elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Kompanzasyon Takibi ve Enerji Verimliliği |
Okullarda Enerji İzleme Sistemi Uygulaması

Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmalarının hız kazandığı 2008 yılında Başbakanlık tarafınan 14 Şubat 2008 tarihinde " Ulusal Enerji Verimliliği Hakeketi " başlatılmış ve akabinde bir çok uygulama hayata geçirilmiştir. Bu yazımızda ENTES Elektronik tarafından Bursa'nın Yıldırım İlçesinde 19 adet ilköğretim okuluna uygulanan enerji izleme sisteminden bahsedeceğiz ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.A- A+
28.04.2014 tarihli yazı 29484 kez okunmuştur.
Enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmalarında en önemli faktörler tesisin/yapının enerji ihtiyaç dinamiklerinin izlenilmesi, öğrenilmesi ve bunlara müdahale edilmesidir. Bu kapsamda enerjinin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için bazı özel yazılım ve cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu sistemler;

Güç Üniteleri,
► Şebeke Analizörleri,
► Reaktif Güç Kontrol Röleleri,
► Enerji İzleme Yazılımları,
► İletişim Teknolojileridir.

 

Özellikle okul gibi yoğun olarak;

► Aydınlatma,
► Bilgisayar,
► Klima,
► UPS vb. enerji tüketimi yüksek cihazlar kullanılan alanlarda enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması çok önemlidir. Mevcut yapılarda eski sistemler bulunması nedeniyle daha verimli ürünlerin kullanılmasına yönelik adımlar atılarak, çalışmalara başlandı.

Ancak bu çalışmalar enerji tüketimindeki aktif güç ( kWh ) bedelinin düşmesini sağlarken, reaktif güç ( kVArh ) bedelinin de artmasına neden oldu. Dolayısıyla enerji verimliliği çalışmaları yapılırken kompanzasyon sistemlerinin de gözden geçirilerek revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Aksi takdirde alınmayan önlemler nedeniyle rekatif güç bedeli, aktif güç bedelinden yapılacak olan tasarrufu gölgede bırakacak ve istenmeyen cezalar ödenecektir.
 

 

Analiz Yapılarak, Sorunlar Ortaya Çıkarıldı

ENTES, "Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi " kapsamında başlattığı çalışmaları sonucu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ki okulların 340.000 TL reaktif güç bedel borcu olduğunu tespit etti.
 
İlginizi Çekebilir: Kompanzasyon Nedir?

Yıldırım ilçesinde ki 19 okulda 2011 yılı için 37.000 TL, 2012 yılı içinde ise 40.000 TL'lik reaktif güç bedeli ödeniyordu. Bu okullarda yapılan incelemeler sonucu mevcut kompanzasyon sistemlerinin yeniden revize edilmesi, kompanzasyon sistemi bulunmayan okullara ise kompanzasyon sistemi kurularak uzaktan takip, kontrol ve bakımlarının yapılması planlanmıştır.

 

Projeden önce mevcut kompanzasyon panolarının görünümü

 

Yapılan Çalışmalar


Yıldırım ilçesinde ki 19 okula 20 kVA, 30 kVA, 40 kVA ve 50 kVA güçlerinde Kompanzasyon sistemleri kurularak bu okulların mevcut panoları revize edildi. Pano bulunmayan okullara ise güç analizi yapılarak yeni kompanzasyon sistemler kuruldu.

 


 

 

ŞÖNT REAKTÖRLER            GÜÇ KONDANSATÖRLERİ


Alçak gerilim güç kondansatörleri, endüktif reaktif yükleri kompanze eden devre elemanlarıdır. Şönt Reaktörler, yüksek kaliteli cihazlar olup indüktif yük ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmışlardır.
 

Kurulan bu sistemler Entbus Pro yazılımına entegre edilerek, enerji parametreleri izlenmeye başlanıldı.
 

Elde Edilen Sonuçlar
 

► Yıllık olarak ödenen faturanın %33'ü oranındaki reaktif güç bedeli ortadan kaldırılarak, 2013 itibariyle 38.000 TL'lik bütçenin başka yatırım projelerinde kullanılması sağlandı.

► Tüm okullar entbus Pro yazılımı ile izlemeye alınarak herhangi bir arıza durumunda e-posta ve SMS yoluyla hangi noktada problem olduğunu ve problemin kaynağını tespit ederek faturaya reaktif bedel yansımadan müdahale edilebilme olanağı sağlandı.
Entbus Pro Enerji İzleme yazılımı, bilgisayarla haberleşme yazılımları, bilgisayarda internet/intranet (MODBUS-RTU, MODBUS TCP) aracılığı ile elektriksel şebeke parametrelerini izleme, kayıt etme ve raporlama için tasarlanmıştır.

 


 

► Ayrıca haftada bir kez tüm okulların kontrolü için ayrılacak zaman - 19 nokta X 1 saat = 19 saat aylık, yıllık 19 saat X 52 hafta= 988 saatlik iş gücü kaybı -  ortadan kaldırılmış oldu.

Bu kazanılan 988 saatlik iş gücü okullarda verilen eğitim öğretim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 6 yaşındaki 2 öğrencinin okuma ve yazma öğrenme süresidir.
 

Projede kullanılan ürünlerin listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
 

 

Kaynak:


 

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar