elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

UNESCO-L’ORÉAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları

L’ORÉAL-UNESCO ortaklığında, 2003 yılından beri Türkiye' de başarı ile yürütülmekte olan ''For Women In Science'' programının bir uzantısı olan ''Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları'' ulusal programına son başvuru tarihi 20 Şubat.A- A+
14.02.2013 tarihli yazı 6540 kez okunmuştur.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Şubat 2013


Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde $15 000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.
 
Bursa hak kazanacak adaylar akademik özgeçmişleri ve gerçekleştirmek istedikleri araştırma projesinin önemi, niteliği, bilimsel yeniliği ve bilime yapacağı katkı ölçüt alınarak Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri seçim komiteleri tarafından belirlenecek, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından onaylanacaktır.
 
Araştırma alanları şunlardır:
 
Yaşam Bilimleri; Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji dahil,
 
Malzeme Bilimleri; Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler,
Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik. 
     

BAŞVURU KOŞULLARI

 
Adayın doktora derecesini almış T.C. Vatandaşı olması
Burs başvurularına ilişkin ilân yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan
Bilimsel yeterliliğini kanıtlamış olması
Önerilen araştırma projesinin yukarıda belirtilen bir alanda olması
Proje süresinin bir yılı geçmemesi
Projenin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması gerekmektedir.
 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

 
1.  Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu, indirmek için Tıklayınız.
2.  Bir adet güncel vesikalık resim,
3.  Özgeçmiş,
4.  Doktora /uzmanlık diplomasının onaylı fotokopisi,
5.  Ulusal ve uluslararası yayınların listesi, adayın önemli bulduğu beş yayının birer kopyası ve yayınlarına yapılan atıfları gösterir belgelerin fotokopileri,
6.  Araştırmanın yapılacağı kurumca, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirtir şekilde ana bilim dalı başkanınca imzalanmış destek yazısı,
7.  Katıldığı ulusal ve uluslararası toplantıların listesi,
8.  Önerilen araştırmanın amacını, kapsam ve yöntemini bilime getireceği somut katkıyı, beklenen sonucu ve projenin bilimsel dayanağını belirten bir yıllık çalışma planını içeren rapor.  Bu rapor en fazla 5 sayfa (12 punto) olmalıdır,
9.   Önerilen projenin ayrıntılı bütçesi Amerikan Doları cinsinden hazırlanmalı, (bütçede belirtilen giderlerin toplamı burs miktarını aşmamalıdır.)
10. Önerilen araştırma projesi gerektiriyorsa mutlak Etik Kurul izni, Etik Kurul izni gerektiren araştırma projelerin Kurul izinleri son 1 yıl içerisinde ve araştırmacının adına alınmış olması,  (Geçerli Etik Kurul izni olmayan veya tarihi 1 yılı geçmiş olan araştırma projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)
11.  Adayın varsa, bilimsel kimliğinin değerlendirilmesinde gözönüne alınabilecek diğer verileri,
12.  Önerilen proje için aynı anda başka herhangi bir burs veya ödül programına, kısmi ya da tam destek için başvurulduysa belirtilmesi.
13.  Başvuru formuna eklenecek tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gönderildiğine dair teyid yazısı.
 

BURS MİKTARI – ÖDEME ŞEKLİ

 
Burs iki ödeme ile Merkez Bankası günlük döviz kuru üzerinden bursiyerin banka hesabına Türk Lirası olarak yatırılır. İlk ödeme 2013 yılı ödül töreninde ikinci ödeme ise ara raporun değerlendirilmesinden sonra yapılır. Ara rapora fatura ve harcama dökümü eklenmelidir. Burs bilgisayar, yayım bedeli, projeyle doğrudan ilintili olmayan giderler ve konferans katılım bedellerini karşılamaz. 
 
Başvuru formu, güncel resim, eklenecek bilgiler ve belgeler tamamlanmış olarak evrakın aslını içeren bir dosya ve iki CD kaydı ile birlikte en son başvuru tarihinde aşağıdaki adrese ulaşacak şekilde gönderilmelidir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir.
 

ADAYLARIN SEÇİLMESİ VE BURSLARIN BAŞLATILMASI

 
Bursiyerler Yaşam Bilimleri Değerlendirme Kurulu ve Malzeme Bilimleri Değerlendirme Kurulu tarafından seçilir ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.  Adaylar burslarını kullanmaya ödül töreni tarihinden itibaren başlarlar.
 

BURSLULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 
1.  Bursiyer ilk altı ayın sonunda araştırmalarını özetleyen gelişme raporunu ve bir yıllık burs bitiminde ise sonuç raporunu (Rapor 5-10 sayfa olmalı) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oréal Türkiye  “Bilim Kadınları İçin” Programına sunmalıdır. Gelişme raporu geç gönderildiğinde veya rapor Değerlendirme Kurulunca yeterli bulunmadığında, burs ödemesi durdurulabilir.
2.  Bursiyer burs yılı içerisinde durumunda (görev, araştırma konusu, yer/ülke) olabilecek bir değişikliği UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin”  Programı Değerlendirme Kuruluna yazılı olarak bildirmelidir.
3.   Araştırma projesinin sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması halinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından desteklenen L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin” Programı desteğinin belirtilmesi ve yayının bir kopyasının Değerlendirme Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
4.   Bursiyer L’Oréal Türkiye tarafından düzenlenen ödül törenine, tören ile ilgili ön hazırlık ve diğer programlara, fotoğraf ve video çekimine katılmakla yükümlüdür. Bursiyerler, fotoğraf, film veya metinlerin yazılı medya, televizyon, internet, fotoğraf ve broşürlerde vb. kullanılacağını kabul ederler. Bu ilgili proje kapsamındaki her türlü aktiviteyi kapsar. 
5.  Bursiyer, çalıştığı veya araştırma yaptığı yerin değişmesi veya bilimsel projeyi bırakması hallerinde Seçim Komitesi Başkanlığını durumdan haberden etmelidir. İlgili bildirimin alınmasını takiben Seçim Komitesi söz konusu değişikliklerin izin dâhilinde olup olmayacağını değerlendirecektir
 
Desteklenen araştırma projesinin sonuçları tümüyle araştırmacıya aittir.  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu  ya da L’Oréal Türkiye sonuçlar üzerinde hiçbir hak iddia edemez.
 
Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.  Başvuru dosyaları iade edilmez.
 
 

TÜM GÖNDERİLER İÇİN ADRES:

 
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU
Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10   Gaziosmanpaşa - Çankaya / ANKARA
Tel  : (312) 426 58 94 – 427 19 48 - 446 82 71
Faks : (312) 427 20 64

Sorularınız İçin e-mail:   webmaster@unesco.org.tr
Çağdaş Ozan Pamuk Çağdaş Ozan Pamuk Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.