elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Dünya Çevre Günü

Dünya Çevre Günü, ülkemizde çevre haftası ve çevre bilinci, gençlerin çevre konusunda duyarlılığı ve temel çevre sorunları ile bu sorunlara yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlere genel bir bakış.A- A+
06.06.2008 tarihli yazı 9901 kez okunmuştur.

Doğa ve çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplanarak çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir.


Ülkemizde bu konu 6 yıl sonra 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kurulmasıyla ve sonrasında Çevre Müsteşarlığı kurulmasıyla gündeme geldi. Böylece 5-11 Haziran tarihleri arasını, ülkemiz de Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. Çevre Koruma Haftasında okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunması gereği öğretilir. Hafta boyunca radyo ve televizyonda halka çevre kirlenmesi ile ilgili bilgiler verilir. Alınması gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına ilişkin yazılara yer verilir.


Bu yıl Milli eğitim bakanlığı da öğrencilere 'hadi çocuklar büyüklere örnek olalım' diyerek çöp ve atık toplamak için çalışma başlattı.


Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü. Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.


Başlıca çevre sorunları su, hava ve toprak kirlenmesidir. Ancak kıt kaynak olan enerjinin üretilmesi ve sarf edilmesi çevre ve doğayı korumak için çok önemlidir. Yakıtların tam yakılması sağlanabilirse hem enerji kaybı hem de hava kirliliği önlenmiş olur. Daha az yakıtla daha çok üretmenin yolları araştırılmalı, gereksiz sarfiyat önlenmelidir. Günümüzde üreticiler çevre dostu üretim tesisleri ve üretim süreçleri için çaba göstermekte, hatta bu çabalarını rekabet gücü olarak kullanmak istemektedir. Tüketicilerin ise hızla bu konuya önem vererek, çevre dostu, enerji sarfiyatı az olan ürünleri ve araçları tercih etmeleri şart olmuştur. Şehir içinde gereksiz kullanılan 4 x 4 araçların, eski teknoloji ile çalışan kamyon ve otobüslerin, caydırılması için gereken önlemler, vergi, harç, trafik kuralları olarak alınması gerekir. Sanayide enerji tasarrufu karnesi uygulaması başlatılarak, enerjiiyi etkili kullanan firma ve kuruluşlara teşvik sistemleri ve ödüllendirme uygulanmalıdır. Geleceğimiz için enerjiye ve refahımız için elektriğe daha fazla ihtiyacımız varken, kıt kaynağımızı arttırmanın ve onu etkili kullanmanın yollarını hep birlikte aramalıyız.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.