elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Ultrasonik Temizlik Teknolojisi

İşletmenizde uzunca süreler kullanılması sonucu yağ, kir ve is ile kaplanmış aydınlatma armatür ve reflektörlerinizi, kablo kanallarınızı ve pek çok cihaz, aparat ve makine parçalarını "Ultrasonik Temizlik Teknolojisi" ile temizleterek hurdaya ayırmak yerine yeniden kullanılabilir temiz ürünler haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Ultrasonik Temizlik Teknolojisi'nin detayları içeriğin devamında...A- A+
10.10.2016 tarihli yazı 17325 kez okunmuştur.
Ultrasonik Temizlik Teknolojisi'ni incelemede önce, ultrasonik kavramını hatırlayalım.


Ultrasonik Nedir?


İnsan kulağı 20 Hz ile 20 kHz frekans aralığındaki sesleri algılayabilir, Ultrasonik yani ses ötesi insan kulağının duyamayacağı büyüklükte frekansa sahip olan işaretlerdir. ( >20 kHz ) Bunun bir diğer anlamı 1 saniyede 20.000 adetten fazla titreşimdir. Ultrasonik ses teknolojisi yaygın olarak görüntüleme ve temizleme gibi birçok amaç ile endüstride kullanılmaktadır.


 
Şekil 1: Ultrasonik Temizleyici Örneği
 

Ultrasonik Yöntemle Temizlemenin Temel Prensipleri


Temizleme mekanizması şöyle çalışır:

Transducer’e iletilen yüksek frekanslı akım, mekanik enerjiye çevrilir. Bu mekanik enerji, tankın içindeki sıvıya uygulanarak “kavitasyon” adı verilen durumun açığa çıkması sağlanır. Ultrasonik basınç dalgaları sıvı solüsyon ile iletilirken milyonlarca mikron mertebesinde, hızları 500 km/saat’e ulaşan, yüksek enerjiye sahip, mikroskobik hava baloncukları oluşturur.
Şekil 2: Kavitasyon Olayı

Sürekli olarak basınç-genişleme döngüsüne sokulan sıvı moleküllerinin oluşturduğu mikro ölçekteki baloncuklar, basınç ortadan kalktığı genişleme anında kendi içine çöker. Bu anda sıvı, baloncuk içine doğru çok yüksek bir hızda hareket etmeye başlar. Sıvı solüsyon içerisindeki baloncuklar tankın içine batırılmış ürünün yüzeyine çarparak patlaması sonucu yüksek enerji ortaya çıkar. Sıvı içerisinde oluşturulan bu baloncuklar kirli yüzeylere çarparak patlar ve sahip oldukları enerji ile çarptıkları noktalarda bulunan yabancı maddelerin fırçalama veya ovalamaya benzer bir etkiyle temizlenmesi sağlanır. Yüksek frekansta ses dalgaları saniyede yaklaşık 30.000 kez yüksek alçak basınç değişimleri üretmek için kullanılır.
 

Şekil 3: Temizleme İşlemine Sokulmuş Bir Reflektör

Ultrasonik temizlik cihazlarında, etkin temizliği sağlamak için tank içindeki suya uygun kimyasal maddeler (deterjan gibi) eklenerek kullanılır. Kimyasal maddelerin miktarı ve suyun işlem sırasındaki sıcaklığı işlemi doğrudan etkilediği için hassas olarak ayarlanmalıdır.


Şekil 4: Temizleme İşlemi Sonrası Reflektör

Burada akla gelen ilk soru bu baloncuklar temizlenen ürünün yüzeyine zarar verir mi? olmaktadır. Bu soruyu da "Avantaj ve Dezavantajlar" başlığında inceleyebilirsiniz. 
 

Şekil 5: Temizleme İşlemi Sonrası Armatür
 

Ultrasonik Temizlik Teknolojisinin Avantaj ve Dezavantajları

 

Avantajları


Teknoloji ucuz ve daha az zahmetli bir temizlik sağlar.
 Ulaşılması / erişilmesi zor olan kör delikleri, yarık ve çatlakların temizlenmesini sağlar.
 Birçok sektörde geniş kullanım alanına sahiptir.
 Ultrasonik temizleme, elle yapılan temizleme işlemine göre 16 kat daha etkilidir.
 

Şekil 6: Ultrasonik Temizleyici ile Temizlenmiş Bir Karbüratör Grubu


Dezavantajları


 Temizleme işleminde belirlenen frekans aralığından daha düşük bir frekans değeri uygulandığında cihaz gürültü üretir.
 Uygun olmayan çalışma şartlarında*, temizlenecek parça ve solüsyon tankının yüzeyi pütürlü bir hal alabilir.

*Uygun olmayan çalışma şartları: Bir üst başlıkta da belirttildiği gibi, kimyasal maddelerin miktarı, suyun işlem sırasındaki sıcaklığı ve temizlenecek olan ürün için belirlenen frekans değeri dışında uygulanan bir değer.


Emin YILMAZ Emin YILMAZ Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.