elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yeşilden Gelen Enerji:
BİYOKÜTLE |
1.Bölüm

Sanayi devrimiyle birlikte alevlenen enerji tüketimi çılgınlığının sonucunda fosil kaynakların kullanılmasıyla birlikte atmosferdeki karbondioksit oranının en yüksek düzeye ulaşması ve bunun sonucunla oluşan kötü çevre şartları alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmış ve bu kaynaklara uygun teknolojileri kullanmaya neden ihtiyacımız olduğu fikrini ortaya atmıştır. Bu noktadan hareketle, bu yaşam tarzında, alternatif enerji kaynakları ve onları kullanabileceğimiz teknolojiler bağlamında biyokütle kaynaklarını ve biyokütleden enerji üreteme yöntemleri iyi anlayıp, hayatımıza geçirmemiz gerekiyor.A- A+
12.04.2013 tarihli yazı 33142 kez okunmuştur.
BİYOKÜTLEBu makalede;

Biyokütle tanım, temel biyokütle kaynakları
Biyokütle enerjisi

Bir sonraki makalede,

Biyokütle dönüşüm teknolojileri

konularına değinilecektir. 

Biyokütle Tanımı:

 
Yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyolojik kütle, biyolojik kökenli fosil olmayan organik maddelerdir.
 
Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır.


 
ENDÜSTRİYEL ANLAMDA BİYOKÜTLE
 
Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.
 
Yaygın olarak:

Biyoyakıt, biyomalzeme ve biyokimyasal elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder. 
 
TEMEL BİYOKÜTLE KAYNAKLARI
 

Odun (enerji ormanları)

Odun dışı bitkiler (enerji tarımı)

Yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kanola, soya, ...)
Karbonhidrat bitkileri (mısır, patates, buğday, ...)
Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, ...)
Algler (denizlerde, göllerde bulunan yosunlar, saz bitkileri, ...)

 
Atıklar
 
Odun ve bitki atıkları (fındık, kabuğu, ceviz kabuğu, meyve, sebze atıkları, ...)
Hayvansal atıklar (gübre)
Şehirsel atıklar (çöpler, belediye lağım atıkları, evsel atıklar, ...)
Endüstriyel atıklar (kağıt, gıda, deri, tekstil, orman, şeker, zırai, arıtma tesisleri atıkları, ...)
 

BİYOKÜTLE ENERJİSİ
 
1) Klasik (Traditional, Conventional)
Ağaç kesiminde elde edilen odun
Hayvan atıklarından oluşan tezek

...

Doğrudan yakma
 
2) Modern:
Enerji ormancılığı (Energy forestry)
Enerji tarımı (Energy agriculture)
Atıklar

 

BİYOKÜTLE TEKNOLOJİSİ
 
Biyokütleön hazırlama (kurutma, öğütme, filtrasyon,...) ve dönüştürme işlemlerinden (biyokimyasal, termokimyasal) geçirilerek biyoyakıtlara çevrilir.
 
Biyoyakıtlarısı-soğuk, elektrik (biyoelektrik) eldesinde ve alternatif motor yakıtı olarak değerlendirilmektedir.
 
Ortak yakma (Co-combustion)

Biyoyakıtların fosil yakıt türevleri ile karıştırılmış biçimde kullanılması da olanaklıdır.
 
Örneğin: Biyokütle + Kömür
 

BAZI ÖRNEKLER VE DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ
 

Biyodizel (Biyomotorin) – Esterleşme süreci
Biyoetanol (Yakıt alkolü) – Fermantasyon süreci
Biyogaz – Biyometanlaştırma süreci
Odun kömürü (biyokömür) – Karbonizasyonsüreci
Gaz yakıt – Gazlaştırma süreci
Pirolitik sıvı (Biyoyağ) – Piroliz süreçleri
Hidrojen – Biyofotoliz süreci


 
 

Ticari uygulamada başarıyı yakalamış yakıtlar:
 

Biyogaz
Biyoetanol
Biyodizel
Odun kömürü
 
BTL: Biyokütleden sıvı yakıt üretimi (Biomass to liquid)
BTG: Biyokütleden gaz yakıt üretimi (Biomass to gas)

 

FİZİKSEL ÖZELLİĞİNE GÖRE BİYOKYAKIT SINIFLANDIRMASI

 
Biyoyakıtların ülkemizde uygulanır olması için gerekli potansiyel, bilgi birikimi ve altyapıya sahibiz!


 

Alper   Görkey Alper Görkey Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar