmıştır.

Kablo isimlerinde bulunan her harf bir anlam ifade etmekte olup aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi anlamları aşağıda yer almaktadır:

► TP (Twisted Pair) – Bükümlü Çift

► U (Unshielded / Unscreened) – Ekransız

► F (Foild Shielded / Foil Screened) – Folyo Ekranlı

► S (Braid Shielded / Braid Screened) – Örgü Ekranlı

► SF (Braid and Foild Shielded/Braid and Foil Screened) – Örgü ve Folya Ekranlı

Yukarıda açıklamaları bulunan harflerin açılımları dikkate alındığında bahsi geçen kablonun hangi özellikte olduğu açıklanmaktadır.
 


Tablo 2- Bakır Kabloların Yapısal Tiplerine Göre Adlandırma
 


Çağdaş Ozan Pamuk Çağdaş Ozan Pamuk Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar