elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

ENTES Enerji İzleme Platformu |
Enerji Doktoru

ENTES, Yeni Nesil Enerji İzleme Platformu Enerji Doktoru ile enerjiyi kolaylıkla yönetilebilir bir kavrama dönüştürüyor. ENTES Enerji Doktoru ile kompanzasyon ve enerji takibi artık çok daha kolay. Enerji Doktoru'nun benzersiz kompanzasyon ve enerji kalitesi özelliklerini; yeni hesap oluşturarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.A- A+
25.10.2023 tarihli yazı 6244 kez okunmuştur.
Enerji yönetiminin en kritik bileşenlerinin başında enerjinin izlenmesi gelmektedir. Enerjinin izlenmesi ise, enerji kaynaklarının tüketimlerinin anlık veya periyodik olarak ölçülerek veri tabanına kaydedilmesi ve bir arayüzle raporlanması işidir. Tesisler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, reaktif ölçüm yapmak isteyen yerler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük endüstriyel tesisler, ulaşılması ve takibi zor olan yerler vb işletmelerde enerji verimliliğini artırmak için enerji tüketimlerini ölçmek, ölçülen sonuçları analiz etmek ve bu sonuçlara göre enerji verimliliğine yönelik önlemler almak kritik öneme sahiptir.

Bir işletmenin giderlerinin başında gelen enerji fiyatları üretimde ve hizmet sunmada maliyetleri oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle günümüzde enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirgemek her zamankinden daha da önemli duruma geldi. Enerji tüketimini kontrol altına alınması ve düzenli izlenmesi sonucunda kayıp ve kaçakları önleyerek enerji verimliliği artırılabilir, reaktif tüketim analiziyle ceza önlenebilir, enerji kalite analiziyle cihazlar ve ekipmanlar zararlardan korunabilir ve genel olarak tasarruf edilen bütçe ile yatırımlara yön verilebilir. Enerji izleme sistemi, işletmelere getireceği faydalar ile enerji giderlerine ayrılan bütçeyi düşürecek ve kendisini kısa sürede ödeyecek bir yatırım olmaktadır.

Enerjiyi izleme sistemlerinde, şebeke analizörleri, güç üniteleri, reaktif güç kontrol röleleri, enerji ölçerler vb cihazlar ile izlenen sistemden alınan bilgileri anlık olarak analiz etmek ve kaydedebilmek için de enerji izleme yazılımları kullanılmaktadır. Enerji izleme yazılımı ile enerji sistemi anlık olarak izlenir ve yüklerin mevcut durumu takip edilebilir. Enerji izleme yazılımları sayesinde oluşturulan raporlar neticesinde geçmiş enerji tüketim verilerinin analizi, gelecekteki enerji kullanımını planlamanın yanı sıra geçmişte yapılan gereksiz tüketimleri tespit edebiliriz. Bu analizin amacı, enerji kullanımı ile enerji kullanımını etkileyen faktörler arasındaki matematiksel ilişkileri belirlemektir.► Genelde enerji izleme yazılımı olarak bilinen sistemler elektrik akışını takip eder. Enerji izleme, sistemdeki aydınlatma armatürleri, endüstriyel makinalar, klima santralleri, asansörler, yürüyen merdivenler gibi tüm cihazların elektrik kullanımlarını toplam veya detaylı olacak şekilde takip eder. Farklı varyasyonlarla raporlama da yapabilen yazılımların kullanımıyla reaktif güç ceza bedelleri, akım harmonikleri ya da gerilim dalgalanmaları gibi olası durumların vereceği zararlar ya da aşırı enerji kullanımıyla doğan yüksek fatura bedelleri ortadan kaldırılmış olur.

► Enerji takibi ile elektrik tüketiminden tasarruf elde eden firmalar, çevre dostu yaklaşımı ve enerji verimliliği politikalarıyla marka değerini de yükseltir. Ayrıca enerji takip yazılımı, analizör, sayaç gibi ekipmanlar için ayrılan bütçe, maddi kayıpların engellenmesi ve elektrik faturasının düşürülmesiyle birlikte kısa sürede amorti edilir.

 
"ENTES Uzaktan İzleme Çözümleri, ölçülen elektriksel parametrelerin tek bir merkezden izlenmesini ve analizini gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. “Enerji Doktoru” ve “Enerthings” yazılımları ile uzak noktalardaki parametreler analiz edilerek kıyaslanabilmektedir. Bu sistem ile kompanzasyon takibi yapılabilir, farklı noktalardaki enerji tüketimleri karşılaştırılabilir ve enerji maliyetlerinde iyileştirme sağlanabilir. "
 

Enerji Doktoru ile enerjinizi her an her yerden izleyin!Enerji Doktoru
ile reaktif oranlarınızı kolaylıkla takip edebilir, reaktif bedel ödeme riskiniz oluştuğunda uyarı ve alarmlar ile bilgilendirilirsiniz. Enerji kalitenize ilişkin gösterimlerle elektronik cihazlarınızın arızalanmasını engelleyebilir, karşılaştırmalı tüketim özeti gösterimi ile enerji verimliliği sağlayabilirsiniz.

Reaktif bedel ve kalitesiz enerjinin yol açabileceği arıza maliyetlerini üstlenmek istemeyen işletme yöneticileri, Enerji Doktorunu tercih ederek; Kompanzasyon Doktoru’nun özelliklerine ilave olarak Enerji Kalitesi ve Enerji Verimliliğine ilişkin özellikleri de kullanabiliyor.

 
► İlginizi Çekebilir: Reaktif Ceza Nedir? Nasıl Engellenir?


Enerji Doktoru ile;

• Reaktif oranlarınızı kolaylıkla takip edebilir,
• Reaktif bedel ödeme riskiniz oluştuğunda uyarı ve alarmlar ile bilgilendirilir,
• Enerji kalitenize ilişkin gösterimlerle elektronik cihazlarınızın arızalanmasını engelleyebilir,
• Karşılaştırmalı tüketim özeti gösterimi ile enerji verimliliği sağlayabilirsiniz.
• Rapor çıktıları, rapor arayüzü tarafından pdf, excel, e-mail ve grafik formatlarında alınabilir.
• Sanal donanım ekleme özelliği, gerçek cihazların verilerini kullanarak farklı sonuçlar üretebilir ve yeni bir cihaz gibi görünen bir görüntü oluşturabilir.
• Tarifeler bölümünde, tüketim raporları birim-fiyat ve tutar olarak gösterilir.
• ENTES.NET özelliği, sahadaki cihazları anlık olarak izlemek ve bağlantı kontrolleri yapmak için lisans satın alımı gerektirmeden offline olarak kullanılabilir.
• Enerji Doktoru yazılımı, lisans sayısını yönetmek için esnektir ve ihtiyaç duyulduğunda mevcut sisteme yükseltilebilir.
• TEP(Ton eşdeğer petrol) ile maliyet gösterimi.


Enerji Doktoru, kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

Gerçek zamanlı enerji tüketimi izleme, enerji kalitesi analizi, kompanzasyon yönetimi, enerji verimliliği raporlama, enerji maliyetleri analizi ve Bulut tabanlı veya yerel kurulum öne çıkan özellikleridir.

Enerji Doktoru ile ilgili detaylı bilgi için www.enerjidoktoru.com 'u ziyaret edebilirsiniz. 


Enerji Doktoru Firmalara Hangi Özellikleri Sunuyor?


Enerji Doktoru, ENTES Enerji Analizörünün ölçtüğü akım, gerilim ve enerji tüketim parametrelerini anlamlandırarak, firmaların enerji kalitesine ilişkin gösterimler olarak sunuyor. Sınırların üzerindeki durumlarda firma yetkililerini yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriyor ve yol gösteriyor. Aynı uyarı ve alarmları ENTES çözüm ortakları ile de paylaşarak siz ilgilenemeseniz bile çözüm ortaklarımızın enerji kalitenizi optimum düzeyde tutmasını sağlıyor.

Firmaların enerji verimliliği sağlayabilmesi için; belirli bir tarih aralığı seçmesine olanak sağlayan, her şubesinin, şubelerdeki kaynaklarının hatta makinelerinin tüketimlerinin analiz edilmesine, istenirse karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlayan Enerji Tüketim İstatistikleri sunuyor.

Tüm bunların yanında, sadece Enerji Doktoru’nda sunulan “Kademe Bakımı” özelliği ile kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin kapasiteleri takip edilebiliyor. Aslında önleyici bakım olarak da adlandırabileceğimiz bu özellik sayesinde, kritik seviyeye düşen kondansatörler için uyarı ve alarm bildirimleri gönderilerek, sisteme olumsuz etki yaratmadan önce kondansatörlerin değiştirilmesi sağlanıyor.

ENTES, tüm bu özelliklere sahip Enerji Doktoru’nu, tanıtıma özel olarak çok uygun aylık lisans fiyatları ile sunuyor. Siz de hem reaktif bedel ödeme riskini almak istemiyor hem de enerji kalitenizi ölçmek, enerji tüketim verilerinizi analiz etmek istiyorsanız www.enerjidoktoru.com adresinden bize ulaşabilir, ücretsiz olarak sunulan demo uygulamasıyla Kompanzasyon Doktoru’nun tüm özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

 

Enerji Doktoru ile Jeneratör İhtiyacınız Takipte


Enerji kesintisi ve işgücü kaybı yaşamadan önce ENTES Çözüm ortağınız tarafından tesisiniz için en uygun çözüm uygulanırken siz de bu önleyici bakım hizmetinin rahatlığını yaşarsınız.

Jeneratör kapasitesinin doğru belirlenmemiş olması, hesapta olmayan iş gücü kayıpları yaşamanıza, makine ve ekipmanlarınızın arızalanmasına ve yüklü bakım onarım maliyetleri ile karşılaşmanıza neden olabilir.

Jeneratör kapasitesinin başlangıçta doğru belirlenmiş olması kadar kapasite ihtiyacının zaman içerisinde takibi de son derece önemlidir. Çünkü tesisinize yeni bir makine dahil etmeniz gibi yük artmasına neden olacak değişiklikler, jeneratörden almanız gereken güç ihtiyacınızı arttıracak ve jeneratörün yetersiz kalmasına neden olabilecektir.

Jeneratörünüzün yetersiz kalması durumunda ise aşırı yüklenme nedeniyle jeneratör arızaları ile karşılaşabileceğiniz gibi üretilen enerjinin kalitesinin düşmesi nedeniyle tesisinizde çok daha büyük sorunlar yaşamanız da muhtemeldir.

Örneğin; akım ve gerilim değerlerindeki dengesizliklerden dolayı makineleriniz arızalanıp üretim hatlarınız durabilir, maliyeti yüksek elektronik cihazlarınız zarar görebilir veya hayati önem taşıyan kritik noktalarınıza hiç enerji verilemeyebilir.
Ama endişe etmeyin

ENTES enerji verimliliği donanımlarına ve Enerji Doktoruna sahipseniz kötü sürprizler ile karşılaşmazsınız.

Çünkü ENTES donanımları jeneratörünüzün devreye girdiğini anlayarak, yük ihtiyaçlarını Enerji Doktoru ile paylaşır. Enerji Doktoru ise tüm bu verileri analiz ederek tesisinizde kullandığınız jeneratör kapasitesi ile karşılaştırır. Eğer jeneratör gücünüz yetersiz ise hem sizi hem de ENTES çözüm ortağınız uyarır.

Enerji kesintisi ve işgücü kaybı yaşamadan önce ENTES Çözüm ortağınız tarafından tesisiniz için en uygun çözüm uygulanırken siz de bu önleyici bakım hizmetinin rahatlığını yaşarsınız.Ücretsiz Demo Hesabı
 Oluşturmak İçin Tıklayın

 

Enerji Doktoru ile Kademe İzleme


Kondansatörleriniz ENTES kalitesini yansıtan ve uygun koşullar altında 130.000 saate kadar tam kapasite ile çalışma ömrü sunan ürünler ile değiştirilirken, kompanzasyon sisteminiz sorunsuz çalışmaya devam eder, sizin de kafanız rahat olur.

Kompanzasyon sistemlerinde reaktif güç kontrol röleleri, ihtiyaç duyulan reaktif gücü hesaplayarak kademelere bağlı kondansatörleri devreye alır veya çıkarır.

Kondansatörler; pil mantığında, devreye alınıp çıktıkça şarj/deşarj olan sarf malzemeleridir ve hem kalitelerine hem de çalışma şartlarına bağlı olarak belirli ömürleri vardır. Ortam sıcaklığının artması, akım ve gerilimdeki değişimler gibi etmenler kondansatörü oluşturan malzemeler üzerinde kimyasal olarak olumsuz etkide bulunurlar ve ömürlerinin azalmasına neden olurlar.


Sistemin sağlıklı çalışmasının sürekliliğini sağlamak için kondansatör kapasitelerinin belirli periyotlarda kontrol edilmesi, kapasitesi azalmış kondansatörlerin yenileri ile değiştirilmesi gerekir.

Kontrollerinizin düzenli yapılmadığı durumlarda, kondansatörlerinizin kapasitesi tükendikçe sisteminiz doğru tasarlanmış olsa dahi siz farkında olmadan, ilk aylarda dikkat çekmeyecek miktarlarda, daha sonraki aylarda ise yüksek reaktif ceza bedelleri ile karşılaşmanız çok olasıdır.

Siz bunu dert etmeyin diye Enerji Doktoru "Kademe Bakımı" özelliği ile kademelerinizdeki kondansatör güçlerini sürekli takip eder ve biten kondansatörlerin değişimi için hem sizi hem de ENTES Çözüm Ortağınızı uyarır.

Kondansatörleriniz ENTES kalitesini yansıtan ve uygun koşullar altında 130.000 saate kadar tam kapasite ile çalışma ömrü sunan ürünler ile değiştirilirken, kompanzasyon sisteminiz sorunsuz çalışmaya devam eder, sizin de kafanız rahat olur.

Kaynak:Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar