elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Entegre Diyagnostik Özellikli Temassız Emniyet Switchi Sistemi

Makineler, güvenlik ekipmanlarından ayrı düşünülemez. Güvenlik, salt bireysel aygıtlarla ilgili değil, aynı zamanda tüm bu parçaların birbiriyle etkileşimiyle de ilgilidir. Phoenix Contact, "Entegre Diyagnostik Özellikli Temassız Emniyet Switchi Sistemi" ile makine tasarımcılarına, güvenli, uygulaması kolay ve düşük maliyetli çözümler sunuyor. Detaylar yazıda...A- A+
23.07.2020 tarihli yazı 7530 kez okunmuştur.

Daha Düşük Maliyetlerle Daha Geniş Kullanım

Makineler için güvenlik ekipmanı söz konusu olduğunda, güvenlik sadece bireysel aygıtlarla ilgili değil, aynı zamanda bu parçaların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarıyla alakalıdır. Akıllı ve güvenli sensör teknolojisi ile kontrol teknolojisinin hassas bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan entegre çözümler, makine tasarımcılarına tedarik ve tasarım aşamalarında ciddi anlamda tasarruf sağlamalarına ve bunun yanında daha geniş operasyonel kullanım zenginliği sunar.
 


► İlginizi Çekebilir: UNO POWER Güç Kaynakları | Phoenix Contact
 

Makinalardaki tehlikelerden kaynaklanan risklerin tasarım önlemleri ile makul bir şekilde önlenemediği durumlarda ve yerlerde her zaman için güvenlik ekipmanı kullanılmalıdır. Üretim sürecine müdahale edilmesi gereken durumlarda, hareketli koruyuculara (örneğin; güvenlik kapıları, paneller veya kanatlara) ihtiyaç duyulur. Çalışanlar güvenlik kapısını operasyonel nedenlerle veya bakım amacıyla açtığında, ana hareketli parçalarda tehlike oluşturacak aygıtlar durdurulmalıdır. Emniyet kapısının konumunu takip etme amaçlı olarak emniyet switchleri ve izleme parçalarından oluşan bir güvenlik kilidi ünitesi kullanılır.


 


Uygun Parçaların Zorlu Seçimi


DIN EN 60497-5-3 sayılı “Arıza durumlarında tanımlı davranış gösteren yakınlık aygıtlarına ait gereklilikleri (PDDB)” başlıklı uygulanabilir ürün standardına göre, PDDB’ler arıza durumlarında gösterdikleri aksiyon nedeniyle güvenlik kilidi olarak kullanılabilirler (DIN EN ISO 14119’e bakınız). Bir güvenlik kilitleme ünitesi, bir algılama aracı, OSSD(ler) (Çıkış Sinyali Anahtarlama Cihazı) ve bir kontrol ve izleme cihazından oluşur. Bu üç parça, ayrı cihazlar olabilir ancak tek bir cihaz içerisinde de birleştirilmeleri mümkündür. Kullanıcılar genellikle farklı üreticilerin ekipmanlarını kullandıklarından, doğru bileşen(lerin) seçimi de zahmetli olmaktadır. Bu sürecin bir parçası olarak, cihazların kullanım talimatlarını karşılaştırmak ve birbirleri arasındaki elektriksel ara yüzleri birbirine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar.

Sistemin geneli için gerekli PLr’yi (Gerekli Performans Seviyesi) belirlemek için, ayrı cihazların güvenlik teknolojisi değişkenleri belirlenerek genel bir değer oluşturmak için kullanılmalıdır. Bunu yaparken, çoklu temassız switchlerin seri bağlantılarının, genel PLr’de bir azalmaya veya yetersiz tanı nedeniyle tehlikeli hataların göz ardı edilmesine yol açmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca, sensör üzerinden aktüatör söküldükten sonra bir bütün olarak sistemin tepki süresi son derece önemlidir. Sistemin toplam gecikme süresinde bu reaksiyon süresi dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir.

PSRswitch - kompakt bir sensörde akıllı özellikler


Seri Bağlantılarda Maksimum Tanı Kapsamı


DIN EN ISO 14119’de, makine tasarımcıları için ek bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, güvenlik kilitlerinin tasarımı ve seçimi konusunda destek sağlar. Standartta aynı zamanda, koruyucu kilitler kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen montajlarda uyulması gereken bir dizi gereklilik tanımlanmıştır. 2014’ten bu yana Resmi Gazete’de uyumlaştırılan DIN EN ISO 14119’da, en uygun emniyet switchlerinin nasıl seçileceğine dair birçok bilgi yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli türlerin farklı özellikleri ve farklı sistemlerde nasıl kullanıldığı da açıklanmaktadır.
 

PSRswitch 

 
Yetkisiz müdahaleyi en aza indirgemek, ve tasarıma bağlı olarak, emniyet kapı switchlerinin makul olarak öngörülebilir bir şekilde bypass edilemeyecek şekilde seçilerek ve monte edilmelidir. Bu konuda yapılacak işlemlere örnek olarak; bu switchler operatörün erişemeyeceği bir yere veya gizli bir lokasyona monte edilmelidir. Bu nedenle, aktüatörler kolaylıkla sökülebilir veya döndürülebiliri olmamalıdır. Bu tedbirlere ilave olarak, cihazlar, kodlama seviyelerine göre sınıflandırılmalıdır:

Düşük kodlama seviyesi – kodlanmış aktüatör için bir ila dokuz arası kodlama seçeneği mevcuttur
► Orta kodlama seviyesi - kodlanmış aktüatör için on ila 1000 arası kodlama seçeneği vardır
Yüksek kodlama seviyesi - kodlanmış aktüatörün 1000’den fazla kodlama seçeneği vardır.

Güvenlik teknolojisi sistemleri geliştirirken çoklu güvenlik kapısı switchlerinin mantıksal bir seri bağlantı şeklinde bağlanması yaygın bir uygulama haline gelmiş olup burada emniyet değerlendirmesi, tek bir emniyet rölesi veya emniyet PLC’si üzerinden gerçekleştirilmektedir. Eğer sistemde, yedek mekanik kontaklara sahip mantıksal seri bağlantılı güvenlik kilitleri de yer alıyor ise, bu tek bir hatanın algılanmasını engelleyebilir. Arıza giderme çalışmalarının bir parçası olarak birden fazla güvenlik kapısının aynı anda veya belirli bir sırayla açılması akla gelebilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, bir switch kontağının tek bir hatası engellenebilir ve bu da ardı ardına birçok arızanın veya tehlikeli durumun oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle, seri bağlantı yapılırken, DIN EN ISO 13849-1’e göre maksimum tanı kapsamı (DC) dikkate alınmalıdır.
 

PSRswitch kompakt, maliyetsiz emniyet switchi

 

Sensörden I/O modülüne kadar tutarlı kablo bağlantı konsepti


Yetkisiz müdahaleye karşı oldukça korumalı oldukları için, temassız elektronik kodlu sensörler, koruma devrelerinin takibinde gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Güvenlik kilidi ünitelerine yönelik teknik özelliklerin karşılanmasında makine tasarımcılarını desteklemek amacıyla, Phoenix Contact, yenilikçi bir güvenlik sistemi geliştirerek portföyünü genişletmiştir (resim 2). PSRswitch, kompakt tasarımlı elektronik, RFID-kodlu temassız bir güvenlik anahtarıdır. Akıllı ve uyumlu değerlendirme cihazlarının entegre kullanımı sayesinde, kullanıcılara seri bağlantılar için bile en yüksek seviyede yetkisiz müdahele etmeye karşı koruma ve güvenlik sunar.

PSRswitch serisinin switchleri, DIN EN ISO 14119’da tanımlandığı üzere Tip 4 güvenlik kilitleridir. İnce gövdeleri sayesinde makineler üzerinde farklı şekillerde monte edilebilmekte ve bunun sonucunda da çok çeşitli uygulamalarda çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Emniyet kapısının konumunun güvenli bir şekilde algılanmasına ek olarak, switchler robotlar gibi doğrusal hareketli veya dönen elemanların tespit edilmesi için de uygundur. Sahadaki kablolama maliyetleriyle orantılı olarak oluşan maliyet baskılarına bir çözüm olarak, bu switchler iyi tasarlanmış bir yaklaşıma sahiptir. Doğrudan cihaz üzerinde yer alan sekiz kutuplu bir M12 bağlantısı, sensörden dağıtıcılara ve güvenli I/O modüllerine kadar tutarlı bir SAC kablolama yaklaşımı sunar. Kablo bağlantılarını basitleştirmek için, doğrudan switch üzerine bir başlatma (start) devresi (reset butonu) monte edilerek kontrol kabinine kadar çekilen uzun kablo bağlantılarının önüne geçilebilmektedir.


Mantıksal seri bağlantı ile güvenliğin muhafaza edilmesi


RFID transponder teknolojisi uzun zamandan beri güvenli sensör teknolojisinin bir parçası haline gelmiş ve bu sayede sensör ve aktüatör arasındaki sinyallerin kodlanmış bir şekilde iletimi sağlanmıştır. Bu nedenle, üç farklı sensör ve evrensel bir aktüatörün yer aldığı PSRswitch, DIN EN ISO 14119 seviyesi iki kodlamaya olanak tanır. Yüksek kodlama seviyesine sahip Unicode ve Fixcode sensörlerinde farklı bir özellik olarak; ilk aktüatöre gerekli kumandalar verildikten sonra Fixcode sensörüne başka bir aktüatör programlanamamaktadır. Çok kodlu sensörler, daha düşük bir kodlama seviyesine sahip olup tüm aktüatörleri kabul eder.

Bu tip switchler, makul olarak öngörülebilir bir şekilde, bypass edilemeyecek şekilde seçilerek ve monte edilmelidir. Bu amaçla, bu switchler, örneğin operatörün erişemeyeceği bir yere veya gizli bir lokasyona monte edilebilirler. Bu teknolojinin bir diğer avantajı da, iki güvenli giriş ve çıkış yoluyla, güvenliği korurken mantıksal bir seri bağlantı yapılabilmesine olanak vermesidir. Çıkışlar doğrudan zincirdeki bir sonraki anahtarın girişlerine bağlanabilir. Switchdeki veya kablolardaki arızalar (kilitlenmeler) derhal tespit edilerek yer tespiti ve arızanın giderilmesi için kullanıcıya bilgi verilir. Bu konseptin bir başka avantajı, kontrol kabinine takılı I/O modülündeki güvenli girişleri işgal etmemesidir.


IO-Linki üzerinden kapsamlı diyagnostik


Sensör teknolojisinin kapılar üzerindeki anahtarlama durumunun teşhis edilmesi, devam etmekte olan (sürekli) çalışma sırasında yüksek düzeyde elverişliliğin sağlanmasına yardımcı olur. Geleneksel kablolama yapılan durumlarda, bu yaklaşımın uygulanabilmesi için büyük bir çaba harcanması gerekmekte veya bazen de hiç uygulanamamaktadır. Bilgiler, genellikle “kapı açık” ve “kapı kapalı” gibi basit çalışma durumlarıyla sınırlıdır. Bu bağlamda, PSRswitch, entegre bir IO-Link gateway fonksiyonu aracılığıyla uyumlu emniyet rölesinden kontrolöre kadar iletilen kapsamlı bir diyagnostik yaklaşımı sunar. Her sensör sürekli olarak çalışma durumlarını ve güvenli giriş ve çıkışları izler. Bir kapının açılması veya bir kablo arızasının tespit edilmesi halinde, emniyet çıkışları derhal kapatılır ve diyagnostik veriler paralel bir kablo üzerinden emniyet rölesine iletilir. Aynı zamanda bir IO-Link cihazı olarak yapılandırılmış olan emniyet rölesi, süreç verilerini görüntülemek üzere bir IO-Link master’a veya bir uyarı mesajı şeklinde makinenin ekranına aktarır.


Avantajlarınız


► Kompakt tasarımı sayesinde esnek kullanım
► Üç RFID kodlama seviyesi sayesinde manipülasyona karşı maksimum koruma
► Kapsamlı tanı bilgileri ile güvenli seri bağlantı
► Kullanışlı montaj için tutarlı M12 bağlantı teknolojisi
► Dijital fabrika için güvenli, ekonomik komple çözüm


Daha fazlası ve detaylar için aşağıdaki videoları izleyiniz.Alpay SAMEN: Endüstri Yönetimi ve Otomasyon Bölümü, Pazarlama ve Teknik Destek Sorumlusu 
 

Kaynak:

     

                                                        

                   x

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar