elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Türkiye'nin Finans Odaklı İlk Tematik Teknoparkı

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Finans Teknopark, ülkemizin finans odaklı ilk tematik teknoparkı olma özelliğine sahiptir. Finans Teknopark ne zaman açılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Detaylar yazımızda.A- A+
08.06.2015 tarihli yazı 8437 kez okunmuştur.
Türkiye'de finansal teknolojiler (fintech) alanında yapılacak ilk teknolojik gelişmeleri yapan bölge olup, Borsa İstanbul (BIST) ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçiyor.

Finans Teknopark'ın amacı; araştırma kuruluşları ile üretim ve finans sektörlerinin işbirliğini sağlamaktır. Ülke finans sektörünün ve sanayinin uluslarası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasıyla teknolojik ve finansal bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilikler yapabilmek, ürün kalitesini yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik ve finansal bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş alanı açmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.
 
 

► İlginizi Çekebilir: ODTÜ Teknokent Silikon Vadisi'ne Gidiyor! 


Finans Teknopark, finans odaklı teknoloji geliştirme bölgesidir. Finans Teknoparkı 10 Haziran 2015 tarihine kadar ilk başvurularını kabul ediyor. Değerlendirme sonuçlarının ise 29 Haziranda tamamlanacağı tahmin ediliyor. Finans Teknoparkında proje ve firma başvurularının değerlendirme kriterleri;
 
Firmanın Niteliği
 
Firmanın doğrudan bankacılık ve finans sektöründe faaliyet göstermesi
Firmanın bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren firmalara ürün ve/veya hizmet üretmesi
Firmanın Ar-Ge stratejisi ve Ar-Ge uygulama tecrübesi
Firmanın Ar-Ge alanındaki misyonu, vizyonu ve stratejilerinin varlığı ve etkinliği
Firmadaki Ar-Ge çalışanlarının uzmanlıklarının önerilen proje ve iş konusu ile uyumluluğu
Üniversite – iş dünyası işbirliği kapsamında akademisyenlerle geliştirilecek projeler konusunda yetkinlik ve proje yürütme becerileri
Mali kaynak yeterliliği
Firmanın Fikri ve Sınai Haklar Yönetimi konusunda deneyimi ve yetkinliği
Girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesi ve becerileri
Firmanın proje yönetimi yetkinliği
Proje potansiyelindeki süreklilik
Firmanın Teknoparktaki diğer firmalarla işbirliği yapma ve ortak proje geliştirme kabiliyeti
 

 
► İlginizi Çekebilir: İnovasyon ve Arge | 1. Bölüm


Projenin Niteliği
 
Teknoparkta gerçekleştirilecek projelerin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuatlara uygunluğu
Başvurulan projenin amacı
Projenin finans ve bankacılık sektörüne yönelik olması
Ar-Ge Projesi olarak uygunluğu, (Projelerin Ar-Ge ve yenilik yönlerinin değerlendirilmesinde 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı’nda referans olarak kabul edilen Oslo  ve Frascati  Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar baz alınacaktır.)
Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerin uygunluğu,
Ticarileşme potansiyeli,
İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek,
Finans sektörüne yönelik yazılım kalitesini veya standardını yükseltebilecek,
Verimliliği artırabilecek,
Finansal yazılım maliyetlerini düşürebilecek,
Teknolojik bilgi üretebilecek,
Etkin bir üniversite-iş dünyası işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığını
Projenin mevcut ihtiyaçlarla örtüşmesi
Ülkemizin uluslararası boyutta ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olması
Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlama potansiyeli
 
  
 Kaynak:

►Finans Teknopark
Ece ÜLKER Ece ÜLKER Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.