elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Süreç Yönetimi |
Süreci İyileştirerek Verimliliği Arttırmak

Süreç yönetimi nedir ve hangi yöntemler kullanılır? İyileştirme ne gibi kazanç sağlar? Üretim ortamında sık sık yaşanan kaosa nasıl bir düzen getirilebilir? Bu iyileştirmelerin somut karşılığı var mıdır? Verimlilik doğru bir şekilde nasıl artar? Ve imalat ortamında iyileştirmelerin avantajları nelerdir? Merak edilen bu konuları yakından inceleyelim.A- A+
20.06.2020 tarihli yazı 9668 kez okunmuştur.

Süreç yönetimi

Süreç, aralarında birlik ve belli bir düzen olan ya da zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir. Belirli bir dizi girdiyi müşterileri için faydalı çıktıya (ürün ya da hizmet) dönüştürmek için aralarında etkileşim içinde bulunan insanlar, donanım, malzemeler, yöntemler ve çevresel unsurların bir toplamıdır. Bu girdi-çıktı arasındaki süreç yönetimi, üretim sektörünün her aşamasında imalat bandı boyunca görev başında olmaktadır.

Mükemmel bir sürecin varlığından söz edilememesinin sebebi ise değişen koşulların sürekli iyileştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla süreçlerde katma değer yaratan veya yaratmayan bölümlerin faaliyetlerini tespiti ve değer katmayan aktivitelerin ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede zaman, maliyet ve müşteri memnuniyeti açısından büyük faydalar sağlanabilecektir.
Süreç yönetiminin 5 temel özelliği vardır;

Süreçlerin tanımlanması ve dokümantasyonu
Süreçler arası ilişkilerin ve süreç sahiplerinin belirlenmesi
Sürecin tedarikçisi ve müşterisinin (iç ya da dış) belirlenmesi
Süreç hedeflerinin belirlenmesi
Süreç performansının ölçülmesi
Sonuçların gözden geçirilmesi
Sürecin iyileştirilmesi

 
Not: Genel kabul görmüş bir süreç sınıflandırması henüz bulunmamakla birlikte yaygın olarak kullanılan süreç kategorileri; operasyonel süreçler (temel süreçler), destek süreçleri ve yönetim süreçleri şeklindedir.
 

Süreç iyileştirme

Karmaşık üretim sorunlarını basit bir dille masaya yatırmak ve faaliyet ortamında sürekli değişimin hızına yetişmek istenmesi bunun sonucunda da başarıya ulaşılabilmesi sürekli iyileşmeye bağlı olduğunu göstermektedir. Süreç iyileştirme; döngü sürelerini azaltmak, maliyetleri düşürmek, kalite ve iş performanslarında artış sağlamak amacı ile yapılan ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedef alan bir çalışmadır ve bu sürecin performans düzeyinin yükseltilmesidir. Süreç performansı, sürecin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması ve takip edilmesidir.


 
► İlginizi Çekebilir: İşletmelerde Üretim Yönetimi

Yapılan iyileştirmelerin ardından sürecin performansı arttıkça süreç daha hızlı işleyecek ve çevrim süresi kısalacaktır. Süreçlerdeki tüm ana parçalar süreç iyileştirmeye dâhil olduğunda, toplu olarak israfın, maliyetlerin, kullanılan zaman ve malzeme oranlarının azaltılmasına odaklanmaktadırlar. Dolayısıyla işler daha hızlı, daha ekonomik, daha basit ve en önemlisi daha güvenli şekilde yapılabilmektedir.

Sürecin iyileşmesinde kullanılan yöntemler

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan iş ürün ve hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşımla uygulanarak müşteri memnuniyeti ön planda tutulmuştur süreç bir bütün halinde değil aşamalı şekilde ilerlemektedir. Bunun sebebi oluşan çıktı (ürün ya da hizmet) kontrolsüz aşamalardan geçip üretim bandının sonuna geldiğinde karşılaşılan hatalar çok olmakta ve düzeltilmediğinden israf olmaktadır. Aynı zamanda yüksek derecede maliyetin artığı saptanmaktadır. Ancak girdinin kontrollü aşamalardan ilerlemesi her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedeflerinin uygulanması ve kaliteye dahil edilmesi son derece önemlidir.
 

Altı Sigma

Süreç iyileştirme ve gelişme faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğine yönelik yöntemleri tarif etmektedir. Altı Sigma, özellikle uluslararası işletmelerde sektör farkı gözetmeksizin uygulanması gereken maliyetlerin düşürülmesine olanak sağlayan, performansı ve verimliliği arttıran, kalite ve rekabet edebilirliği en yüksek seviyeye ulaştırabilen bir uygulamadır. TKY’de var olan sürekli iyileştirme, daha çok kısa dönemde sorun çözümüne olanak sağlarken; Altı Sigma, kurum geneline daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve sorun çözümünün devamlılığını esas almaktadır.


 

Tam Zamanında Üretim

Üretim için gerekli olan stokların gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını ve sıfır stok çalışmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları;

Hatalı ürün sayısını sıfıra indirmek
Ön hazırlık süresini sıfıra indirmek
Stok düzeylerini sıfıra indirmek 
Taşıma süresini sıfıra indirmek


Yalın Yönetim

Üretim sistemini daha iyi, hızlı, ve daha az maliyet ile daha az mekana, çalışma saatlerine ihtiyaç duyan israflı uygulamaları ortadan kaldıran bir sistemdir. Süreçte yer alan kaynakların (madde, makine ve çalışan) minimum tüketimi ile sürecin tamamlanması işidir.

Tüm bu uygulama ve teknikleri üretim sistemi içerisinde süreçlere ayrılan her bölümde belli bir düzen çerçevesinde uygulanmaktadır rekabetin çok olduğu bu dönemlerde gerçek işletmeler bu iyileşme toplamının kârlılıkta, rekabetçilikte ve müşteri memnuniyetinde önemli kazanımlar getireceği düşünmektedirler.

 

Üretimde verimlilik analizi

Sürecin iyileştirilmesi üretimde önemli yer arz etmektedir. Üretim planlarında elde edilen sonuçlara giden yolda süreçlerin iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olduğunu Japon verimlilik merkezi de “Doğru olan işleri doğru biçimde ve ekonomik  bir çalışma ile gerçekleştirmeyi hedefleyen  akıcı bir yaşam biçimi” tanımıyla verimlilik kavramını açıklamaktadır.


 

Atık malzeme kontrolü

Malzeme, çalışma saatleri, enerji veya boş zamanı gibi atıklardan söz edebiliriz. Bu atıkların kontrolü, özellikle maddi atıkların üretim bandının başında yani girdi malzemesini az tutarak verimliliği artırabiliriz bir diğer yöntem ise kullanılan malzemeyi geri dönüşüm yapmak ya da satışını yaparak verim elde etmek
 

Mevcut iş akışının incelenmesi

Amaç; akışı sorunsuz hale getirmek mevcut olan prosedürleri, iletişim araçlarını ve kaynakları olduğu kadar üretim için gerekli kişilerin, teknolojilerin ve süreçlerin de analiz edilmesi gerekmektedir.

 

İş süreçlerinin güncellenmesi

İş süreçleri devamlı olarak kendisini geliştiren bir normdur ve devamlı olarak gelişen teknolojiye bağlı olarak güncellenmesi gerekmektedir. Her yöntem ve her akış kayıta alınarak proje yöneticilerine bildirilir. Değişimler ve eklemeler yapılır.
 

Çalışan eğitimine yatırım yapmak

Değişen süreci ve üretim zeminlerini her zamankinden daha verimli hale getirmek için yeni bir teknoloji bulunmaktadır. Bu yeni teknolojik makinaları işçilerin kullanmaları ve işçilerin daha ileri uzmanlık becerilerini sürdürmeleri için düzenli eğitime erişmeleri gerekecektir. İşçilerin eğitimi de hata oranını azaltacak kaliteyi artıracaktır.
 

Gerçekçi beklentiler

Müşteri ihtiyaçlarını istekleri doğrultusunda dakiklik, yüksek kaliteli çıktı ve güvenli prosedürlerin birleşimini sağlayan gerçekçi, net bir şekilde tanımlanmış hedefler koymak önemlidir.
 

Bakıma yatırım

Alınan yeni ekipmanlar optimum seviyede çalışmalarını sürdürebilmeleri için düzenli bakım yapılması gerekmektedir. Çalışanların ekipmanların durumunu takip etmeleri bir sorun halinde hızlı ve vakit kaybetmeden bakım yapmaları zaman ve üretkenlik hızı açısından önemlidir.
 

Üretimde İşbirliği

Tüm bu verimlilik yöntemlerinin gerçekleşmesi grup çalışmalarına ve çalışan birlikteliğine bağlıdır. Bir ortamda ne kadar sıcak ilişki ve destek varsa o işte ortaya mükemmel çıktılar çıkartılabilmektedir.Kaynak:

► prowmes.com
► yalın düşünce, altı sigma ve kısıtlar teorisi (Jeff Cox, Dee Jacob, Suzan Berglang)


 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar