elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Pano Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi |
Yavuz Pano

Elektriğimizi yönettiğimiz ve güvenliğimizi sağlayan panolar, sektörde daima payını korumuştur. Yavuz Pano Elektrik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile panoların 2013 yılındaki sektörel değerlerdirmesini yaptık. Detaylar Röportajımızda.A- A+
13.02.2014 tarihli yazı 11575 kez okunmuştur.

► 2013 yılı “Pano” sektörü için nasıl geçti? Size göre dönüm noktası diyebileceğiniz ve sektörde iz bıraktığını düşündüğünüz hususlar var mı?
 
2013 yılının,Türkiye nin aynı yıla ait konjontörel yapısı ve değişimine baktığımızda iç piyasalar açısından iyi, ihracaatı açısından ise önceki yıla nazaran çok iyi geçmediğini görürüz. Şöyle ki; Türkiye de kendi iç dinamikleri açısından şehircilik ve kentsel dönüşüm, Endüstriyel alanların teknolojik alt yapılarının gelişen ve değişen hayata ve ekonomik büyümeye göre şekillenmesi gibi hususlardan dolayı iç piyasada PANO sektörü hızlı bir yıl geçirmiş, ancak çevre ve komşu ülkelerdeki kargaşa kaos ve iç savaşlardan ötürü de durağan bir yıl geçirmiştir.

► Üretim, yaratılan katma değer, ihracat ve istihdam rakamları bakımından Türkiye “Pano” sektörünü değerlendirir misiniz? Dünya ile entegre miyiz? Pazar büyüklüğümüz nedir? 2014’de ki sektör beklentiniz nedir?

Elbetteki istatiksel açıdan Türkiye ekonomisinin başta artan nüfusuna dayalı olmak üzere ‘’doğal’’ büyümesinden dolayı önceki yıllara göre sürekli büyüyen yapısı PANO endüstrisinde de artan ihtiyaçlardan ve tüketimden dolayı büyümeyi beraberinde getirecekti. Fakat bu büyümeye maalesef girişimcilerimiz değil yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye nüfus ve nüfusa dayalı artan ihtiyaçlar etki etmiştir. Sanayi yatırımı ve Sanayi üretiminin ihracata oranına baktığınızda Sektörümüzün girişimci bir ruhunu giderek kaybettiğini görürüz. Ne acıdır ki, Ülkemizde halen yabancı sermayeli kuruluşlar sektörel liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Pano Sektörüyle entegre olması gereken ve sekronize büyümesi gereken Pano montajına söz konusu olan ürünlerde halen dışa bağımlılık devam etmektedir. Bu da bizleri montaj sanayisi olmaktan öteye götürememektedir.


► Sektörünüzdeki rekabeti nasıl buluyorsunuz? Fiyatları ucuzlatmaya dayalı bir rekabet mi yoksa sektörü büyütmeye yönelik bir rekabet mi daha hakimdir?

Sektörümüz montaj sektörü olmaktan öteye geçebilseydi Panoya konu olan ve devamı niteliğindeki ürünlerde Avrupa menşeli ürünlere bağımlılığımızdan kurtulabilmiş olsaydık Rekabet hususunda çok ciddi bir yol katetmiş olurduk. Böylece Bölgesel bir güç haline gelir Tüm Orta ve Doğu Avrupa da Pazar da söz sahibi olabilir. Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu Arap Ülkelerinin pazarlarında da hakim güç haline gelebilirdik. Sektör yatırıma dayalı teknolojiye dayalı ve tüm kollarıyla entegre bir sektör olamadığı için maalesef kendi içinde rekabet eder hale gelmiş bu da fiyatları ucuzlatma ile neticelenmiştir.


 
► İlginizi Çekebilir: Elektrik Panoları ve Üretimi

 
“Pano” sektöründeki AR-GE faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Sektöre yeni giren mühendisler sizce yeterli donanıma sahipler mi? Ara eleman konusundaki sıkıntılar bulunduğunuz sektörde de yaşanıyor mu?

Evet, mavi ve beyaz yakalı diyebileceğimiz insan kaynakları açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. İnsan kaynağına AR-GE ye gerekli yatırım yapılmamasından ötürü Taklit eden Kopyala Yapıştır dan öteye gidemeyen Avrupa markalarının gölgesinde yürüyen bir sektörümüz söz konusudur.


► Üniversite – Sanayi iş birliği bakımından “Pano” sektörünü değerlendirir misiniz? Yürütülen çalışmalar yeterli midir? Beklentileriniz nelerdir?

Önceki yıllara nazaran ünivesitelerde daha kapsamlı  bir çalışma var diyebiliriz. Üniversite laboratuarları  teknolojik alt yapılarını yenilemekte ve bu, niteliksiz mezun veren üniversiteler olmaktan ziyade yetişmiş nitelikli personel istihdamı konusunda bizleri umutlandırmaktadır. Teşvikler, yarışmalar, ve AR-GE gelişmiş ülkelerde olduğu gibi üniversitelerin öncülüğünde ve KOBİ lerle entegre olarak yürütülebilirse ve dışa bağımlılığın önüne geçilebilirse heyecanımız azmimiz şevkimiz artacak ve Pano sanayicisi de yatırım yapmaktan ‘’MARKA ‘’ yatırımı yapmaktan çekinmeyecektir.


“Pano” sektöründeki devlet destek ve teşvikleri yeterli midir? “Pano” sektöründe maliyet bileşenlerinden öne çıkanlar nelerdir? Maliyet bileşenleri konusunda ülke olarak hangi konumdayız?

Ben şahsen kendi kanaatimi belirttiğimin altını çizerek söylemeliyim ki, teşvikler yetersiz ve plansız programsız, kısa orta uzun vadede ne tür bir hedefe ulaşılmak istendiğinden yoksun kontrolsüz yürümekte, bu durum nitelikli bir büyümeye teknolojik alt yapının ve marka alt yapısının oluşmasına engel olmaktadır. Yatay büyüyen dikey büyümeye geçemeyen bir sektör izlenimi vermektedir. Kısaca bir örnek verecek olursak Sanayi üretimimizin İhracata katkısı 1,85 tir. Aynı hammadde ve maliyet bileşenleri ile Güney Kore Japonya ve Avrupa Ülkeleri bizden çok daha yüksek katma değer elde etmektedirler. Oran verecek olursak Japonya 26,45 Güney Kore 17,36 dır. Bu açık herşeyi gözler önüne sermektedir. Sanayi ve teknoloji yatırımı marka yatırımı maalesef iyi değildir.

 

► Sektörünüze yönelik yurtiçi ve yurtdışında hangi fuarı faydalı buluyorsunuz? Performans değerlendirmesi yapıldığında fuarlardan ne derecede faydalanılıyor? Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarını karşılaştırabilir misiniz?

Ben hep daha önceki söylemlerimde de belirttiğim gibi ‘’Fuarlar markalar içindir. Marka alt yapısını oluşturmuş ve Pazarını büyütme konusunda nitelikli bir donanıma sahip olabilmiş firmalar içindir.’’


► Sektörünüzde ki Sivil Toplum Örgütlerini yeterli buluyor musunuz? Beklentileriniz nelerdir?

Ben sektörümüz açısından isminde ya da kuruluş bildirgesinde PANO vb. ifadelere yer veren bir nitelikli örgüte rastlamadığım için üye değilim. Varsa eğer söyleyin üye olalım. :)
 


Röportaj


► Yavuz Pano Elektrik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.