elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Türkiye’de Elektrik Piyasasının Liberalleşmesi ve Enerji Borsası

Türkiye'de elektrik ve enerji sektörü giderek büyümekte bunun sonucu olarak da belirli bir piyasa oluşmaktadır.Bu piyasanın arz güvenliğin sağlanması ve ekonomik açıdan liberal olması ayrıca kurulması planlanan enerji borsası ülkemiz açsından son derece önemlidir.A- A+
12.03.2013 tarihli yazı 14299 kez okunmuştur.

Elektrik Piyasasında Serbestleşme

Türkiye’de elektrik, enerji sektörü giderek büyümekte ve gelişmekte bunun sonucu olarak bu piyasalarda kaçınılmaz bir hareketlilik söz konusu olmaktadır.Özellikle son günlerde artan elektrik dağıtım özelleştirilmeleri bunun yanında EÜAŞ’a bağlı elektrik üretim santrallerinin özel şirketlere devredilmesi enerji piyasasının giderek liberalleştiğini göstermektedir.Enerjide arz güvenliğinin sağlanması ülkeler için oldukça önemli bir yere sahiptir.Sektörlerin rekabet gücünü artırabilmek için,,kaliteli enerjinin uygun fiyattan temin edilebilmesi ve verimli kullanılabilmesi gerekmektedir.Bu yönde atılan adımlar elektrik ve enerji  piyasasının rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasına yöneliktir.Bunun ülkemiz ekonomisi ve tüketiciler açısından birçok faydası vardır.Bunlardan bazıları ise;

►Rekabet ve serbest piyasa koşulları sektörde olumlu bir değişim yaratır, bunun yanında nihai tüketiciye daha uygun maliyetle daha üstün hizmet kalitesi olarak yansır.
►Tüketiciye daha fazla seçenek ve tercih hakkı doğar.
►Oluşan piyasa rekabetiyle fiyatların düşme ihtimali artmakta ve hizmet kalitesi yarışı yaşanmaktadır.
►Tekelleşmenin getirdiği seçeneksizlik ortadan kalkar ve talepkar bir piyasa oluşur.
 

Bu ve bunun gibi birçok avantajı vardır elektrik ve enerji piyasaındaki liberalleşmenin.Avrupa ülkelerindeki serbestleşmenin getirdiği yararlar örnek alınarak daha da sistemli bir şekilde Türkiye için güvenli, istikrarlı ve makul fiyatlı enerji arzı elde etmek ve ülkemizin bölgede elektirk ve doğalgaz için enerji ticaret merkezi olma rolünü üstlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.


Enerji Borsası

Bir diğer önemli nokta ise Türkiye’de yakın zamanda kurulacak olan enerji borsasıdır.Elektrik ve enerji gibi stratejik ürünlerde fiyatların belirlenmesinin çok önemli olduğunu en başta söylemek gerekir.Piyasa şeffaflığı, enerji yatırımlarında öngörülebilirlik arz güvenliği gibi temel sorunların çözümü kurulacak olan enerji borsası olacaktır.Üreticiler böylelikle enerji fiyatlarının değişkenliğini görerek yatırım planlarını belirli kaynaklara dayanarak yapacaklardır.Eğer bir enerji borsası olmazsa piyasada tam bir liberalleşmeden bahsedemeyiz.Bunun için gerekli çalışmalar yapılmaktadır, en geç 2 yıl içinde tamamlanıp EPİAŞ (Elektrik Piyasası Anonim Şirketi) kurulacaktır.
Sonuç

Sonuç olarak bu çalışmalar enerji ve elektrik sektöründe özel sektörün payını artırıp,piyasada belirli bir serbestlik oluşturmaya yöneliktir.Bu liberalleşmenin Türkiye ekonomisi ve elektrik ,enerji piyasası açısından önemi kayda değer ölçüde fazladır.


Kaynaklar

http://www.tetas.gov.tr/
http://www.deloitte.com
http://www.etd.org.tr

 

 
Yunus Emre Sarıbuğa Yunus Emre Sarıbuğa Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder Yazdır