elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TEİAŞ Türkiye 10 Yıllık Enerji Üretim Kapasite Projeksiyonu

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Şebeke Yönetmeliği çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak piyasa katılımcılarına yol göstermek amacıyla Türkiye 10 Yıllık Enerji Üretim Kapasite Projeksiyonu hazırlamıştır.A- A+
05.01.2012 tarihli yazı 9042 kez okunmuştur.

Bu raporda 2020 yılı sonuna kadar sistemin kurulu güç ve enerji talebinin karşılanması durumu incelenmiş olup, talebin karşılanması sırasında oluşabilecek enerji açıklarını karşılamak üzere sisteme ilave edilmesi gereken Hidrolik, Termik ve Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim kapasitesinin belirlenmesi için Ocak 2011 tarihinde yapılarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmiş olan Uzun Dönem Üretim Planlama Çalışmasının henüz onaylanmamış olması nedeniyle, bu çalışmada sisteme ilave edilmesi gerekli planlanan üretim kapasiteleri yer almamaktadır. 2011 – 2020 dönemini kapsayan kapasite projeksiyonu çalışması ile elektrik enerjisi talebinin mevcut, inşası devam eden, lisans almış ve öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen kapasite ile güvenilir bir şekilde yani belli bir yedek ile nasıl karşılanacağı analizi yapılmakta olup söz konusu bu üretim tesislerinin yapabilecekleri üretim miktarları proje ve güvenilir üretim kapasitesi olarak dikkate alınmaktadır. Bu çalışma ile sistemde enerji açığının oluşabileceği yıl belirlenmekte olup, bunun neticesinde yatırımcılara sistemde yeni yatırımlara ihtiyaç duyulacağı zamanın gösterilmesi amaçlanmaktadır. Açığın oluşacağı yıl dikkate alınarak yapılacak yatırım doğrultusunda uygun bir süre öncesinde yatırımlara başlanılmasının gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Bu çalışma ile her yıl üretim kompozisyonunu oluÄ¢turan üretim tesislerinin periyodik bakım, arıza, hidrolojik koÄ¢ullar ve rehabilitasyon durumları göz önüne alınarak proje ve güvenilir üretim kapasite miktarları ile talebin güvenli bir yedek ile nasıl karşılanacağı hesaplanmaktadır. Üretim kapasite miktarları yakıtın kesintisiz sağlanacağı işletme koşulları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.


TEİAŞ Türkiye 10 Yıllık Enerji Üretim Kapasite Projeksiyonu


 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar