elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Cep Telefonu Gerçekten Spermleri Öldürebilir mi?

Cebinizde çalan cep telefonunuzun müziği, spermleriniz için bir cenaze marşına dönüşebilir. Hele ki iki telefon kullanıyorsanız, bu bir senfoni haline gelebilir. Genel olarak cep telefonlarının potansiyel zararları konuşulurken konu her zaman yaydığı radyasyondan dolayı kalp, beyin rahatsızlıkları üzerine olsa da cep telefonlarının erkekler üzerinde sperm sayısında ve verimliliğinde azalmaya yol açtığına dair ciddi araştırmalar var. Bu yazımızda cep telefonlarının erkeklerdeki üreme fonksiyonlarındaki etkilerini ve bu konuda yapılan deneylerini bulacaksınız.A- A+
14.06.2014 tarihli yazı 17191 kez okunmuştur.
Farklı ülkelerde yapılan cep telefonu radyasyonuna maruz kalan spermlerdeki değişikliklerin incelendiği araştırmalara göre cep telefonunu belinde ya da cebinde taşıyan erkeklerde sperm sayısı, hareketliliği ve diriliği daha az oluyor. Buna ek olarak ise oksijen içeren reaktif moleküllerin artışı, oksidatif stres, DNA hasarı ve sperm morfolojisindeki değişiklikler gibi spermlerdeki hasarlanma belirtilerinde artışa neden oluyor. Bu durum hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle de paralellik gösteriyor.
 

Uzmanlar, üreme faaliyetlerinde direkt etkiye sahip olduğu için erkekleri cep telefonlarını ön ceplerinde taşımamaları konusunda uyarıyor.
 

Rakamsal olarak ifade edersek EWG (Enviromental Working Group)'un değerlendirmelerine göre cep telefonunu ön cebinde ya da bel kemerinde taşıyanlar diğer cep telefonu kullanıcılarına göre % 11 daha az sperme sahipler.

Diğer bir teste göre ise cep telefonunu kemerinde taşıyan ve beş günlük test süresince gün boyunca yoğun olarak kullanan erkeklerde yüksek derecede hareketli sperm sayısında % 19 azalma görüldü.

Günde bir saatten fazla telefonla konuşan erkeklerin, günde 15 dakikadan az konuşan erkeklere kıyasla % 17 daha az yüksek derecede hareketli sperme sahip oldukları görüldü.


 


Bugüne kadar cep telefonu kullanımının spermlerin sayısı ve kalitesi ile ilişkisini ele alan deneylerden 5 tanesini aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

 
1.
Deneyin Yapılış Şekli: 
27 erkekten sperm örnekleri alındı ve laboratuvar koşullarında cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı.

Radyasyona Maruz Kalma ŞekliTest edilen spermler 5 dakika boyunca 900 MHz'deki GSM cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı.

Buluş: Radyasyona maruz bırakılan spermlerde hızlı gelişen sperm sayısında % 13'ten % 9 a bir düşüş, yavaş gelişen sperm sayısında ise % 44'ten % 34'e bir düşüş gözlendi. Hareketsiz sperm sayısı ise %39'dan % 51'e çıktı.

Referans: Erogul O, Oztas E, Yildirim I, Kir T, Aydur E, Komesli G, et al. 2006. Laboratuvar ortamında cep telefonundan oluşan elektromanyetik radyasyonun sperm hareketliliği üzerindeki etkileri.  Arch Med Res 37(7): 840-3.

2.
Deneyin Yapılış Şekli: 
2004-2006 yılları arasında infertilite (kısırlık) kliniğine başvuran 304 erkeğin sperm parametreleri üzerine araştırma yapıldı.

Radyasyona Maruz Kalma ŞekliVerdikleri cevaplara dayalı olarak gönüllülerden 99'u cep telefonu kullanmayan olarak, 157'si 1-2 yıl boyunca gelişigüzel cep telefonu kullanan, 48'i ise 2 yıldan fazla süredir düzenli cep telefonu kullanıcısı olarak sınıflandırıldı.

Buluş: Sıradan cep telefonu kullanıcılarının % 16.7' sinde, cep telefonu kullanmayanların % 55.6'sına göre karşılaştırıldığında benzer, yani normal sperm morfolojisi görüldü. Sıklıkla cep telefonu kullananların % 35'inde ise sperm hareketliliği, cep telefonu kullanmayanların yarısı çıktı. Cep telefonu kullanmayanların sadece % 9'unda gözle görülür düşüşler görüldü.

Referans: Wdowiak A, Wdowiak L, Wiktor H. 2007. Cep telefonu kullanımının erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Ann Agric Environ Med 14(1): 169-72.

3.
Deneyin Yapılış Şekli: 
2004-2005 yılları arasında kısırlık baş gösteren 361 erkeğin spermleri incelendi.

Radyasyona Maruz Kalma ŞekliGönüllülerin verdikleri cevaplara göre cep telefonu kullanım seviyeleri 4 gruba ayrıldı: kullanmayanlar, günde 2 saatten az kullananlar, günde 2-4 saat arası kullananlar ve günde 4 saatten fazla kullananlar.

Buluş: Günde 4 saatten fazla cep telefonu kullanan hastaların cep telefonu kullanmayanlara göre  sperm sayısı % 42, sperm hareketliliği ise % 33 daha azdı. Cep telefonu kullananlarda normal morfolojiye sahip sperm sayısı ise telefon kullanmayanların yarısıydı. Cep telefonu kullanım sıklığı arttıkça normal morfolojideki sperm sayısında azalma görüldü.

Referans: Agarwal A, Deepinder F, Sharma RK, Ranga G, Li J. 2008. Cep telefonu kullanımının üreme hastalıkları kliniğine başvuran erkeklerin sperm analizleri üzerindeki etkisi: Bir gözlem deneyi. Fertil Steril 89(1): 124-8.

4.
Deneyin Yapılış Şekli: 
23 sağlıklı donörden ve 9 kısır hastadan alınan sperm örnekleri laboratuvar koşullarında cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı.

Radyasyona Maruz Kalma ŞekliÖrnekler 850 MHz frekansta, 1 saat boyunca konuşma modundaki bir GSM telefonu radyasyonuna maruz bırakıldılar.
 
Buluş: Cep telefonuna maruz bırakılan spermlerin hareketliliğinde % 52'den % 49'a, spermlerin viyabilitesinde (yaşayabilme kabiliyetlerinde) % 59'dan 52'ye bir azalma görüldü. Buna ek olarak, reaktif oksijen türlerinin düzeylerinin iki katına çıktığı ve oksidatif stresin bir ölçüsü olarak toplam antioksidan kapasitesinin azaldığı gözlenmiştir.

Referans: Agarwal A, Desai NR, Makker K, Varghese A, Mouradi R, Sabanegh E, et al. 2009. Laboratuvar ortamında cep telefonlarından yayılan radyo frekansındaki elektromanyetik dalgaların (RF-EMW) erkek spermi üzerindeki etkileri. Fertil Steril 92(4): 1318-25.
►İlginizi Çekebilir: Elektromanyetik Alan Gerçeği

 
5.
Deneyin Yapılış Şekli: 
12 sağlıklı gönüllüden alınan saflaştırılmış sperm örnekleri laboratuvar koşullarında cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı.

Radyasyona Maruz Kalma ŞekliÖrnekler 2 W/kg SAR değerinde, 1 saat boyunca 900 MHz GSM cep telefonu radyasyonuna bırakıldılar.

Buluş: Cep telefonuna maruz bırakma işleminin spermlerde verimliliği etkilediği ortaya çıktı. Maruz bırakılan spermin baş bölgesi % 50 oranında küçüldü. Sperm-oosit etkileşimi radyasyona maruz kalmayanlara göre % 50 azalmıştır.

Referans: Falzone N, Huyser C, Becker P, Leszczynski D, Franken DR. 2011. 900 MHz GSM cep telefonu radyasyonunun, insan sperminin akrozom reaksiyonu, baş morfometrisi ve zonası üzerindeki etkisi.  Int J Androl 34(1): 20-6.
 

 


Kaynak:
EWG
Ozan Büyük Ozan Büyük Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar