elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Siemens Endüstri Sektörü |
Endüstri 4.0

Siemens Endüstri Sektörü, üretim anlayışını dördüncü sanayi devrimi ile yeniliyor. Gelişmekte olan ülkeler üretkenlik, verimlilik, kalite ve dijitalizasyonu yükseltmek için endüstriyel üretimlerini daha da profesyonelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. Detaylar haberimizde.A- A+
23.02.2014 tarihli yazı 11513 kez okunmuştur.
Dünyada ve Türkiye'de Endüstri Sektörünün Konumu
 
Endüstri sektörü, küresel GSYH’nın %16’sı, dünya ticaretinin %70’i, ayrıca özel araştırma ve geliştirmenin dörtte üçünde pay sahibidir. Çoğu hükümet ve ekonomist tarafından belirlenen hedef ise endüstrinin GSYH içindeki payının %20’nin üzerinde olmasıdır. 
 
Türkiye’de endüstri sektörü, 2012 yılında GSYH’nın %15.6’sını oluştururken, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde bu rakam %15.9’a yükselmiştir. Son zamanlarda bazı bankaların makine imalatı yapan firmalara sağlamaya başladığı orta vadeli yatırım kredileri, imalatçıların tesislerini yenilemelerini ve yeni teknolojilere uyum sağlamak için yatırım yapmalarını kolaylaştıracaktır.
 


Gelişmekte olan ve gelişen ülkeler için endüstri, daha fazla verimliliğe ve daha yüksek yaşam standartlarına uzanan bir merdivendir. 

 

 

Endüstrinin Önemi Artıyor
 
Endüstrinin giderek daha fazla önem kazanmasında, bir dizi sürdürülebilir istikrar özelliği rol oynamaktadır: 
 
► Endüstri ekonomik büyüme sağlar, büyümenin itici güçlerinden biridir.  
► Endüstri sektörü hizmet sektörüne oranla daha fazla kalıcı değer yaratır ve iş güvenliği sağlar.
► Endüstri, hizmet sektörüne kıyasla krizlere karşı daha güçlüdür. Daha yüksek eşikler, finansal balonları engellemeye yardımcı olur. 
► Endüstri, hizmet sektörüne kıyasla daha yüksek maaşlı işler sunar. Endüstri sektöründeki her iş genel anlamda tedarikçiler ve bağlı hizmet sağlayıcılarındaki çeşitli mesleklerle bağlantılıdır. 
► Gelişmekte olan ve gelişen ülkeler için endüstri, daha fazla verimliliğe ve daha yüksek yaşam standartlarına uzanan bir merdivendir. 
► Çoğu altyapı projesi, endüstrinin dengeleyici katkısı olmadan düşünülemez. 
 


Siemens Ürün Yöneticisi Emre Gören, ElektrikPort Genel Müdürü Ayça Ayçiçek ve ElektrikPort Akademik Danışmanı Engin Ayçiçek'le.
 

Üretim’de Yeni Çağ: Endüstri 4.0
 
Teknolojik ve sosyal değişimler, endüstrinin dünya çapında büyük oranda yeniden konumlandırılmasıyla sonuçlanıyor. Endüstri gelecekte, gerek ekonomik açıdan gerekse toplumun gözünde yakın geçmişe kıyasla daha önemli bir rol oynayacak. 
 
Şu sıralar, özellikle sanayileşmiş toplumlar bir “Üretim Rönesans”ı yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda ürünlerinin çoğunu yurtdışından alan gelişmekte olan ülkeler de bu gelişime ayak uydurmaya başladı. Gelişmekte olan ülkeler üretkenlik, verimlilik, kalite ve dijitalizasyonu yükseltmek için endüstriyel üretimlerini daha da profesyonelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. 
 
Dördüncü sanayi devrimini anlatan Endüstri 4.0 vizyonunda ürünün kendisi üretim sürecinin aktif bir unsuru olmuştur.
 


Yeni üretim  teknolojileri seri üretim biçiminde üretilebilecek ürünlerin verimli ve hızlı şekilde tekilde de üretimine izin verecek, değişimlere hemen tepki veren ve kısa teslim zamanlarıyla üretim yapan firmaların uluslararası pazarda rekabetçi olmalarını sağlayacaktır. 
 


Siemens Endüstri Sektörü
 
Siemens Endüstri Sektörü, sektörün yeni konumlanmasını mümkün kılan teknolojik gelişimi bugünden sunmaktadır. Siemens’in bu konudaki temel yetkinliği; daha üretken, daha verimli ve daha rekabetçi olmaya çalışan endüstriyel girişimleri desteklemesinde yatmaktadır. 
 
► Endüstri otomasyonunda dünya çapında pazar lideri olan Siemens, endüstriyel kullanıma yönelik motor, kontrol, mekanik aktarma ve otomasyon teknolojilerinde rakipsiz bilgi birikimine ve buna eşlik eden derin bir dikey pazar bilgisine sahiptir.
► Siemens endüstri sektöründe, ürün geliştirme ve üretim süreçlerindeki tüm aşamalar için benzersiz ürün ve çözüm portföyü sunmaktadır.
► Siemens endüstri sektöründeki faaliyetleri ile iş ortaklarının endüstriyel girişimlere verimliliklerini artırmaları, giderek kişiselleşen müşteri ihtiyaçlarına daha esnek yanıtlar sunmaları, yeni ürünleri piyasaya sürmek için gereken zamanı kısaltmaları, kaliteyi artırmaları ve böylece işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeleri için yardımcı olmaya devam etmektedir.
► Verimliliği artırmak için, Siemens Endüstri Sektörü tüm değer zincirini değerlendiriyor ve tüm yönetim süreçleri için otomasyon teknolojileri, iletişim ve kablosuz bilgi entegrasyonuyla bütünleştirilmiş bir süreç sunmaktadır.  Entegre Servis Hizmetleri, üretim tesislerinin genel kârlılığında da artış sağlamaktadır
► Endüstriyel IT ve yazılımlarıyla Siemens Endüstri Sektörü, müşterilerine, ürün tasarımından üretim süreçlerine, mühendislik, üretim ve servise kadar tüm süreçlerini optimize etmeleri için yardımcı olmaktadır.
► Siemens Endüstri Sektörü doğru teknolojileri kullanarak, dünya çapındaki endüstriyel kuruluşların tercih edilen lokasyonlarda uluslararası çapta rekabetçi üretim yapmasını sağlamaktadır.
► Siemens, endüstriye yönelik yeni bakış açısını destekliyor ve bu segmentin yüksek teknoloji ile bütünleşen imajına ve yarattığı istihdama katkıda bulunuyor. Siemens Endüstri Sektörü, daha fazla istihdam yaratmaya, büyüme sağlamaya, daha yüksek yaşam standartları sunmaya, böylece sosyal çevrelerinin istikrarına katkıda bulunmaya çalışan firmaların yanında yer almaktadır.
 
 
Siemens Teknolojilerinin Üretim Şirketlerine Kattıkları
 
Temiz, çevre dostu üretim ve yüksek vasıflı mesleklere bağlı olarak endüstrinin imajı da değişiyor. Siemens,  hizmetleri ile yüksek yaşam standartları için geleceğin teknolojilerini bugünden üretiyor.
 
1.Daha verimli üretim: Endüstri sektörü, ürünlerin ve üretim süreçlerinin sanal planlanması ve gelişimi için yenilikçi IT ve yazılım çözümleriyle üretkenliği artırıyor. Buna ek olarak üretim sürecinin optimize edilmiş kontrolüne ve yenilikçi bileşenlerin kullanımına bağlı olarak da üretkenliği daha üst seviyelere taşıyor.  Böylece enerji ve diğer kaynakların daha az kullanımı, giderleri belirgin ölçüde azalıyor. 
 
2.Pazara çıkış süresinde kısalma: Gerçek ve sanal dünyalar birbirine yaklaştıkça, tasarım ve üretim süreçleri, ürün geliştirme ve üretimden servise kadar uzanan tek bir süreç içerisinde birleşiyor. Bu da ürünlerin pazara çıkış süresini ciddi ölçüde azaltıp kayda değer bir rekabet avantajı sağlıyor. 
 
3.Daha fazla esneklik: Günümüz piyasası, kişiselleştirilmiş ürünlere ve çeşitliliğe daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu tür bir çeşitlilik ve esneklik yalnızca en yeni IT ve yazılım teknolojileriyle mümkün olabilir.