elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yüksek Orta ve Alçak Gerilim Yapılarını ve Ekipmanlarını Kilitlemeye Yönelik Beş İyi Örnek

Kilitleme sistemleri, iş güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple kilitleme sistemlerinin doğru bir şekilde oluşturulması gerekir. Kilitleme sistemleri güvenliği sağlanması amacıyla kullanılırken, yanlış oluşturulduğunda güvenliği tehdit edip, kazalara sebep olabilir. Bu yazımızda kilitlemeye YG/OG/AG yapılarını ve ekipmanlarını kilitlemeye yönelik en iyi beş örneği derledik.A- A+
04.03.2017 tarihli yazı 8678 kez okunmuştur.

Kilitleme ve Güvenlik Nedenleri

Kilitlerin ve emniyet pozisyonlarının seçimi oldukça önemlidir. Gereksinimin doğru bir şekilde tanımlanması, risklerin açıkça tespit edilmesi için uygulanacak kilitleme sırasının önceden analiz edilmesi gerekir. “Elektrikli” kilitleme sistemlerinin asla tek başına yeterli sayılmadığının unutulmaması gerekir. Mekanik kilitleme sistemlerinin kendisi güvenli olduğu müddetçe emniyet sağlayabilir.

Kilitleme mekanizmalarının çeşitli olası grafik gösterimleri vardır. Bazı grafiklerde, kilidin durumu (cıvata içeri itildi veya içeri itildi) ya da anahtar (tutsak veya tutsak değil) şeklinde gösterir.

Diyagramatik simgelerde kullanılır fakat karmaşık dizilerin kelimelerle açıklanması tavsiye edilir. Kilitleme diyagramında kullanacağımız sembolleri ve ardından beş farklı kilitleme örneğini gösterelim:

1) Topraklama şalteri, YG anahtarı ve hücre kapısı arasında kilitleme
2) HV döngü sistemi üzerindeki hücreleri kilitleme
3) Besleme gerilimi ve HV istasyonunda kilitleme
4) HV/TR/LV kilitleme (fonksiyonel semboller)
5) LV besleme gerilimi üzerinde kilitleme
 

Diyagram Sembolleri Örneği

Diyagram sembolleri örneği. (Kaynak: APAVE) 

Fonksiyonel Kilit Sembolleri
Kilitleme Örnekleri
 

1) Topraklama şalteri, YG anahtarı ve hücre kapısı arasında kilitleme
Kilitleme Sırası:

1) I anahtarının açılması
2) Anahtar serbest bırakıldı
3) Anahtar A, izolasyon şalterine S’ye aktarılır
4) İzolasyon şalteri S’nin kapanması
5) Anahtar B serbest bırakıldı
6) B anahtarı ile hücre kapısının açılması
7) Anahtar B sabit kalır.
 

2) HV Döngü Sistemi Üzerindeki Hücreleri Kilitleme
Bu prosedürün amacı hücrenin yukarı veya aşağı akışı sağlandığı zaman topraklama anahtarlarının kapanmasını önlemektir.


Kurulum:

NB: Anahtarlar I ve izolasyon anahtarı T mekanik olarak kontrol edilmek üzere tasarlanmıştır.


İmmobilasyon Sekansı:

1) I1 şalterinin açılması
2) Anahtar I1’in sabitlenmesi ve A anahtarının serbest bırakılması.
3) Anahtar I2’nin açılması
4) I2 şalterinin sabitlenmesi ve B anahtarının serbest bırakılması.
5) A anahtarıyla topraklama anahtarı T2'nin kilidini açma.
6) Topraklama şalterinin T2’nin kapanması.
7) Anahtar A sabit.
8) Toprak anahtarı T1 ile anahtar B’nin açılması.
9) Topraklama anahtarı T1 kapanması.
10) Anahtar B sabit.


 

3) Besleme ters çevirme ve HV istasyonunda kilitleme


Tahliye devre kesiciye iki kilit takılmıştır. Normal çalışmada devre kesici kapalıdır ve A ve B anahtarları sabittir. Devre kesicinin açılması, A ve B anahtarlarını serbest bırakır. Anahtara HV hücresinin akış aşağısına aktarılır. (bkz. Örnek 2) Anahtar B bekleme kaynağına aktarılır.

Bekleme kaynağıyla (devre kesici g) ve yüksek gerilim hücresi arasında kilitleme de belirtilebilir. (ikinci kilitleme).
 

4) HV/TR/LV kilitleme (fonksiyonel semboller)

 

Besleme istasyonlarında AG ölçümü ile kullanılırsa, en yaygın kullanılan bu sıra, transformatörün terminallerine erişmek için sonra kullanılır:

1) LV devre kesicinin açılması ve kilitlenmesi
2) HV (YG) hücresinin açılması ve kilitlenmesi.
3) HV (YG) yüksek voltaj kaynağının topraklanması.


Hizmet Durumu:

1) LV devre kesici kapalı.
2) Anahtar O sabittir.
3) YG hücresi kapalıdır.
4) Anahtar S sabittir.
5) Trafo terminallerine erişilmez.


Kilitleme Sırası:

1) LV (AG) devre kesicinin açılması ve çekilmesi.
2) O anahtarı serbest bırakıldı.
3) O anahtarının HV (YG) hücresindeki kilide aktarılması.
4) HV (YG) anahtarının açılması ve mekanik kontrol ile topraklama anahtarının kapatılması. Örnek 1’deki gibi, anahtar aktarımı ile çalıştırma mümkündür.
5) Anahtar O sabit olur.
6) Hücre paneli açılabilir.
7) Anahtar S çıkartılabilir.
8) Geçmeli terminallerin hareketsiz kılma kapağının kilidini açma.
9) Anahtar S sabitlenir.5) LV (AG) besleme gerilimi üzerinde kilitleme


Bekleme güç kaynağı sadece ana güç kaynağının kesildiğinden emin olduğunuz bir kurulumda birleştirilmelidir. Aynı şekilde, cihazlar yan yana monte edilmediğinde (entegre kilitli mekanizma ile birlikte inverter plakası tedarik edilmeli) ya da farklı tiplerdeyse, anahtarla birbirine geçirilmesi sağlanmalıdır.


Normal çalışmada:

1) Transformatör ile besleme.
2) Devre kesici I kapalı.
3) Anahtar A sabit.


Bekleme modunda:

1) Devre kesici I açık.
2) İlgili kilidin kilidi açılır ve A anahtarı serbest bırakılır.
3) Anahtar A, kapalı devre kesici G üzerindeki kilide aktarılır.
4) Anahtar A sabitlenir.
Kaynak

► Electrical-Engineering Portal
 
Irmak Telatar Irmak Telatar Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar