elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

İşletmede Yönetim Süreci

İşletme ve işletme yönetimi nedir? İyi bir yöneticinin özellikleri nelerdir ve nasıl bir yönetim süreci izler? İşletmelerin yönetim süreçlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler Nelerdir? Bütün mühendislerin bilmesi gereken işletme yönetim süreci hakkındaki bilgiler yazımızda.A- A+
20.05.2015 tarihli yazı 51091 kez okunmuştur.
"İşletme:  İnsan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kar, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalına denir."
 
 

 
Bir Yönetim Sürecinin Genel Özellikleri
 
Bir işletmenin hedeflerini gerçekleştirmeye yöneliktir.
İnsan ve maddi kaynakların kullanılmasını, işbirliği ile yapılması gerekir.
Yöneticinin verdiği kararları uygulatabilmek için belli bir otoritenin olması gerekir.
►İşbirliğinin olabilmesi için yönetici ve yönetilenler arasında düzenli haberleşme sağlanmalıdır.
Bilgi, yetenek, tecrübe gibi kıstaslarla iş bölümü yapılmalıdır.
Zaman ve eldeki kaynaklar boşa kullanılmamalıdır.
 
Bir Yöneticinin Genel Özellikleri

İlk önce kendisini yönetme becerisine sahip olmalıdır.
Yönetici astlarını motive edebilmelidir.
İyi bir lider olmalıdır.
Kriz anında hızlı düşünüp, doğru hamleyi yapmalıdır.
Girişimcilik ruhuna sahip olmalıdır. 
Yeniliklere açık olmalıdır.
Statejik düşünüp, gelişmeleri takip etmelidir.
Planlama ve idare konusunda hakim olarak takım çalışmaları yapmalıdır.
İletişim becerisi yüksek olmalıdır.
İşleri kolaylaştırıcı özellikte olmalıdır.
 

 
Örgütlerde Yönetim Süreci
 
"Yönetim: İnsanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetlerine denir."
Bu faaliyetleri; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol olarak sıralayabiliriz.
 
1)Planlama
 
Yönetim faaliyetlerini yerine getirirken önce planlama yapılması gerekmektedir. Hedeflerin seçilip, bu hedeflere ulaşabilmek için geniş çapta planlama yapılır. Mali kaynakların kullanılması, üretim süreçlerinin yönlendirilmesi, beşeri kaynakların idare edilmesi gibi...
 
Planlama başlangıç fonksiyonudur ve teknik özellikler ile tecrübedir.Örgütün genel stratejik yaklaşımları belirlemesi bu aşamada olur. Tek kullanımlı ve sürekli planlardan oluşur.
 
Tek Kullanımlı Planlar: Programlar, bütçe, projeler, ayrıntılı planlar
Sürekli Planlar: Politikalar, standart yöntemler, kurallar..
 
Plan anlaşılır ve net olmalıdır.
Planlama ve uygulanması en az bütçeyle yapılmalıdır.
Plan esnek olmalır. 
En optimal süre olmalıdır.
İşletmenin standartlarına uygun olmalıdır.
 

 
► İlginizi Çekebilir: 2015 Planınız Hazır mı?


2)Örgütleme

Planlanan amaçlara ve bu amaçlara ulaşabilmek için uygun bir örgüt yapısı kurmayı ifade eder. Örgütleme maddi ve beşeri unsurların bir amaç doğrultusunda düzenlenmesidir.

Örgütleme ilkeleri;
 
Amaç birliği
İşbölümü ve uzmanlaşma
Kontrol alanı
Hiyerarşik yapı
Emir kumanda birliği
Sorumluluk ilkesi
Yetki ve sorumluluk denkliği
Yetki devri ilkesi
İstisnalara göre yönetim ilkesi
Açıklama ilkesi
Denge ilkesi
Esneklik ilkesi
Basit ve anlaşılırlık ilkesi
Reorganizasyon ilkesi
 
Örgütleme veya organizasyonda ast-üst ilişkilerine göre düzenleme yapılması gerekmektedir. Örgütleme başlangıç fonksiyonudur ve teknik özellikler ile tecrübedir.
 


3)Yürütme
 
Yönetim fonksiyonlarından en karmaşık yapıya sahip olanıdır. Yürütme yerine önderlik etme de denilebilir. Önderlik etme de başarılı olabilmek için, insanların davranışlarını motive edilmeli aynı zamanda etkili bir ileşim yeteneğine sahip olunmalı. İyi bir yönetici başkalarını çalışmaya sevk etmelidir. Yaptığı çalışmaları takip etmelidir. Yürütme kabiliyet ve sanattır.
 
Yürütmenin Alt Fonksiyonları;
 
Otorite
Yetki
Sorumluluk
 
4)Koordinasyon
 
İşletmede başarıyı sağlamak için örgütün tüm faaliyetlerinin uyumlaştırılmasıdır. Bir işletmede en uygun zamanı, elemanı, malzemeyi... birleştirmeyi sağlayacak bir fonksiyondur. Koordinasyon salt ve soyut bir olaydır.
 
Koordinasyonun Temel İlkeleri;

İlgili kişiler arasında rahatça görüşmeler sağlanmalıdır.
Sürekli bir iş olarak görülmelidir.
Bir konu veya sorunda tüm faktörleri karşılaştırıp, birbiri üzerinde etkileriyle koordinasyona gidilmelidir.
 


5)Kontrol
 
Kontrol, yönetim faaliyetlerinin gerçekleşmesi durumunda olması gerekenlerin birbiriyle bağdaşıp bağdaşmadığıyla ilgilenir. Etkin bir kontrol için planlama gerekmektedir. Kontrol aşamasında hedefimize ulaşıp ulaşamadığımızı görme imkanımız olur. Kişisel gözlemlerin dışında kesin sonuçlar için sayısal çözümler ararız.
 
Kontrol Yaparken Kullanılan  Yöntemler;
 
Muhasebe Kayıtları
İstatistik ve Raporlar 
Başabaş Analizi
PERT
CPM
Doğrusal Programlama
Elektronik Bilgi İşlem
Beklenti Kuraı
Oyun Teorisi
Monte Carlo Yöntemi
GANNT Şemaları
 


Kaynak:

►İşletme Yönetimine Giriş
►businessdictionary
Ece ÜLKER Ece ÜLKER Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.