elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Her Açıdan
"Rüzgar Enerjisi"

Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte enerji tüketimi artmakta ve buna paralel enerji tüketiminde de artış olmaktadır. Günümüzde en çok rağbet gören enerji kaynağı fosil yakıtlarıdır. Fakat bu enerji kaynaklarının rezervleri kısıtlı olduğundan zamanla tükenecektir. Bu durumda enerji elde etmek için alternatif enerji kaynaklarından faydalanmak bir zorunluluk haline gelecektir. Bu alternatif enerji kaynaklarının; ekonomik, çevre dostu ve verimlilik unsurlarını barındırması gerekmektedir. Enerji ihtiyacının karşılanması için tek çözüm yolu olmasa da rüzgâr enerjisi yenilenebilir kaynak olması nedeniyle değerlendirilmesi gereken önemli bir kaynaktır.A- A+
04.03.2014 tarihli yazı 15719 kez okunmuştur.
Bu makalemizde;

 Rüzgâr Enerjisi Nedir?
Rüzgâr Enerjisinden Neden Yararlanmalıyız?
Rüzgâr Türbini ve İç Yapısı
 Rüzgâr Türbinleri Nasıl Çalışır?
 Çalışma Prensibi

başlıkları detaylı bir şekilde incelenecektir.► İlginizi Çekebilir:  Manisa'da 35 MW'lık Yeni Rüzgar Santralı
 
  


Rüzgâr Enerjisi Nedir?


Rüzgâr; güneş enerjisi türüdür. Güneş; karada belirli bir bölgeyi ısıttığında, bölgenin etrafında konvansiyonel enerji oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı ile rüzgar oluşur. Aklımıza “Rüzgar sayesinde enerjiyi nasıl edebiliriz?” sorusu gelecektir. Şöyle açıklayalım; Rüzgâr yoluna pervane koyulursa, rüzgâr hareket  enerjisinin bir kısmını bu pervaneye iletir. Böylece rüzgar enerjisi oluşur. 

Rüzgâr Enerjisinden Neden Yararlanmalıyız?

Şimdiye kadar yazımızda konumuzla ilgili bilgi sahibi olma amaçlı konulara değindik. Bu alt başlığımızda fosil yakıtlara  alternatif  kaynak olabilecek birçok yenilenebilir kaynak içinden “Neden Rüzgar Enerjisi Kullanılmalıdır” sorularına cevap vermeye çalışacağız.

Rüzgâr gücünden elektrik üretimi, sadece enerji sektörüne değil aynı zamanda ekolojik dengenin de bozulmadan korunmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Rüzgâr enerjisi santrallerini tamamen ülkemizin özkaynaklarını kullanarak inşaa edebilir, kurulduğu yerden kolayca sökülebilir, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan çevre dostu ve kurulumunda arazi bakımından az yer gerektiren tesislerdir. Rüzgâr enerjisi ile üretilen elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji grubu içerisinde yer alır.
                   


 

Rüzgâr Türbini


Rüzgâr türbinleri, rüzgâr enerji santrallerinin temel elemanıdır. Hareket halindeki rüzgar enerjisini, kinetik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir.
 

 
Rüzgar türbinleri temel yapı olarak 3 ana bölümden oluşur

 
 

 
► Pervane Kanatları:

Hareket halindeki rüzgâr pervanenin kanatlarına çarparak onu döndürmeye başlar. Bu sayede rüzgâr enerjisi ile hareket enerjisi elde edilmiş olur. Pervaneler  rüzgârın hareket yönü ile aynı yönde dönecek şekilde tasarlanmışlardır. Türbin pervaneleri uçak pervanelerine benzer bir tasarım kullanılarak oluşturulmuştur. Bu tasarım şeklinde pervanenin bir yüzeyi yuvarlatılmışken diğer yüzeyi daha düzdür.

 
► Şaft:

Pervanenin dönmesiyle çalışmaya başlayan şaft, motoru harekete geçirir ve motor çıkışında elektrik enerjisi elde edilmesine katkı sağlar.

 


 
► Jeneratör(Üreteç):

İçinde bobin bulundurur. Motor hareket ettiği zaman bobin sayesinde elektromanyetik indüksiyon meydana gelir. Bunun sonucunda da alternatif akım (AC)oluşur. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanır veya direk alıcılara gönderilir.


 

 

 


 
► Çalışma Prensibi

Günümüzdeki rüzgâr türbinleri rüzgâr enerjisini en verimli şekilde kullanabilmek için aerodinamik prensiplerini kullanır. Rüzgâr türbininin pervanesine rüzgâr tarafından iki farklı aerodinamik kuvvet uygulanır. Bunlardan biri rüzgâr yönüne dik kaldırma kuvveti, diğeri ise rüzgâr yönüne paralel sürükleme kuvvetidir. 
EMRE İŞCEN

 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar