elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TET Proje Pazarı |
Yarışma

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makina ve Bilişim İhracatçıları tarafından düzenlenen ve elektrik, elektronik ve bilişim sektöründeki AR-GE Projelerinizi bu platformda sağlanacak işbirliği olanakları ile hem ticarileştirme hemde özel ödüller kazanma şansına sahip olacaksınız.A- A+
01.02.2013 tarihli yazı 9443 kez okunmuştur.

ETKİNLİK AMACI

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
 

TEMA / KONU

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir. 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları 

Nanoteknoloji Uygulamaları 

Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS) uygulamaları 

Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar 

Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları

Diğer
 

ÖDÜLLER

Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir. 

► 1.'lik Ödülü 50 Bin TL

► 2.'lik Ödülü 30 Bin TL

► 3.'lik Ödülü 20 Bin TL

► Mansiyon Ödülü 10 Bin TL

 
 

KATILIM KOŞULLARI

A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. 
 
B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. 
 
C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.
 
Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır. 

Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, 
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
 

PROJE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme tüm alt başlıklar için ortak yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.


Ayrıntılı Bilgi İçin Burayı Tıklayınız

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder Yazdır