elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Algoritma ve Flowchart

Bir problemle karşılaştığımızda çözümüne ulaşmak için zihnimizde bir takım hesaplar yaparız. Bu noktada yardımına başvurduğumuz bazı yöntemler vardır. Örneğin; Flowchart, bize yardımcı olacak tekniklerden biri.A- A+
26.03.2013 tarihli yazı 35826 kez okunmuştur.

İster bilgisayarla ister bilgisayarsız bir sorunu çözmek için belirli bir yol vardır, ve ancak bu yol ile sağlıklı bir çözüme ulaşılabilir. Çözüme ulaşırken kullanılan bu yola algoritma denir. Yani algoritma, mevcut bilgilerden istenilene erişme yöntemidir. Bilişim alanı için algoritmayı tanımlayacak olursak, verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının ve sonucunun nasıl/nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi diyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi söz ve yazı ile anlatılan algoritmanın görsel olarak simge veya sembollerle ifade edilmiş şekline ‘Flowchart’ yani ‘Akış diyagramları’ diyoruz. Flowchartların algoritmalardan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin oklar ile gösterilmesidir. Bu açıdan flowchartlar bir harita olarak düşünülebilir. Bu harita sayesinde mevcut algoritmanın anlaşılırlığı artarak bize process aşamasında yardımcı olur. Flowchart bir processin işlem basamaklarını diyagramsal gösterir. Böylece bir prosedürü başından sonuna kadar incelemeyi kolaylaştırır. Bir problemin çözüm aşamalarını kağıt üzerinde görmek hataları veya eksiklikleri daha rahat fark edip düzeltmeyi sağlar.

Tipik bir problem çözümleme, giriş verisi kabul etme, alınan girişi işleme ve çıktıyı göstermeyi gerektirir. Bu süreçte programcı bazı kararlar verir. Öyleyse programcı; giriş (input) kabul etme, giriş verisini işleme (processing), çıktıyı gösterme (output) ve karar verme (decision) aktiviteleri için sembollere ihtiyaç duyar. Bir flowchart çizerken şu semboller kullanılır;

 
 
 

Flowchartlar içerik ve biçimlerine göre genel olarak 3 grupta sınıflandırılabilirler;


1- Doğrusal Akış Diyagramları: İş akışları input-processing-output biçiminde olan diyagramlardır.
 2. Mantıksal Akış Diyagramları: Geniş ölçüde mantıksal kararları içeren diyagramlardır.     

 3. Döngüsel Akış Diyagramları: Sorunun çözümü için, çözümde yer alan herhangi bir adım veya aşamanın birden fazla kullanıldığı diyagramlardır. 
 


 

Konunun ingilizce anlatımı için videoyu izleyebilirsiniz.

 

 

Kaynak: 

► www.ehow.com


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar