elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TÜBİTAK Personel Alımı

Ülkemizin Ar-Ge alanında söz sahibi kurumlarından biri olan TÜBİTAK çeşitli alanlarda personel alımı yapacak. Sizlerde TÜBİTAK gibi güzide kurumumuzda çalışmak istiyorsanız detaylar haberimizde ...A- A+
29.01.2013 tarihli yazı 19388 kez okunmuştur.
TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı, Uzman Yardımcısı, Uzman, Başuzman, Müşavir Avukat ve Proje Personeli Alınacaktır.
 

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR


Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (TBPUY01/TUY01/ PR01/TBMA01/THMUY01 referans kodları için),

Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak (TBPU01/ PR02/TBMA02/TBMA03/THMU02 referans kodları için)

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 
Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,50; 100’lü sistemde ise en az 65 olmak. 
 
2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında İktisat mezunları için KPSS 22, İşletme mezunları için KPSS 23, Maliye mezunları için KPSS 24, İstatistik mezunları için KPSS 25, Muhasebe mezunları için KPSS 26, Hukuk mezunları için KPSS 21, Kamu Yönetimi mezunları için KPSS 30, Uluslararası İlişkiler mezunları için KPSS 33, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları için KPSS 46, Ekonometri mezunları için KPSS 92, Mühendislik ve diğer bölümler için KPSS 7 Puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.
 
Lisans bölümüne yerleştirildiği yılda yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk 100.000’e girmiş olmak 
 
* TBPUY01 referans kodlu ilanın 1.8 ve 1.9’u kapsamında başvuracaklar için Lisans bölümüne yerleştirildiği yılda yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk 250.000’e girmiş olmak 
 
(Üniversiteye Giriş Sınavı sonucu olarak 1999 yılına kadar ÖYS, 1999-2010 yılları arasında ÖSS, 2010 yılından bu yana LYS sınav sonuçları dikkate alınacaktır.)

Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
 

 
 

Not: Lisans Not ortalaması 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu dikkate alınarak çevrilecektir.

 

ADAYLARDA ARANACAK YABANCI DİL KOŞULLARI

 

KPDS              : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                 : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS              : International English Language Testing System

TOEFL IBT      : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT    : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT    : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE                  : First Certificate in English

CAE                 : Certificate in Advanced English

CPE                 : Certificate of Proficiency in English
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.