elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

EPDK 2011-2015 Stratejik Plan

EPDK'nın yayınladığı “2011-2015 Stratejik Planı”nda dört stratejik amacın ortaya konulduğu belirtiliyor. Stratejik amaçların oluşturulması aşamasında, Kuruma görev ve sorumluluk veren kanunların amaç ve kapsam maddeleri, kurum çalışanları ve paydaşların görüş ve beklentileri, temel strateji belgelerinde EPDK'ya biçilen roller ve diğer ülkelerin piyasa düzenleyici kurumlarının stratejik plan çalışmalarından yararlanıldığı belirtiliyor.A- A+
11.07.2011 tarihli yazı 4663 kez okunmuştur.

Kurumun stratejik amaçları, özet olarak şu şekilde.


1. Adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak:


Faaliyetlere izin verme sürecinde etkinliğin artırılması Yatırımlar için gerekli taşınmazların temin süresinin kısaltılması Denetimde Etkinliğin Arttırılması Piyasa Açıklığı ve Rekabetin Artırılması Mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması


2. Piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak


Ürün ve hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini sağlamak Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin mali sürdürülebilirliklerini sağlamak Hizmet ve mal üretiminde fiyat etkinliğini sağlamak


3. Etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak


Lisans Sahiplerinin Faaliyetlerini Daha Etkin İzlemek Zamanında ve Güvenilir Raporlama Yaparak Paydaşları Bilgilendirmek


4. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek


Kuruma karşı yöneltilen her türlü ihtilafın, hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Kurumun erişilebilirliğini arttırmak Yönetsel becerileri geliştirmek ve yetkinlikleri artırmak Bilgi yönetim sistemin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması


EPDK'nın 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik planını indirmek için buraya tıklayınız. 


 
 


 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar