elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Savaşın Getirdiği Enerji İhtiyacı ICCI'da Değerlendirildi

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında 26.ncısı gerçekleştirilen Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı ICCI Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı sona erdi. Fuar katılımcılarının verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiği ve yüksek iş hacimlerine ulaştığı fuar, fiziki olarak çok daha güçlü bir geri dönüşe imza attı.A- A+
23.03.2022 tarihli yazı 2672 kez okunmuştur.
16-18 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ICCI 2022 Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı 45 ülkeden 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlarken, kamu, sanayi ve enerji sektörünün üst düzey isimlerini bir araya getirdi. 200’ den fazla yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı ICCI 2022 fuarı, yüksek ziyaretçi profili ve son güne kadar yoğun geçen konferansları ile katılımcılarında büyük bir memnuniyet yarattı.

Yabancı delegasyonlarında devlet temsili düzeyinde ilgi gösterdiği ICCI 2022 Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansına; İtalya, İran, Danimarka, Norveç, Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya, Norveç, Hindistan, Azerbaycan ve Türkiye’den Enerji Bakanlıkları, konsolosluklar ve ticari ataşelikler 3 gün boyunca en üst düzeyde katılım gösterdi.
 

Ana teması İklim Değişikliğine Duyarlı, Sürdürülebilir, Verimli Enerji Dönüşümü olarak belirlenen ICCI 2022 Konferansları’nda 3 gün boyunca 4 salonda 40’a yakın oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda, “Küresel Pazarlarda Enerji Alanında Oyuncu Olmak: Yurt Dışında Enerji İş Birlikleri, Elektrik ve Doğalgazda Arz Güvenliği, AB'nin Yeşil Mutabakatı, YEK-G ve Sınırda Karbon Vergisi, Türkiye'de ‘Yeşil Hidrojen’, Sanayide Enerji Maliyeti ve Karbon Azaltma, Yenilenebilir Enerjide Türkiye’nin Yol Haritası, Sanayide Enerji Maliyeti ve Karbon Azaltma gibi önemli konu başlıkları dikkat çekti.

Enerjide hedeflerin doğru konulması gerekliliğinin altı çizilirken savaş ve pandemi koşullarının baz yükü enerjiye olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği dile getirildi. Yenilenebilir dönüşümün altı çizilirken tedarik sıkıntıları, savaş koşulları ve artan arz talebinin, kısa vadede yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye sokulması gerekliliğini ortaya çıkardığı belirtildi.

Yenilenebilir enerjinin biyokütle sektöründen çıkan atıkların kullanılması ile elde edildiğine ilişkin başlıklar dikkat çekerken enerjiden maksimum fayda sağlanması için bu atıkların doğru yöntemler ile kullanılmasına ilişkin düzenlemeler konuşuldu.
 

Karbonsuzlaşmada Enerjideki Dışa Bağımlılık Azaltılmalı

Avrupa yeşil mutabakatının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin önemli konulara dikkat çekildi. Avrupa Birliği’nde iklim yasasının kabul edilmesinin üye devletler için bağlayıcı olduğuna ilişkin önemli konu başlıkları değerlendirildi.

Karbonsuzlaşmayı hayata geçirici teknolojiler uygulanırken enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının Türkiye’deki enerji arz güvenliğini sağlamak açısından oldukça gerekli olduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı’nın eylem planının da açıklaması sonucu Paris Anlaşması’nın onaylanarak Kasım ayında yürürlüğe girmesi ile Türkiye’nin bunu hayata geçirmek için çalışmalarına başladığı ifade edildi. Sınırlı karbon konusu, Türkiye’nin ticari ilişkileri açısından ve ilişkilerin geleceği açısından önemli olması nedeniyle ülkemizin bu alanda yapacağı çalışmaları ivedilikle hayata geçirmesi, kendine özgü karbon piyasası oluşturması, emisyon ticaret sistemi ile Avrupa Birliği ile sorunların en aza indirgenmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Kaynak:


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.