elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Üretmekten Daha Önemlisi Verimlilik Mi ?

Ürettiğimiz elektrik enerjisi yetersiz mi ?Zamanla artan enerji ihtiyacı aynı sistemle ne kadar kullanılabilir? Aynı oranda daha fazla enerji talebini nasıl karşılayabiliriz? Bu soruların tek bir cevabı olmalı.Aradığımız cevap "VERİMLİLİK". Daha fazla bilgi için yazımıza devam edelim.A- A+
28.09.2013 tarihli yazı 10030 kez okunmuştur.
Çağımızda gelişmişlik düzeyini artık kişi başına düşen enerji tüketimiyle ölçmek kabul gören bir yöntem değildir. İleri zamanlar için enerji tüketimini arttırmaktan çok birim enerjiden en fazla üretimi ve refahı arttırmak temel amaç olmalıdır.
 


 
Enerji Yoğunluğu kavramı gelişmişlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim ekonomik değer arasındaki ilişkidir. Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/5 ‘i oranında, enerji yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı kadardır.
 

 
Bir evin ortalama elektrik ihtiyacı 6kWh düzeyindedir. Günümüzde kişi başına yıllık karbondioksit üretimi 5 ton olarak belirlenmiştir. Atmosfere verilen kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir bölümü enerji  sektöründe yani enerji üretimi ve tüketimi, ya da çevriminden  kaynaklanmaktadır. Türkiye'de enerji tüketimi nüfus artış hızından üç katı hızla artması göz önünde bulundurulursa etkili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu farketmemek elde değil.
 


Enerji Verimliliği; Binalarda yaşam standardıve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerdeise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması anlamına geliyor.

 

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?


 En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.
 Enerji  üretim ve tüketim  süreçlerinde  ortaya çıkan  sera  gazı  emisyonları  küresel  ısınma ve  iklim  değişikliğinin  en  önemli  nedenleri arasındadır.
 Kullandığımız  enerjinin  %70‘ini  yurtdışından  döviz ödeyerek satın alıyoruz. 
 Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir.


Enerji verimliliği iki biçimde gerçekleştirilebiliyor:

Birincisi; doğrudan enerji verimli ev, araba ve cihazları kullanmak, alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek.

İkincisi ise dolaylı enerji verimliliği yöntemi olup; mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak, enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemleri kapsıyor.


 
► İlginizi Çekebilir : Güneş Enerjili 10 Harika Cihaz


 2008 yılında üretilen elektriğin % 41,7’si sanayide, % 1,6’sı ulaştırmada, geri kalan % 56,7’si ise tarım, ticari hizmetler, kamu hizmeti, konutlar ve diğer alanlarda tüketilmiştir.
 


 
Günlük yaşamımızın vazgeçilmezleri elektrikli aletlerdir. Gerek ev düzeyinde gerekse sanayi bazında kullandığımız aletleri elektrik kullanımı bakımından daha az enerji tüketenleri fiyatına rağmen tercih etmemiz her açıdan uzun vadede bize karlı bir gelecek hazırlamaktadır.
 


 
Enerji verimliliğini bir yaşam biçimi haline getirmek, aslında bu işin püf noktası… Yaşamın her alanında çevreye olan etkimizin farkındalığı ile hareket edip her fırsatta yaratıcılığımızı kullanarak en az zarar vermek için çabalarsak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabiliriz.

Verimli tüketmek de bir tür üretmektir.Kaynak:

► Emo
► eie
► epdk

 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar