elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Philips, Türkiye'nin 'Yaşanabilir Şehirler Rehberi'ni Açıklıyor

Aydınlatma sektörünün lider şirketi Philips, Türk halkının yaşadıkları şehirlere ilişkin görüşlerini ve algılarını ölçümlemek amacıyla  12 şehirde 600'den fazla katılımcı ile gercekleştirilen araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye'nin 'Yaşanabilir Şehirler Rehberi'ni açıklıyor.A- A+
01.01.2012 tarihli yazı 3252 kez okunmuştur.


Türk halkının yüzde 81’i yaşadıkları şehirden memnun. Her iki kişiden biri şehirlerin daha yaşanabilir kılınması için yapılan faaliyetleri yetersiz buluyor. Türk halkı gelecekteki temel sorunların başında işsizlik ve artan şehir nüfusunun geldiğini düşünüyor. Türk halkının yüzde 40’ı gelecekte şehirlerindeki ekonomik koşulların daha kötü olacağını düşünüyor. Kentlerde yaşayanların neredeyse tamamı (yüzde 95) aydınlatmanın şehrin güzelleşmesine katkıda bulunduğu fikrine katılıyor.Araştırmadan çıkan bilgiler ışığında Philips, aralarında mimar ve şehir planlamacıların, devlet karar mercilerinin ve akademisyenlerin de bulunduğu başlıca alanlardan bir grup seçkin uzmanı, şehirlerde markalaşma, güvenlik, emniyet, ekonomik canlılık ve sürdürülebilir enerji kullanımı gibi kentsel gelişimle ilgili konuları tartışmak üzere bir araya getirdi. Şehirleri yaşanabilir halde tutma konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümleri üzerine düşünmek ve Türkiye şehirlerinin geleceğini şekillendirmeye önemli katkılar sağlayacak yeni fikirlere ve potansiyel çözümlere dair deneyim ve anlayışların paylaşılacağı bir platform yaratmak üzere gerçekleştirilen toplantıda araştırma sonuçları incelendi. Tartışma toplantısından çıkan ve tüm katılımcıların mutabık kaldığı ana fikir ise İstanbul ve diğer illerin daha yaşanabilir hale gelmesi için bir 'master plan'a ihtiyaç duyduğu ve mevcut  'master plan'ların aslına uygun olarak uygulanması gerektiği oldu.Türk halkının yüzde 81’i yaşadıkları şehirden memnunYapılan araştırmaya göre kentlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğu (%87) en az 15 yıldır şu anda bulundukları şehirde yaşıyor. Hatta %59’luk bir kesim doğduğu ilde yaşamaya devam ediyor. İş hayatı ve aile/arkadaş, yaşanan şehre gelmenin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Büyük illerde okul, diğer illerde ise şehrin mimari ve kentsel dokusu şehre gelmenin arkasında yatan diğer başlıca nedenler olarak ön plana çıkıyor.  Halkın yaşadıkları şehirden memnuniyet düzeyleri ve yaşam kalitesi değerlendirmelerine bakıldığında, genel memnuniyet oldukça yüksek görünüyor (%81).Her iki kişiden biri şehirlerin daha yaşanabilir kılınması için yapılan faaliyetleri yetersiz buluyorAraştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 48’i şehirlerin daha yaşanabilir kılınması için yapılan faaliyetleri yetersiz buluyor. Türk halkı gelecekteki temel sorunların başında işsizlik ve artan şehir nüfusunun geldiğini düşünüyor. Görüşülen kişilerin %40’ı gelecekte şehirlerindeki ekonomik koşulların daha kötü olacağını düşünüyor. Artan enerji maliyetleri ve trafik/ulaşım sorunlarının büyük illerde yaşayanlar bazında daha fazla belirtildiği görülüyor. Aydınlatma şehrin güzelleşmesinde çok önemli rol oynuyorAraştırmada ayrıca şehir aydınlatmasına ilişkin algılamalar da ölçüldü. Bu sonuçlara göre, kentlerde yaşayanların neredeyse tamamı (%95) aydınlatmanın şehrin güzelleşmesine katkıda bulunduğu fikrine katılıyor. Türk halkının yüzde 40’ı aydınlatma konusunda yetkililerce yapılan faaliyetleri yeterli bulmuyor.Philips Aydınlatma Türkiye Genel Müdürü Ülkem Kırımlı, "Her yıl 60 milyon kişi kentsel alanlara taşınıyor ve BM şu anda 3 milyar olan kentsel nüfusun 2030’a kadar yaklaşık 5 milyara çıkacağını öngörüyor. Bu trend, dünya çapındaki şehirlere fırsatlar ve zorluklar yaratıyor. Kentsel nüfusun artışı çeşitli kritik sorunlar doğuruyor. Örneğin, şehirler küresel enerji  tüketiminin yüzde 70’ini kapsıyor. Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı binalarda kullanılıyor ki, bu oran ulaşım ve sanayide kullanılandan fazla. Şehirleri yaşanabilir halde tutmak  konulu araştırmamız, günümüzde Türkiye şehirlerinin modern kentsel yaşam durumunu incelemeyi amaçlıyor. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu araştırma, Türk halkının yaşadıkları şehirlere ilişkin görüşlerini ve gelecek beklentilerini net bir biçimde anlamamıza ve ihtiyaçlarını daha bir doğru biçimde tespit etmemize fayda sağlayacaktır.' dedi. Kırımlı sözlerine şöyle devam etti 'Bu araştırma, bize aynı zamanda Philips olarak ne kadar doğru işler yaptığımızı da gösteriyor. Örneğin, araştırma sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ki, kentlerde yaşayanların neredeyse tamamı aydınlatmanın şehrin güzelleşmesine katkıda bulunduğunu düşünüyor. Yine benzer şekilde görüyoruz ki, Türk halkının yüzde 40’ı aydınlatma konusunda yetkililerce yapılan faaliyetleri yeterli bulmuyor. Bu bize hala gidilecek yolumuz olduğunu gösteriyor. Biz Philips olarak, bu alanlarda yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz teknolojilerle şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmaya devem ediyoruz."Philips’in düzenlediği tartışma toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe insanların kentleri tercih etmesinin en büyük sebebinin kentin nimetleri olduğunu vurgulayarak "Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için istihdam ve iyi iş olanakları sağlamanın yanı sıra; şehri bir medeniyet merkezi haline getirmek için turizm, kültür ve sanat faaliyetlerine de önem vermek gerekiyor. Şehirleri büyük bir köy olmaktan farklılaştıran unsur, tek yönlü olmamaları. Şehrin güzelliklerini ve değerlerini ortaya çıkarmada aydınlatmanın da öneminin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Şehirlerin anıt yapılarını ve tarihi binalarını restore edip aydınlatmak hem şehrin kimliğine katkıda bulunuyor hem de halk tarafından da takdir ediliyor. Biz de Bursa’da yakın zamanda birçok tarihi ve kültürel yapıyı restore ederek aydınlattık. Emir Sultan Cami, Ulu Cami, Balibey Han ve Bursa Saat Kulesi gibi şehrin simgesi haline gelmiş yapıları şehre değer katacak şekilde aydınlatarak Bursa’mızı daha yaşanabilir kıldık" diye konuştu.