elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP |
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının yoğun olarak gündemimizde olması ve bu sistemlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmaları yakından takip etmemiz dolayısıyla Güneş Enerjisi alanında söz sahibi ve etkin kurumların başında gelen GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP' un Elektrikport olarak konuğu olduk.A- A+
14.01.2013 tarihli yazı 8446 kez okunmuştur.
Prof.Dr. Necdet ALTUNTOP, Günder’in 6. Yönetim Kurulu Başkanıdır.Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Isı Transferi, Enerji Dönüşümleri, Enerji verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Depolama gibi konularda görev yapmaktadır. TEMA, TTMD, MMO, ENVERDER, gibi bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşlarda değişik pozisyonlarda görev yapmakta ve katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Cumali ÖZEL: Öncelikle Elektrikport olarak bizi kabul ettiğiniz için şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim.  Bilindiği üzere Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dünya’nın ve Türkiye’nin enerji konusunda yaşadığı darboğaz nedeniyle önemli bir gündem konusudur. GUNDER olarak birçok fuar ve seminerlere katılım gösteriyorsunuz. Öncelikle  GUNDER’ den bize kısaca bahseder misiniz ?

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP:  Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (International Solar Energy Society – ISES) in Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile kurulmuştur.
 
GÜNDER in kurucu üyeleri olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EİE, DMİ ve TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konuya ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, Güneş enerjisi ile ilişkili konularda üretim ve ticaret yapan sanayiciler bulunmaktadır. GÜNDER’in 150 civarında aktif kurumsal ve bireysel üyesi ve gönüllülerden oluşan çok sayıda güneş enerjisi sevdalıları ile Türkiye’nin önemli bir sivil toplum kuruluşudur.
 
 


 
GÜNDER; Türkiye' de, güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, çeşitli sempozyum, çalıştay, kongre ve benzeri aktiviteleri düzenleyerek ya da başka kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılarak veya katkıda bulunarak, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, GÜNDER olarak tek farklı üniversiteler ile iş birliği yaparak güneş enerjisi ile ilgili olarak çeşitli bilimsel aktiviteler düzenlemiştir.   

C.Ö: Bildiğimiz gibi 17 Aralık Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen “Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı” TBMM’ ye sunuldu. Kanun tasarısında lisanssız elektrik üretiminde kurulu güç azami 1 MW ‘ a çıkarılacağı görülüyor. 2012 yılında lisanssız üretim konusunda beklenen büyüme olmamıştı. 2013 yılında bu büyüme nasıl olacaktır ?

N.A : Lisanssız elektrik konusunda, 2012 yılında beklenen büyüme gerçekleşmediği doğrudur.

Lisanssız elektrik üretimi konusu yeni bir konu, yasal mevzuat açısından bazı eksiklikler var, bazı kurumlarda neyi, nasıl, kim yapacak gibi belirsizlikler var. Bu sebepten dolayı birçok kişi veya kurum bir bekleme içinde. Ayrıca, birçok kişi birileri yapısında bir arkalarından gidelim beklentisi içindeler.  
 

" Maç Başladıktan Sonra Yeni Kurallar Geldi "

Devleti temsil eden bazı kurum ve kuruluşlar, maç başladıktan sonra bazı yeni kurallar getirdiler. Bazı izinleri için Başbakanlık müsaadesinin alınması şartının konulması gibi.
 

Dağıtım Şirketleri Bu Konuya Sahiplenmelidir.


Özellikle mahalli dağıtım şirketleri, kendi elektriğini üretme ve bunun bir kısmını şebekeye verme konusunda, kendilerine ek iş ve meşguliyetler çıkarmasından dolayı, lisansız elektrik konusunda hayli isteksizler. Mevzuatlarını, Lisanssız elektrik konusunda düzenleme için uzun zaman harcanmış olması isteksizliklerinin bir göstergesidir. Öncelikle dağıtım şirketlerinin bu konuya sahiplenmesinin sağlanması gerekmektedir.  Sahiplenme yeni yeni başlamıştır. 
 

Türkiye' de Her Yıl Bir Hirfanlı Barajına Eşdeğer Santral Kurulacak

Lisansız elektrik üretiminin 1 MW a çıkacak olması lisansız elektrik ile ilgili girişimleri hızlandıracaktır. 2013 den itibaren, Türkiye' de her yıl bir Hirfanlı Barajı (HES 128 MW kurulu gücüne sahip) dan daha fazla elektrik enerjisi üretecek santrallerin kurulmasını bekliyoruz. Duyumlarımız ve girişimcilerin gayretleri bu yöndedir. 

C.Ö: 2012 yılının son zamanlarını geçirdiğimiz bu günlerde 2013 yılı için Güneş Enerjisine Dayalı Lisanslı üretim öngörünüz nedir ? Çünkü beklenen yatırımlar bir türlü gerçekleşmemektedir.

N.A : Son dakikada, bazı yeni düzenlemeler veya engellemeler oluşturacak girişimlerin olmaması durumunda, 2013 yılı içinde 50 – 100 MW gücünde Lisanssız Güneş Elektriği kurulum kapasitesine ulaşılacağına inanıyorum. Yatırım düşünen birçok müteşebbisimiz 1 MW ile ilgili yasal düzenlemenin yapılmasını beklemektedir. Bu açıdan 2013 yılı bir milat olabilir. 

C.Ö: Bir röportajınızda 2013 yılı Türkiye’nin Güneş yılı olacağından söz etmiştiniz, bu bağlamda 2013 yılında bizi bekleyen gelişmeler nelerdir?

N.A: 1 MW düzenlemesi yapıldığında, 2013 yılı gerçekten Türkiye' de Güneş Elektriği açısından “Güneş Yılı” olabilir. 

ETKB nın açıklamış olduğu, Lisanslı 600 MW lık güneş elektriğine göre, Lisansız çok cezbedici. 

Cezbedici yönlerinin bazıları
 
1-)  Fiyat yarışması yok,
2-) Bağlantı trafosu sıkıntısı yok,
3-) Trafoya kadar çok uzun mesafe bağlantı hattı masrafı yok,
4-) Yıllık belli bir miktarda güneş ışınımı alan araziye kurma şartı yok,
5-) Ölçüm yapma mecburiyeti ve ölçüm süresi kadar beklemek yok.
 
Sayılabilir. 

C.Ö: Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretiminde genelde PV panel maliyeti göz önünde bulunduruluyor ve bu paneller sistemin %30-40’lık bir kısmını oluşturmaktadır. Bu panellerin satışı konusunda Çin’in düşük fiyatlarla pazara büyük etkisi var. PV panellerin ülkemizde üretilmesi konusunda görüşleriniz neler olacaktır, gerçekten Türkiye’nin böyle bir sektöre şimdilik ihtiyacı varmı ?

N.A: Güneş pilleri; tür, tip, ve özellikleri itibari ile, birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil gibi gruplandırılmaktadır.  Şu an da piyasada satılan güneş pilleri birinci ve ikinci nesil (silikon esaslı) olanlar.  Türkiye gelecekte, güneş pillerinden daha fazla elektrik enerjisi üretip kullanmayı düşünüyor ise, bu sektörlere ilgi duymalı ve 2. Nesil Pv sistemlerinin yerli üretimini yapmalıdır. 3. ve 4. nesil güneş pilleri için de AR- GE ve İnovasyon çalışmalarını yüksek teşviklerle geleceğe yönelik olarak desteklemelidir. 
 

ASELSAN' ın  cep telefonu üretimi değişik şekillerde desteklenmiş olsaydı, Türkiye bu alanda güçlü oyunculardan olabilirdi. 

Bunlar yapılmadığı zaman, Cep telefonlarında yaşadığımız olumsuz deneyimi bu alanda tekrar yaşamak durumunda kalabiliriz. Cep telefonunun ilk icadından bugüne kadar, Türkiye’nin bu cihazlar ve sistemler için ödediği tutarın 50 – 60 milyar USA Doları civarında olduğu ifade edilmektedir. 
 
Zamanında ASELSAN’ ın cep telefonu üretimi değişik şekillerde desteklenmiş ve teşvik edilmiş olsa idi, Türkiye bu alanda büyük oyunculardan biri olabilirdi.

C.Ö: Elektrikport olarak üniversite ve sanayi arasında bir köprü konumundayız ve bizi takip eden binlerce öğrenci arkadaşımız var. Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik üretimi alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir ?

N.A: Güneş pilleri konusu, son 20 yıldan beri, her yıl üretimi % 30 artış gösteren bir ürün olmuştur. Küresel ısınma, fosil enerji kaynaklarının tükenmesi ve fiyatlarının aşırı yükselmesi, Nükleer santrallerde yaşanan kazalar ve sıkıntılar, enerji ihtiyacının karşılanması konusunda yönü yenilenebilir enerjiye doğru dönmesine sebep olmuştur. 
 
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük potansiyelin güneş enerjisinde olması, her yerde mevcut olması, gibi gerekçeler, güneş enerjisini her türlü enerji ihtiyacının karşılanması konusunda vazgeçilmez yapmaktadır. 
 

Güneş Enerjisinin Isıl Uygulamalarına Göre Elektrik Uygulamaları Oldukça Geridedir.
 

Türkiye' de, geçmişten beri güneş enerjisinin ısıl uygulamaları iyi bir durumda olmasına rağmen, elektrik konusu maalesef çok geridir. Çıkarılan kanunlar, yapılan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan kararlılık önümüzdeki günlerde ve yıllarda güneş elektriğinin Türkiye' de çok canlanacağı ve yeni iş kapılarının açılacağını göstermektedir. Genç üniversitelilere güneş enerjisine yönelmelerini bu açıdan tavsiye ediyorum.
 

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.