elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Dünya Enerji Sistemi Köklü Değişikliklere Sahne Olacak

Shell'in yayınladığı ve enerjinin geleceğinin incelendiği "Signals and Signposts" adlı raporda, önümüzdeki 40 yılda dünya enerji sisteminde olası senaryolar değerlendirildiA- A+
07.03.2011 tarihli yazı 4042 kez okunmuştur.

Raporda dünyanın istikrarsız bir geçiş dönemine ve yoğunlaşmış ekonomik döngülere girmekte olduğunu yayımlayan şirket, 'emtia fiyatlarındaki patlama dursa da geri gelebilir' uyarısında bulundu.Rapora göre, önümüzdeki 40 yılda dünya enerji sisteminde köklü gelişmeler yaşanacak. Ekonomi, enerji ve çevre kaynaklı sorunlara karşı, sivil toplum-kamu sektörü-özel sektör işbirliğinin yaşamsal önem kazanacak .Rapor özetle gelecek on yıllarda artacak olan dünya nüfusunun enerji talebinin, geleneksel enerji kaynaklarından sağlanan arzı aşacağını öngörüyor. Bununla birlikte CO2 ve diğer sera gazlarının oluşturduğu iklimsel ve çevresel baskılar ve bunun yanında içme suyuna erişim ve besin üretmek için toprak için artan rekabetin daha da yoğunlaşacağını belirtiyor.Rapora göre, enerji kullanımında bir kademe atlaması görülüyor. Gelişmekte olan ülkeler ile nüfus devleri olan Çin ve Hindistan, sanayileştikçe, şehirleştikçe, altyapı oluşturdukça ve ulaşım kullanımlarını artırdıkça, ekonomik büyümelerinde enerjiyi en yoğun şekilde kullanacakları bir döneme giriyorlar.2050 yılında talep üç kat büyüyecekTalep baskısı, alternatif arzını ve enerji kullanımında daha verimli olmayı teşvik edecek. Fakat sadece bunlar artan talep gerginliğini tamamen dengelemeye yetmeyebilecek. Gelişen ekonomilerin tarihsel gelişme modellerini izlenecek olursa, 2050'ye gelindiğinde, enerjiye olan temel talep 2000 yılındaki düzeyinin üç katına çıkmış olabilecek.Raporda, "Bu arada, biyo-yakıtlar gibi alternatif enerji kaynakları enerji karışımının çok daha önemli bir bileşeni olabilir fakat arz-talep gerilimini tamamen çözecek bir 'sihirli değnek' bulunmamaktadır" denildi.Akıllı şehirler, sürdürülebilir politikanın desteklenmesi ve ticari ve teknolojik yeniliklerin bir miktar talep azalmasına yol açabileceği belirtilen raporda, şöyle denildi:"Aynı şekilde fiyat şokları, düşünmeden geliştirilen politikalar ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan girişimler de. Zaman ölçütü temel bir faktördür. Binalar, altyapı ve enerji santralları on yıllarca ayakta kalır. Araç stokları 20 yıl sürebilir. Yeni enerji teknolojileri ticari ölçekte ortaya konulmalıdır.Bunların endüstriyel kapasite oluşturması ve enerji sisteminin en azından yüzde 1-2'sini karşılamaya yeterli olabilmesi için 30 yıllık sürdürülebilir iki basamaklı bir büyüme gerekir. Gelecek beş yılda uygulanacak politikalar gelecek on yıldaki yatırımlara şekil verir ki, bunlar da 2050 yılındaki küresel enerji fotoğrafını büyük ölçüde şekillendirir.Küresel ekonomik kriz, jeopolitik ve ekonomik gücün batıdan doğuya kaymasıyla örtüştü. Bu belirleyici kayma, küresel ekonomik ve politik sistemi de dönüştürmektedir. Değişim yavaş yavaş olmaktadır, ancak bunun potansiyel sonuçları derindir. Batıdaki ekonomik kriz bu eğilimi hızlandırabilir.Gelecek kuşaklar 2008'i bir dönüm noktası olarak görebilirler. Dünya belirsiz bir politika dönemiyle karşı karşıyadır. Stratejik hatalar ortaya çıkmaktadır. Yükselen güçler artan bir şekilde ve öz güvenle kendi ulusal çıkarları olarak gördükleri konularda ısrar etmektedirler. Bu kollektif güvenliği güvence altına alan küresel mekanizmaları baltalamaktadır."Raporla ilgili açıklama yapan Shell Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Sorumluluk sahibi bir uluslararası enerji şirketi olarak Shell dünyanın gelecekteki enerji gereksinimlerinin ele alınmasına ve gelişmeler konusunda daha yaygın bir anlayışın geliştirilmesine kendisini adamıştır. Enerji senaryolarımızdaki en son güncellemeler, Signals & Signposts, küresel ekonomik zayıflama veya güçlenmeye doğru gidiş bağlamında düşüncelerimizi geliştirmektedir." şeklinde konuştu.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.