elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Bakanlık Bazı Ürünleri Yasakladı, Peki Neden?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı piyasada bulunan bazı ürünlere yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı. Bu karar, günlük ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılan bazı ürünleri kapsamakta olup güvenlik konusunda üzerinde durulması gereken hususları içermektedir.A- A+
07.04.2014 tarihli yazı 8833 kez okunmuştur.
Türk Standartları ve Avrupa Birliği Normları gereği bir ürünün piyasaya çıkmadan önce gerekli;
 
Sağlık,
 Güvenlik,
 Çevre,
 Tüketicinin Korunması konularında uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
 
Bu kapsamda Avrupa Birliği’ ne üye ve üye olmaya aday ülkeler AT Direktifleri kapsamında piyasaya sürülecek ürün için CE Belgelendirme işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

 
AT Direktifleri Kapsamında yaklaşık 21 ürün grubu için çeşitli yönetmelikler yayınlanmıştır ve Türkiye bu yönetmelikleri kapsamına almıştır.
 
Bu yönetmeliklerden bazıları aşağıdaki gibidir;
 
► Tıbbi Cihazlar: (93/42/EEC)/Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
► Alçak Gerilim Cihazları: (2006/95/AT) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik,
► Asansörler: (95/16/EC)/Asansör Yönetmeliği.

 
Bakanlık tarafından piyasadan güvensizliği tespit edilen ürünlerin bir çoğunu elektrik/elektronik cihazlar oluşturmaktadır.
 
Bu cihazlar özellikle elektriksel güvenlik testlerinden geçmek durumundadır. CE etiketi bu testlerden geçmiş ve güvenlik zaafiyeti bulunmayan ürünlere iliştirilir.
 
Bu testlerden bazıları;
 
► Topraklama Direnci Deneyi
► Dielektrik Deneyi
► İzolasyon Deneyi
► IP Deneyleri
► Kızaran Tel Deneyi vb. deneylerdir.

 
Ancak CE etiketini üretici insiyatif alıp kendiside iliştirebilir. Bu durum da bazı zaafiyetler ortaya çıkmaktadır çünkü firma güvenlik testlerini kendi yaptığı takdirde kullandığı test aletlerinin uygunluğu ve kalibrasyonu doğru olmayabilir ve bu testler uluslararası bir geçerlilik taşımaz.
 
CE Etiketi iliştirilecek ürünlerin güvenlik testleri Akredite Tam Bağımsız Lab. tarafından yapılmalıdır. TÜRKAK tarafından onaylanmış bir kuruluş güvenilirlik ve tarafsızlık bakımından önemle tercih edilmelidir. Çünkü TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar dünya çapında geçerliliğe sahip olur. 
 
Can ve mal güvenliğimiz açısından her türlü elektriksel bağlantısı bulunan makina, cihaz vb. Elemanlarda bu güvenlik deneylerinin durumunu sorgulamamız önem taşımaktadır. 


► İlginizi Çekebilir : SHUNTTECH' e Başvurabilirsiniz ...


Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.