elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Turkiye'deki IPv6 Durumu

IPv6 protokolünün gelişimini, IPv6'ya geçişte yaşanacak sorunları ve çözüm yollarını, ve dünyadaki IPv6 Ar-Ge çalışmalarını takip eden TÜBİTAK - ULAKBİM, 2006 yılı sonunda 6 üniversitenin de katılımıyla ULAK6NET Görev Gücü'nü oluşturmuştur.A- A+
26.03.2013 tarihli yazı 7637 kez okunmuştur.

TÜRKİYE'DEKİ IPv6 DURUMU

 

IPv6  konusundaki Ar-Ge çalışmalarına 2003 yılı başında başlayan TÜBİTAK - ULAKBİM, Avrupa Akademik  Ağı GEANT'a olan İnternet bağlantısındaki hazırlıklarını tamamlayarak  30 Mayıs 2003'te ULAKNET'e bağlı olan tüm  üniversitelerin ve araştırma kurumlarının GEANT'a saf IPv6 bağlantısı yapabilmesi için gereken omurga altyapısını oluşturmuş;  2004 yılının başından itibaren talep ede üniversitelere IPv6 adreslerini tahsis edebilecek duruma gelmiş ve Şubat 2004'te düzenlenen Akademik Bilişim'de tüm   üniversitelere IPv6 teknolojisinin tanıtımını yapmıştır. IPv6 protokolünün gelişimini, IPv6'ya geçişte yaşanacak sorunları ve çözüm yollarını, ve dünyadaki IPv6 Ar-Ge çalışmalarını takip eden TÜBİTAK - ULAKBİM, 2006 yılı sonunda 6 üniversitenin de katılımıyla ULAK6NET Görev Gücü'nü oluşturmuştur.

Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan "Mobil IP:  Mevcut Düzenlemeler ve Türkiye Önerileri" başlıklı kurum tezinde IPv6 konusu ağırlıklı olarak işlenmiş; tez çalışması kapsamında, İşletmeciler ve ISS'lara 2004 yılında yapılan anket çalışması sonucunda, ISS'ların bir bölümünün IPv6 uyumlu donanım altyapısına sahip  oldukları ve geçişe istekli oldukları öğrenilmiştir. Telekomünikasyon Kurumu'nun 2007 iş planında IPv6 ile ilgili stratejik hedefi "IPv6, IPv4'ün yerini alacak olan güvenlik, mobilite ve servis kalitesi gibi yeni servisler için artan talepler ile IP adres kapasitesinin tükenmesi problemlerinin tamamen üstesinden gelebilmek için yeni ağ katmanı protokolüne ülkemizde geçiş sürecini başlatmak, dönüşüm maliyetlerini azaltmak, altyapıda kullanılacak yazılım ve donanımlarda yerli katkı payını yüksek tutmaya yönelik  stratejik planın hazırlanması amaçlanmaktadır" şeklinde yer almıştır.

14 Şubat 2007'de Telekomünikasyon Kurumu ile TÜBİTAK - ULAKBİM  arasında imzalanan Ar-Ge İşbirliği Protokolü ile yeni nesil teknolojilere geçişin ulusal çapta hız  kazanması ve Türkiye'nin teknolojik alanda öncü bir rolü üstlenerek bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde üretime dayalı bir konumda olması hedefleri bir kez daha vurgulanmıştır.

ULAKBİM, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK KAMAG projeleri  arasında yer alan “Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” Şubat 2009’da başlatıldı. 

ULAK6NET'e dahil olan uçlar IPv6 destekleme seviyelerine göre desteklenmektedir.


 

Seviyelendirme


IPv6 adresi almak
Ana yönlendiricisinde IPv6 yönlendirme ayarlarını yapmak
Güvenlik duvarını IPv6 destekler hale getirmek.
İç Alan ağında sunucularda en az 3 adet deneme servisleri vermek (dns,ftp vb)
www,smtp,dns,ftp servislerini IPv6'dan hizmet verir hale getirmek.
IPv6 istatistiklerini ayrı olarak web sayfasında yayınlamak
Gerçek ortamda Yerel alan ağında kullanılan en az 10 adet bilgisayarı IPv6 kullanır hale getirmek
En az bir bölümü IPv6 destekler hale getirmek (fizik,kimya, sosyoloji vb)

 
 

Üniversiteler ve ULAK6NET Katkı Seviyeleri: (Toplam 87 Uç IPv6 adresi almıştır)


Seviye 8 (15 Uç)

 
 • Marmara Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi 
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • Abdullah Gül Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi


Seviye 7 (2 Uç)
 
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi


Seviye 6 (1 Uç)
 
 • Melikşah Üniversitesi


Seviye 5 (3 Uç)
 
 • Sakarya Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi


Seviye 4 (4 Uç)
 
 • Uşak Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi


Seviye 3 (8 Uç)
 
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Ondokuz Mayız Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi


Seviye 2 (16 Uç)
 
 • Ege Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Şırnak Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Kara Harp Okulu
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknolji Enstitüsü
 • Milli Kütüphane


Seviye 1 (38 Uç)
 
 • Sabancı Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • TÜBİTAK Başkanlık
 • Aksaray Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi 
 • TÜBİTAK Uzay
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Universitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Gediz Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Iğdır Üniversitesi
 • Mevlana Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Karabük Üniverstesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • Türk Alman Üniversitesi► IPv6 nedir? Avantajları nedir? başlıklı konu için  için tıklayınız.Selin KAMAŞ

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar