elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

ETMD ile ElektrikPort Arasında 2023 Protokolü İmzalandı

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği ve ElektrikPort arasında 2014 yılında başlayan iş birliği 2023'te de artarak devam ediyor. 19 Aralık 2022'de ETMD Genel Merkezi'nde imzalanan protokol ile ElektrikPort, ETMD’nin “Dijital Medya Partneri” olmaya devam edecek. Bu protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ile ETMD, dijital medya çalışmalarını "Türkiye’nin En Büyük Mühendislik Portalı" ElektrikPort ile daha geniş kitlelere ulaştıracak.A- A+
19.12.2022 tarihli yazı 3502 kez okunmuştur.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği ve ElektrikPort arasında 2014 yılında başlayan iş birliği 2023'te de artarak devam ediyor. 19 Aralık 2022'de ETMD Genel Merkezi'nde imzalanan protokol ile ElektrikPort, ETMD’nin “Dijital Medya Partneri” olmaya devam edecek.


 
İş Birliği ProtokolüETMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Cemil TOPAK ile ElektrikPort Genel Müdürü Sn. Ayça AYÇİÇEK tarafından imza altına alındı.
 

Bu protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ile ETMD, dijital medya çalışmalarını "Türkiye’nin En Büyük Mühendislik Portalı" ElektrikPort ile daha geniş kitlelere ulaştıracak. Anlaşmanın temel amacı, elektrik tesisat sektörünün lider derneği olan ETMD ile ElektrikPort takipçilerini buluşturmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu güncel teknik bilgileri birlikte üretmektir. Dijital yayıncılık ile mühendislik sektöre yön veren ElektrikPort ile, uygulamalarının ilerleme ve gelişmesine çalışarak bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmek ve proje hizmetlerinin yaygın şekilde batı normlarına erişecek düzeyde geliştirilmesi için kurulan ETMD arasında imzalanan protokol ile hızla gelişmekte olan elektrik proje ve tesisat sektöründeki gelişme ve yeniliklerinin, elektrik sektöründeki her kesimden ilgili kişilere ulaştırması hedeflenmektedir. 


İmza törenine, ETMD; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa CEMALOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Cemil TOPAK, Dernek Müdürü Sn. Namık DEMİRAĞ ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Sn. Nevlan BİLİR, ile ElektrikPort Genel Müdürü Sn. Ayça AYÇİÇEK ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Sn. Meral DEMİRCİ katıldı.

 
 

ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) Hakkında

 
22 Şubat 2000 tarihinde kurulan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği'nin tüzüğünde de yer alan kuruluş amacı, Elektrik Tesisat Mühendislik meslek uygulamalarının ilerleme ve gelişmesine çalışarak bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmektir. Bu amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetleri yapar:

► Üyelerin memleket içinde ve uluslararası alanda tanıtılması ve teknik gelişimi için yazılı, sözlü ve görsel yayın yapmak, kitaplık ve teknik bilgi ve iletişim merkezi kurmak, seminer, konferans, panel, sergi, müze ve gezi düzenlemek.

► Elektrik Tesisat kuruluşlarının ve hizmetlerinin toplum içinde anlaşılması ve toplumun bilinçlendirilmesi, hizmete güvenilmesi için girişimlerde bulunmak, periyodik toplantılar düzenlemek.

► Üyelerin özel ve kamu kuruluşları arasındaki münasebetleri düzenleyici esasları tesbit etmek amacı ile araştırmalar yapmak, yüksek teknoloji esaslarını ve standartlarını; tasarım, yapım, üretim, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına adapte etmek, ülkede yaymak ve yetkililere tavsiye ve önerilerde bulunmak.
 
 Meslek ve İhtisas Odaları, Üniversite ve Kamu Kuruluşları ile iletişim veuyum içinde Elektrik Tesisat Mühendisliği ‘nin uzmanlığa dönük gelişimi ve bu mühendislik kuruluşlarının gelişmesini sağlamak amacıyla işbirliği yapmak.

► Kamu ve özel işlerde çıkacak teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda bilimsel ve teknik kurallara uygun bilirkişilik, hakemlik, jürilik, ve değerlendirme hizmetleri vermek; sahalarında uzman üyeler ile teknik hizmetleri istek halinde organize etmek.

► Uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları, gelişmiş ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, teknik ve bilimsel işbirliği ile ülkemize aktarmak, meslek sonrası eğitim, burs, staj olanakları için genç meslektaşlara imkan sağlamak, elektrik tesisat hizmetlerinde onları profesyonel uzmanlığa yönlendirmek.


 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği'nin, uğraş verdiği konuların sadece dört tanesi üzerinden derneğin bakış açısını ifade etmek gerekirse;

 

Proje ve Tasarım


Elektrik uygulaması, talep edilen ihtiyaca cevap verecek mühendislik yapısı içerisinde tasarlanan, malzeme ve uygulanacak çözüm seçimleri yapılan, ilgili taraflarca onaylanan çizim, tarif, örnek ve kurallarla çerçevesi belirlenerek uygulanması beklenen evrakların bütünü ile başlar. Proje ve tasarım aşaması dediğimiz bu başlangıç ne kadar düzgün, uygulanabilir, geleceğin teknolojileri doğrultusunda ve standartlar çerçevesinde yapılmışsa ortaya çıkan eser, mühendislik açısından son derece sağlıklı, tüketici açısından da son derece memnun edici olur.

 

Malzeme Kalitesi


"Elektrik Tesisat Mühendisliği"nde kullanılan malzemelerin kalitesi, işin yapımı ve tüketicinin güvenliği açısından diğer mühendislik dallarında kullanılan ürünlere nazaran çok daha önemlidir. Düşük kalitede olup dokunulması gereken ürünlerde çarpılma, göz ile görünmeyen sıva veya toprak altına gömülü ürünlerde ise yangın tehlikesi riski oldukça fazladır. Elektrik malzemelerinde, kaliteli ürün ile kabul edilecek seviyedeki kalitesiz ürün arasındaki fiyat farkı toplamda %10 mertebelerinde olması ve bu %10’luk oranın inşaat maliyetine yansıması en fazla %0,85 (Binde 8,5)’i geçmemesi, alınan riskin ne kadar büyük olduğunu ve alınmaması gerektiğini gösterir.
 

Uygulama


"Elektrik Tesisat Uygulamaları"nın eğitimli, yetkili, yetkin ve teknik vasıflara sahip kişilerce yapılması zorunludur. Pano montajı, motor tesisatı ve bağlantıları, iç tesisat, endüstriyel tesisat, ölçme ve kontrol, YG, OG, AG işleri gibi sayabileceğimiz elektrik içeren onlarca başlıkta yapılan işlerin ehil kişilerce yapılması zorunludur. Bu zorunluluk kullanıcı olan her kesimi rahatlatacağı gibi bunun dışında kalanlarında güvenliğini sağlamak hususunda ciddi bir gerekliliktir.

 

Kontrol ve Denetim


Güvenin kontrole mani olması gibi hamasi yaklaşımlarda bedel ödenmesi kaçınılmazdır. Yukarıda bahsedilen konuların her aşamasının denetlenmesi, kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması gerekliliktir. Bunun için gerekli olan yönetmelik ve şartname gibi onaylanmış belgeler tesisat mühendisliğinin rehberidir. Bu rehberler günümüz şartlarına uyumlu ve güncel olmaya mecburdur.Elektrik, hayatımızın hem itici hem de yönetilip kontrol edilmediği takdirde yıkıcı gücü olabilmektedir. Bu gücün kullanıcılar ile buluştuğu noktaları tasarlayan, üreten, uygulayan, denetleyen mühendislerin bir araya geldiği Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, 22 Şubat 2000 tarihinde tamamen katılımcı mühendis ve firmaların desteği ile çaba gösteren bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır.

Elektrik Tesisat Mühendisliği’nin ve meslek uygulamalarının en az kabul edilebilecek seviyelerde ilerleme ve gelişiminin hayata geçirilmesi için; teknolojik gelişmelerle Akademik, Teknik, Kamu ve Sektör kaynaklarından faydalanıp hep birlikte Elektrik Tesisat Mühendisliği ve Mühendislik Kuruluşlarının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak ve programlar geliştirmek derneğin amaçlarındandır.

ETMD, Elektrik Mühendisliği açısından canlı, cansız tüm değerlerimizi bugününü ve yarınını güvenli kılmayı, sektörü ve mühendislik mesleğini sürdürülebilir bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedefler. Bu sebeple ilgili konular hakkında çalıştaylar, eğitimler ve seminerler düzenler, teknik kitaplar ve çeşitli yayınlar ile sektörde bulunan mühendis ve diğer paydaşların bilgilerinin arttırılması ve tecrübelerin paylaştırılması için çalışır ve çalışılmalarınında süreklilik arz etmesini ister.

ETMD, yürütmekte olduğu projelerinin yanında planlanmış, ancak hayata geçirilmeyi bekleyen projelerini daha da hızlandırarak sektörün tamamına ulaşacak şekilde, coğrafi yaygınlığı da artırmak amacı ile 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren “Kurumsal Üyeliği" başlatmıştır.

 
ElektrikPort olarak, siz değerli sektör paydaşlarını ve kurumlarını, ailelerimize ve toplumumuza hizmet etmek, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve bu maksatla hep beraber çalışmak için bireysel ya da kurumsal olarak ETMD'ye üye ve destek olmaya davet ediyoruz.
 


Unutmayınız ki birlikte daha güzel şeyler yapar, bilinçli, teknolojiden, bilimden ve ilimden ödün vermeyen sağlıklı bir geleceği beraberce inşa etmenin onuruna, gururuna sahip oluruz.


►İlginizi Çekebilir: ETMD Dergileri

►İlginizi Çekebilir: ETMD Akademi

►İlginizi Çekebilir: ETMD Tüzel Üyeleri

►İlginizi Çekebilir: ETMD Üye BaşvurusuANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.