elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yıldırımdan Korunma - Aktif Paratonerler Standardı Yayımlandı

Türkiye'de Paratonerler ile ilgili bir standart olmayışı nedeniyle, yıllardır kaliteli ve kalitesiz ürün ile üretici arasındaki farkı anlayabilmek pek mümkün olmuyordu. TSE tarafından 27.05.2016 tarihinde kabul edilen TS 13709 (Yıldırımdan Korunma - Aktif Paratonerler) standardı ile birlikte, bu işin de artık belli bir nizama göre yapılacak olması, paratoner sistemlerindeki standart dışı malzeme üretiminin ve uygulamalarının önüne geçecektir. Üretimin ve dizaynın belli bir standarda bağlanmış olmasının, kaliteli ürün ve üreticiyi de beraberinde getireceğine inanıyoruz. Detaylar yazımızın devamında...A- A+
27.07.2016 tarihli yazı 19783 kez okunmuştur.
TS 13709 (Yıldırımdan Korunma - Aktif Paratonerler) standardının TSE tarafından yayımlanması ile birlikte, ülkemizde önemli bir boşluk doldurulmuş oldu.

30 Haziran 2007 tarihinde 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: "Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ"in, Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi yedinci bölümünde yer verdiği "Aktif Paratonerler", ulusal bir standarda kavuşmuş oldu.


TS 13709 standardı yayımlanmadan evvelki süreçte, Türkiye'de faaliyet gösteren Aktif Paratoner imalatçılarının büyük kısmı, üretimlerini yurt dışındaki belirli standart ve normları göz önünde bulundurarak gerçekleştirmiş olsalar da; herhangi bir standart ve norma bağlı kalmaksızın üretim yapan bir kısım imalatçılar nedeniyle sektörde dengesizlikler meydana geliyordu. Haksız rekabete yol açan bu durum, müşterilerin kaliteli ürün temin edebilme yollarını da maalesef olumsuz etkiliyordu.


Diğer bir konu da Aktif Paratoner üreten firmalardan özellikle ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırmayı kendine amaç edinmiş olanların, ülkemizde güncel bir standard olmamasının neticesinde bir takım uluslararası ihalelerde bunu fırsat bilen yurtdışı rakiplerinin ihale şartnamelerine “üretici ülkenin kendi aktif paratoner standardı olacaktır” türü ifadeler kullanarak ihalelerden kolayca elenmelerine yol açmasıdır.Türk Standartları Enstitüsü tarafından dünyadaki en güncel Aktif Paratoner standardlarının incelenerek, ideal bir Aktif Paratoner başlığını tarif eden bir standardın ortaya konması, işini hakkıyla yapan üretici firmalar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bundan sonraki süreçte TSE ya da ilgili bakanlıklarca yayımlanacak "Paratoner Sistemine ait diğer ekipmanlar ve montaj hususları"nı içeren olası bir dökümanın, halihazırda yayımlanan standart ile birlikte sektöre büyük artılar sağlayacağı düşünülüyor. Üretici firmalar, TSE tarafından yayımlanan "TS 13709" no’lu Aktif Paratoner standardından yeterince memnun kalmakla beraber; konuyla ilgili TSE'ye başvuruda bulunarak, ilgili standart gerekliliklerini yerine getiren firmaların belgelendirme işlemlerinin de bir an evvel yapılması beklenmektedir.


Bu standard, doğrudan yıldırım darbesine karşı tesisleri ve açık alanları korumak için sağlanan erken akım yayan yıldırımdan korunma sistemlerinde kullanılan aktif paratonerleri kapsar. Standard, Türk Standardları Enstitüsü’nün Elektrik İhtisas Kurulu’na bağlı TK07 Yüksek Gerilim Teknikleri ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 27 Mayıs 2016 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
 

Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da göz önünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
 

Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır. 


Kaynak: