elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Kablo Tavalarının Topraklama İletkeni Olarak Kullanılması

Bu makale içerisinde; çeşitli elektrik işleri içerisinde kullanılan malzemelerin başında gelen kablo tavalarının topraklama iletkeni olarak kullanılması incelenmektedir.A- A+
08.10.2018 tarihli yazı 5303 kez okunmuştur.
Bildiğiniz üzere topraklama iletkenleri (çıplak bakır kablo, galvaniz lama vb), güzergah boyunca yer alan çeşitli sistemin topraklamasını sağlamak için kablo tavalarının yanında ilave iletken olarak kullanılmaktadırlar.

Amerikan NFPA 70 (NFPA 70, National Electrical Code (NEC) Article-392.60) standardı konuyla ilgili zayıf akım sistemleri için kullanılan kablo tavalarının (İçerisinden fiber optik kablolar, kontrol ve kumanda kabloları geçen kablo tavaları) standartta istenilen değerleri sağladığı taktirde topraklama iletkeni olarak kullanılabileceğini söylemektedir.

 

 
Alıntı 1- NFPA 70, National Electrical Code (NEC) Article-392.60 - Grounding and Bonding (1)

Alıntının çevirisi aşağıda yer almaktadır.
(B) Çelik ya da Alüminyum Kablo Tava Sistemleri. Çelik ya da alüminyum kablo tava sistemlerinin topraklama iletkeni olarak kullanılması aşağıda istenilen koşulların tümünün karşılanması sonucunda mümkündür.
(1) Kablo tavası kısım ve bağlantı parçaları topraklama iletkeni olarak tanımlanmış olmalıdır.
(2) Minimum kablo tava kesiti Tablo 392.60(A)’daki şartlara uymalıdır.
(3) Tüm kablo tavası kısım ve bağlantı parçaları kablo tavasının kesitini gösterecek şekilde kalıcı ve okunaklı olarak etiketlenmeli, kablo merdivenlerinde kenar kısımları aynı şekilde kesiti gösterecek biçimde etiketlenmelidir.
(4) Kablo tavası kısım, bağlantı parçaları ve bağlandığı noktalar birbiriyle 250.96 maddesinde belirtildiği gibi ilişkilendirilmeli, bu ilişkilendirme de 250.102 maddesinde belirtildiği gibi ölçülendirilen ve montajı yapılan cıvatalı mekanik bağlantılarla ya da topraklama bağlantı parçalarıyla yapılmalıdır.

 

 
Alıntı 2- NFPA 70, National Electrical Code (NEC) Article-392.60(A) – Metal Area Requirements for Cable Trays Used as Equipment Grounding Conductor

IEC 61537 standardındaki aşağıda yer alan notta, kablo tavalarının topraklama iletkeni olarak kullanılmasının ülkeler arasında değişkenlik göstereceği belirtilmiştir. Amerika’da kablo tavalarının topraklama iletkeni olarak kullanılabilmesine olanak sağlanırken, Fransa’da topraklama iletkeni olarak kablo tavalarının kullanımına izin verilmemektedir.
 

 
Alıntı 3– IEC 61537 Second edition (2006-10) – Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems
 
Topraklama iletkeni olarak kullanılacak tavaların iletkenlik özelliğinin de standartlarda belirtilen değerlerde olması gereklidir. IEC 61537 standardında kablo tavalarında istenilen iletkenlik empedans değeri aşağıdaki biçimde açıklanmıştır. 
 
Alıntı 4– IEC 61537 Second edition (2006-10) – Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems

Alıntının çevirisi aşağıda yer almaktadır.

11.1.2 12V'u geçmeyen yüksüz bir kaynak tarafından sağlanan 50-60 Hz'lik bir frekansa sahip olan 25A'lik bir akım, numunelerin uzunluğundan geçirilecektir. Oluşan gerilim düşümü ara bağlantı parçasının her iki yanından 50 mm uzaklığında ve yine Şekil 9'da gösterildiği gibi düz parçanın bir tarafında 500mm aralıklı iki nokta arasında ölçülecek ve empedanslar akım ve gerilim düşüşlerinden hesaplanacaktır.

Hesaplanan empedanslar iki bağlantı noktası arasında 50 mΩ'u ve düz parçada metre başına 5 mΩ'u geçmemelidir.
Alıntı 5 – IEC 61537 Second edition (2006-10) – Figure 9 Test set-up for electrical continuity

Sonuç olarak; yukarıda bahsedilen hususlara bağlı kalmak şartıyla kablo tavalarının topraklama iletkeni olarak kullanılması, hem ilave topraklama malzemelerinin maliyetinden hem de bu malzemelerin işçilik maliyetinden tasarruf sağlayacaktır.
 
Kaynakça:
 
1. NFPA 70, National Electrical Code (NEC)
2. IEC 61537 Second edition (2006-10) – Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems
Yazar: Emre ÖNGAY Elektrik Mühendisi
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar