elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nden Önemli Başarı

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bilimsel Araştırma Proje kapsamında Yüksek Verimli Organik Mineral Kompleksi Yem Katkısı geliştirdi.A- A+
20.02.2011 tarihli yazı 4811 kez okunmuştur.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Halil İbrahim Ünal'ın verdiği bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje kapsamında "Metal Boya Endüstrisi Atıklarından Besi Yemleri Katkısı Olarak Kullanılan İnorganik ve Organik Esaslı Mineral Çinko Kompleksi Üretimi" başlıklı 18,700 TL bütçeli BAP projesi çıktısı ile ülkemizin büyük yem katkı üreticilerini geride bırakarak daha fonksiyonel yem (besi, süt, broiler) katkısı geliştirildi.Proje kapsamında gıda şartnamelerine uygun yem katkıları geliştirildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ünal "Bu proje ile, besi hayvanlarının canlı ağırlıklarının artmasında metabolik etken madde olan çinkonun organik formu olan çinko proteinat geliştirilmiştir. Organizmada birçok biyokimyasal reaksiyona giren çinko, özellikle alkalen fosfataz, karbonik anhidraz, DNA ve RNA polimeraz, dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz gibi bir çok enzimin sentezlenmesinde ve fonksiyonlarında önemli bir rol oynar" dedi. Yrd. Doç. Dr. Ünal'ın verdiği bilgiye göre; büyüme ve gelişme için çinkonun yeterli miktarda alınması şarttır. Yine Yrd. Doç. Dr. Ünal'ın belirttiği gibi çinko ihtiyacının hızlı gelişen genç ve erkek hayvanlarda daha fazla olduğu, çinko yetersizliğinde genellikle iştahsızlık, alopesi, yürümede güçlükler, gelişme geriliği ve canlı ağırlık kaybı gibi belirtilere neden olduğu bilinmektedir.Toz halindeki çinko proteinat; hayvanın yiyeceğine belirli oranlarda direkt katılabileceği gibi diğer katkı malzemesi olarak besi yemlerine uygun konsantrasyon oranlarında formülüze edilebilir veya hayvanın içme suyu içinde kolayca çözündürülerek verilebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal çalışmanın oldukça önemli bir başarı olduğunu da ekledi. Yrd. Doç. Dr. Ünal "Bu projede, çinko proteinat canlı ağırlık kazancı üzerindeki etkilerinin izlenmesinde, kuzulara çinko proteinat uygulamalarının kan serumu çinko, bakır, demir, kalsiyum, magnezyum, total protein ve gammaglobulin seviyeleri ile canlı ağırlık kazancı üzerindeki etkileri takip edilmiştir" dedi.Yrd. Doç. Dr. Ünal, kuzularda çinko proteinat uygulamalarının örnek olarak alındığı çalışmada; çinko proteinat uygulaması yapılan deneme grubu ile kontrol grubu arasındaki canlı ağırlık artışı % 17-21 oranlarında olduğunu belirtti. Besi sektöründeki olumsuz gelişmelerin olduğu ülkemizde, bölümümüzde BAP projesi kapsamında geliştirilen besi yem katkılarının özellikle kuzularda, sığırlarda ve buzağılarda büyüme gelişimi sağlaması nedeniyle ekonomik verimlilik açısından önemli bir avantaj oluşturduğu belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal bu önemli başarının Kocaeli Üniversitesi adına da önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Kocaeli Üniversitesi BAP projesi kapsamında RedoxMin.Danışmanlık Tic. ile Kocaeli Üniversitesi arasındaki sanayi işbirliği sonucunda, ulusal büyük firmalar geride bırakılarak besi yemi geliştirilmiş ve yerli canlı hayvan üreticilerine verilmeye başlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ünal "Ülkemize önemli miktarda döviz kazandırılmasının yanı sıra geliştirilen yemin hem kalite hem de fiyat olarak son derece uygun olduğunu söyleyebilirim" dedi. Pek çok alanda olduğu gibi Üniversite Sanayi alanındaki gelişmeler ve ilişkilere de son derece önem veren ve Türkiye'deki, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip bilimsel anlamdaki desteklerini arttıran Kocaeli Üniversitesi'nin bu önemli başarısı bölüm için olduğu kadar ilgili birimler açısından da memnuniyetle karşılandı.


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.