elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

EMO'dan Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik
(ATEX) Sempozyumu

Geçtiğimiz günlerde iş yerlerinde yaşanan patlamaların ardından kamuoyu gündemini işgal etmeye başlayan parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenlik sorunu, Elektrik Mühendisleri Odası'nın öncülüğünde ATEX Sempozyumu ile masaya yatırılıyor.A- A+
21.09.2011 tarihli yazı 9477 kez okunmuştur.

Elektrik, Çevre, Jeoloji, Kimya, Maden ve Petrol Mühendisleri Odası'nın ortak etkinliği olarak ATEX Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011 tarihleri arasında Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Elektrik Mühendisleri Odası sekretaryasında gerçekleştirilecek olan etkinliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), BOTAŞ, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) ve Phoenix Contact destekliyor.Ankara'da OSTİM'de art arda yaşanan patlamaların ardından kamuoyu gündeminde de giderek önemli yer tutmaya başlayan parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenlik sorunu, EMO'nun sekretaryalığında gerçekleştirilecek sempozyumda; mevzuat, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim ve ürün belgelendirme olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacak.Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğalgaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları, ilaç sanayi, gıda sanayinin bazı kolları gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile uğraşan birçok sanayi sektöründe normal çalışmada, arıza veya bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı sıvı buharı gibi nedenler ile), patlayıcı ortam oluşmaktadır. Bu ortamlar ile ilgili düzenlemelerin genel adı ATEX Direktifleri olarak anılmaktadır. Bu konuya yönelik olarak EMO sekretaryasında ilk kez düzenlenecek olan sempozyumda, bu alandaki sektörlerde çalışanlar, üreticiler, ürün geliştirenler, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcıları bir araya gelecek.Sempozyum ilk gün açılış konuşmalarıyla başlayacak. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Yapıcı, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vehbi Günan ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu'nun da yer aldığı açılış konuşmacıları kapsamında TPAO, TSE; GAZBİR, MKE, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan temsilcilerin de olması bekleniyor.Aynı gün öğleden sonra Almanya Ulusal Ölçüm Enstitüsü'nden (PTB) Uwe Klausmeyer "AB Mevzuatı Bağlamında Patlamadan Korunmanın Temel Noktaları ve Geleceğe Bakış", Phoenix Contact Electronic Gmbh'dan Wilfried Grote "İşlevsel Güvenlik Seviyesi (SIL)" konulu sunumlarını gerçekleştirecekler.İkinci gün, sabahtan "ATEX Ürün Belgelendirme ve Test İşlemleri" başlıklı oturum; öğleden sonra da "İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazaları ve Kaza İstatistikleri" ile "Yangın ve Yangından Korunma" başlıklı oturumlar yapılacak.Sempozyumun son gününde ise "Tesislerde Projelendirme ve Ruhsat İşlemleri" başlıklı oturum düzenlenecek. Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan "Ulusal Mevzuat ve Uygulamaları" başlıklı panel ile sempozyum çalışmaları tamamlanacak. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık'ın yöneteceği panele strong>EMO'dan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Yapıcı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Salih Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan Özlem Özkılıç, TSE'den Gürsel Eratak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Belediyeler Birliği'nden birer temsilci katılacak.Tarih: 22-23-24 Eylül 2011


Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu Necatibey Cad. No: 57 Kızılay/ANKARA


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.