elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

MATLAB DERSLERİ :
Matrix İşlemleri ve Grafik Oluşturma |
Elektrikport Akademi

İlk dersimizde sizlere Matlab' ın tanıtımı ve matrix oluşturmayı detaylı olarak anlatmıştık. Bu dersimizde ise sizlere MATLAB' da Matris işlemleri ve fonksiyonların grafiğini nasıl çizeceğimiz hakkında bilgi vereceğiz ?A- A+
23.10.2012 tarihli yazı 158563 kez okunmuştur.

Vektörler ;

Matlab' da tanımlayacağımız tek satırlık matrislere vektör denir.
 

fx >> a= [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] // (Enter) Program Girdisi 
   
   a=
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 // Program Çıktısı

0 ile 10 arasında 2 şer 2 şer artan elemanlardan oluşan vektör tanımlayalım.
 
fx >> t= 0:2:10 // (Enter) Program Girdisi 
   
   t=
     0 2 4 6 8 10 // Program Çıktısı


Fonksiyonlar;

Matlab; sin, cos, log, exp, sqrt gibi pek çok fonksiyonu içerir. "pi" gibi sabitler,   -1’in karekökünü simgeleyen "i" veya "j" gibi sabitler de bulunmaktadır. 
 
fx >> sin(pi/4) // (Enter) Program Girdisi 
   
   ans=
     0,7071 // Program Çıktısı
 
Grafik Çizdirme;

Örneğin y= sin (x) fonksiyonunun grafiğini çizdirelim.
fx >> x= 0:0.25:8; // (Enter) Program Girdisi
   y= sin(x);  // (Enter) Program Girdisi
   plot(x,y)   // 

Burada 0 ile 8 arasında 0.25 aralıklarla sinüsin değerleirini gösteren sinüs grafiğini çizdirdik.


Polinomlar;


y=x^4+9x^3-15x^2-2x+21  polinomu programa aşağıdaki şekilde yazılır;

x değişkenin köklerini bulmak için
fx >> x=[4 9 -15 -3 21]  // (Enter) 
   
   x=
     4 9 -15 -3 21 // Program Çıktısı
   
fx >> r=roots(x) // (Enter)

   r=
   
    -3.1901    
    -1.1007
    1.0204 + 0.673i
    1.0204 - 0.673i

     
  
Görüldüğü gibi x =[..] köşeli parantezi içine en yüksek dereceden küçük dereceye doğru değişkenin katsayıları girilir, denklemde olmayan değişkenler için ise 0 yazılabilir.  Örneğin;   y=x^4+x^2= 0 İki polinomun çarpılması (x+8) (x^2+4x+8) = x^3+12x^2+40x+64  Burada kullanacağımız kod ise conv komutu, ilk olarak y= x+8, t=x^2+4x+8 olmak üzere iki polinomu giriyoruz.
fx >> y=[1 8]  // (Enter)
   
   y=
    1 8

>>  t= [1 4 8] // (Enter)

  
   t=
     1 4 8

>>  z=conv(y,t) // (Enter)


   z=
    1 12 40 64

Görüldüğü gibi sonucumuz z = x^3+12x^2+40x^1+64

Matrisler:


Matrisler,geçen yazıda da bahsettiğimiz gibi tıpkı vektörler gibi girilir, her satır birbirinden noktalı virgülle ayrılır.
 

B=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]     veya aşağıdaki şekilde yazılır;
 
B= [1   2   3   4
      5   6   7   8
      9 10 11 12 ]
 

Matrisin transpozesi

C=B’


İki matrisin çarpımı

C = A*B
 
(Sadece aynı indisli matrisleri çarpmak için kullanılır.)
 

Kare matrisin kuvveti

Örneğin küpü
 
X = B^3   şeklinde girilerek bulunur.
 

MatrisinTersi;

X=inv(B)
    

DİKKAT:  Matlab da açı değerlerini girerken RADYAN cinsinden girildiğini unutmamalıyız örneğin sin(180) in değeri için sin(pi) yazmalıyız.
 

Gelecek derste matlabın kod dosyası olan “.m” uzantılı dosya açmak , kaydetmek ve ufak kodlar yazmaya başlayacağız .Onur ÖZBİRECİKLİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Müh.
Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar